zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice

24.08.2007
Obecné
Voda
Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice
Nositelem projektu je Český hydrometeorologický ústav

Projekt  ISPA/FS č. 2000/CZ/16/P/PE/003

 

 

Nositelem projektu je Český hydrometeorologický ústav, který je pověřen Ministerstvem životního prostředí ke sledování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod v ČR podle vodního zákona. Účelem projektu je rekonstruovat státní monitorovací sítě podzemních vod, část monitorovací sítě povrchových vod a dovybavit ústav výpočetní technikou pro zpracování dat a distribuci informací tak, aby monitorování a hodnocení splňovalo požadavky dané směrnicemi ES zejména Směrnice 2000/600/ES ustanovující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky.

 

Projekt je rozdělen do 3 částí:

-         Sledování podzemních vod

-         Sledování jakosti povrchových vod

-         Přenos a zpracování dat a distribuce informací

 

Celkové uznané náklady projektu podle finančního memoranda činí 16 856 600 EUR. Podpora z Fondu soudržnosti EU činí 12 642 450 EUR a pokrývá 75% nákladů, zbytek bude kryt přídělem ze státního rozpočtu ČR. Realizace je v letech 2005 – 2007.

Zadávací řízení bylo provedeno na všechny 3 části projektu a supervizi podle zákona č.40/2003 Sb., o veřejných zakázkách. Celkové náklady podle přijatých nabídek a uzavřených smluv činí 508 968 510 Kč (bez DPH).

 

Sledování podzemních vod (PZV)

je objemově největší částí projektu. Obsahuje vybudování 403 nových objektů pro sledování hladiny podzemní vody (vrtů) a 16 objektů pro měření vydatnosti pramenů. Zbývající položky se týkají rekonstrukcí a oprav stávající sítě pro sledování a dodávky příslušného přístrojového vybavení. Dodavatelem je sdružení firem Sledování podzemních vod, s firmou TOPGEO BRNO, spol. s r.o. jako vedoucím dodavatelem. Celkové náklady činí 331 195 953 Kč (bez DPH).

Sledování povrchových vod (PV)

obsahuje výstavbu 9 nových komplexních stanic pro sledování jakosti vod a 13 rekonstrukcí stávajících stanic. Dále obsahuje dodávky přístrojové techniky do stanic a mobilní techniky pro měření průtoku v tocích. Dodavatelem je stavební firma Jan NAIDR spol s r.o. Celkové náklady činí 44 025 473 Kč (bez DPH).

Přenos a zpracování dat a distribuce informací (PZD)

zahrnuje dodávky výpočetní techniky a softwaru na centrální a pobočková pracoviště ústavu, které umožní distribuované uložení a zpracování dat v relační databázi. Dodavatelem Simac Technik ČR, a.s., celkové náklady činí 110 557 084 Kč (bez DPH).

 

Konzultantem (supervizorem)

celého projektu je Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Náklady na supervizi činí
23 190 000 Kč (bez DPH).

Práce na realizaci projektu v terénu začaly s určitým zpožděním až v prosinci 2005 a ze začátku byly značně ztíženy obtížnými klimatickými podmínkami zimy 2005/2006 s mimořádným množstvím sněhu a následující jarní povodní. Zpoždění doposud trvající je ve výstavbě a rekonstrukci měřících objektů podzemních vod (vrtů a pramenů). Výstavba měřících stanic povrchových vod probíhá podle harmonogramu. Dodávky výpočetní techniky a softwaru pro přenos a zpracování dat byly již plně realizovány v roce 2006 a systém je funkční pro zpracování dat z ostatních měřících sítí ústavu. 

 Vlastní  projekt má 3 části, supervize není součástí projektu, i když je financována z prostředků EU.

ZDROJ: ČHMÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí