zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

18.07.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 18. července 2007 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
č.j. 446/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

21.
Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů
č.j. 1019/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr financí

K projednání bez rozpravy:

25.
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2006
č.j. 1062/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

32.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ust. § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro Povodí Odry, s.p., za účelem aplikace biocidů v rámci likvidace invazních druhů rostlin v povodí Morávky, na území CHKO Beskydy
č.j. 1055/07 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště - povolení vjezdu motorových vozidel a vstupu osob pro firmy vykonávající lesnické práce v NPR pro Město Boží Dar a mající s městem smluvní vztah, za účelem přibližování dříví traktorem nebo vyvážecí soupravou přes pozemky ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, žadatel Město Boží Dar 
č.j. 1090/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Přírodní rezervace (PR) Zvolská homole - realizace stavby "III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu", žadatel SG - Geoprojekt, spol. s r.o., Šumavská 33, 602 00 Brno
č.j. 1091/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Výjimka podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Hnutí DUHA k pořádání veřejného pochodu napříč národními parky Šumava a Bavorský les za účelem seznámení účastníků s ochranou přírody v obou národních parcích.
č.j. 1092/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spol. Coca-Cola Beverages Česká rep., spol. s r.o., k vjezdu na účelové komunikace za účelem servisu, údržby a oprav gastronomických a chladících zařízení.
č.j. 1093/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory, pro konání motocyklových soutěží v prostoru motokrosového areálu Kubíkovy Duby u Třemošnice
č.j. 1094/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Miroslavu a Miroslava Drozdovy k v jezdu na účelovou komunikaci Rokyta za účelem provedení demoličních a stavebních prací na objektu ev. č. 77 v k.ú. Vchynice-Tetov I.
č.j. 1095/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka za účelem provádění ornitologického výzkumu
č.j. 1096/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a to za účelem geologického výzkumu na téma "Výzkum severního svahu Jizerských hor v kvartéru"
č.j. 1097/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

5.
Informace o naplnění cíle programového prohlášení vlády "přizpůsobit záměry zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě vývoji plavebních parametrů navazující vodní cesty v Německu a respektovat požadavky ochrany přírody"
č.j. 1061/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007
Předkládá: ministr dopravy

14.
Zpráva z řádného zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 28. června 2007 v Lucemburku
č.j. 1059/07 - předběžně rozesláno dne: 09.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí