zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operační program Životní prostředí nedávno odstartoval

01.08.2007
Obecné
Operační program Životní prostředí nedávno odstartoval
Státní fond životního prostředí vyhlásil 29. června první výzvu Operačního programu Životního prostředí. Je určena obcím, městům, krajům, příspěvkovým organizacím, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením i církvím. Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26. října 2007.

Pro první kolo je připraveno téměř 20 miliard korun. O úspěšnosti budou žadatelé informováni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmů žádostí. První výzva otevírá pět ze sedmi prioritních os. Zaměřuje se na ochranu vod a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), odpady a staré ekologické zátěže a podporu environmentálního vzdělávání.

Z prostředků EU bude financována například výstavba čistíren odpadních vod, stokových systémů, úpraven vody nebo rozvodů centrálního zásobování teplem, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen a lokálních zdrojů tepla využívajících OZE, zvyšování účinnosti energetických systémů budov, rekonstrukce otopných soustav, využití bioodpadů, separace a svoz odpadů, zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, rekultivace starých skládek, rekonstrukce environmentálních vzdělávacích center.

Ministerstvo životního prostředí a SFŽP se rozhodly odstartovat OP ŽP ještě před oficiálním schválením programového dokumentu Evropskou komisí. "Otevíráme oblasti, o kterých si myslíme, že jsou nekonfliktní a jsou už de facto předjednány. Chceme poskytnout žadatelům dostatek času pro přípravu kvalitních projektů. Finální schválení programového dokumentu Evropskou komisí očekáváme v září," konstatoval ministr životního prostředí Martin Bursík.

OP ŽP přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde zejména o zrychlené financování projektů s platbami do 30 dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Limity projektů, které podléhají schválení Evropskou komisí, se u Fondu soudržnosti posunuly z 10 milionů eur na 25 milionů eur. To celý proces administrace žádostí urychlí.

"Chceme být co nejblíže žadatelům, proto jsme se rozhodli posílit regionální informační a poradenskou infrastrukturu. Žádosti se nově budou přijímat na krajích. Naše stávající kanceláře v krajských městech přesuneme postupně do Eurocenter. Připravujeme databázi akreditovaných poradců a síť regionálních poradenských a informačních míst a také spolupráci se subjekty, jejichž činnost s dotačními programy souvisí," doplňuje Petr Štěpánek, ředitel SFŽP.


Více o Operačním programu Životní prostředí

Předpokládá se čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti.

Čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur, tj. 5,2 miliardy eur, tedy zhruba 150 miliard korun.

Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Projekty budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n 3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2010 lze čerpat v průběhu následujících tří let.

Podrobné informace k OP ŽP najdete na www.opzp.cz, www.sfzp.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí