zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jihočeský kraj se spolupodílí na předcházení ničivým povodním

06.08.2007
Voda
Jihočeský kraj se spolupodílí na předcházení ničivým povodním
Za uplynulých pět let od ničících záplav v roce 2002 poskytl Jihočeských kraj ze svého rozpočtu na ochranu před povodněmi 107 milionů korun. Kromě cílených grantů na dílčí opatření se jednalo i o finance na přípravu koncepčních studií a vybavení hlásné povodňové služby automatickými stanicemi.
 

"Záhy poté, co jsme před pěti lety spočetli, že náprava povodňových škod si na území našeho regionu vyžádá 15,5 miliardy korun, bylo jasné, že s fenoménem povodní bude muset i krajský rozpočet do budoucna počítat. Jednak jsme se museli soustředit na obnovu poničeného majetku kraje a jím zřizovaných organizací, zejména pak silnic a 34 mostů. To v konečném součtu dosud přišlo kraj na téměř 180 milionů korun, dalších 27 milionů jsme obdrželi z fondu Evropské unie a zhruba 290 milionů nám poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Nelze však opomenout i různé finanční dary, například od Svazu bavorských lékárníků a Lucemburského velkovévodství na opravy školních budov. Druhou a neméně závažnou otázkou bylo, jak kraj napomůže k odvrácení podobné katastrofy," řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Akutní potřeba obcí i vlastníků a uživatelů vodních děl přistoupit k investicím, které v daném místě buď zabrání rozvodnění toků a následným škodám na majetku a nebo pro ně vytvoří dostatečný retenční prostor, přivedla Jihočeský kraj ke každoročnímu vyhlašování grantů na ochranu před povodněmi. Za uplynulých pět let kraj takto rozdělil téměř 100 milion korun.
„ Přestože počet krajem podpořených akcí se přiblížil dvěma stovkám, nelze tvrdit, že nebezpečí povodní se podařilo na jihu Čech zažehnat. Proto Jihočeský kraj souběžně zadal vypracování koncepce protipovodňové ochrany na celém území. Měla by jednak zhodnotit celkový stav ochrany před povodněmi, jednak stanovit slabá místa a navrhnout následná opatření. Jde totiž o to, že se nelze jen bránit povodňové vlně na jednom místě, bez ohledu na to, jaké následky to může mít na místě jiném. Odborná koncepce, která přijde kraj na 3 miliony korun a má být hotová letos v listopadu, zároveň poslouží jako podklad pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje," vysvětlil Jan Zahradník.
Z podnětu občanů obce Lužnice nechal kraj rovněž zpracovat studii, která se zabývá možností vytvořit retenční prostor v rovinatém území pod hrází rybníka Rožmberk a přispět tak k ochraně jak vlastní obce Lužnice, tak i dalších po toku řeky. Studie prokázala, že neúměrně nákladná výstavba poldru by nepřinesla žádaný užitek, avšak naznačila možnost ovlivňovat průběh povodní na řece Lužnici prostřednictvím samotného rybníka Rožmberk. Jihočeský kraj proto nyní vyhlásil výběrové řízení na zpracovatele další odborné studie, která by zjistila do jaké míry může vodní dílo Rožmberk ovlivnit povodňové průtoky a navrhla technická opatření, včetně odhadu jejich ekonomické náročnosti.
„Pozornost i nemalé finanční prostředky, které Jihočeský kraj v posledních pěti letech poskytl pro odvrácení následků povodní, není zanedbatelná. Přesto je třeba zdůraznit, že nákladné investice, jejichž nutnost prokáží námi pořizované studie a koncepce, musejí být uskutečňovaná ve finanční režii správců povodí, tedy státu," dodal Jan Zahradník. Zároveň však zdůraznil, že Jihočeský kraj i ve svém střednědobém rozpočtovém výhledu počítá s 50 miliony korun, které každoročně půjdou do regionu na protipovodňová opatření prostřednictvím grantů a na spolufinancování projektů s dotací ze státních programů.

Zdroj: Jihočeský kraj

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí