zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

21.08.2007
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 22. srpna 2007 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

5.
Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
č.j. 1040/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 15.8.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6.
Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
č.j. 1034/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 10.8.2007
Předkládá: ministr zemědělství

8.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 a analýza jeho efektivnosti za uplynulé období
č.j. 1132/07 - bod 17 schůze vlády 13.8.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.
Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji (NSVUR)
č.j. 1209/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

16.
Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
č.j. 1184/07 - předběžně rozesláno dne: 03.08.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

22.
Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
č.j. 1206/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

30.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - povolení výstavby bikrosové dráhy na pozemku KN 1739/7 v k.ú. Mšeno, žadatel Město Mšeno, pan Martin Mach, starosta, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
č.j. 1214/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Bohuslavice nad Vláří za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku obce
č.j. 1215/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k vjezdu na účelové komunikace za účelem poskytování a zajištění telekomunikačních služeb
č.j. 1216/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava a PP Královský hvozd podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) a v § 36 odst. 2 téhož zákona, a to pro společnost Lesy ČR, s.p. – Lesní závod Železná Ruda za účelem výstavby příjezdové linky na pozemku p.č. 1720/19 v k.ú. Hojsova Stráž v souvislosti s likvidací následků orkánu Kyrill
č.j. 1217/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Výzkum mravenců rodu Formica a čmeláků rodu Bombus ve vybraných národních přírodních rezervacích (NPR) a v přírodních rezervacích (PR) na území CHKO v ČR, žadatelé RNDr. Klára Tichá, Ph.D., bytem Komenského 20, 586 01 Jihlava a Pavel Bezděčka, bytem V.Vaculky 994, 686 05 Uherské Hradiště
č.j. 1218/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Žádost Lesů ČR, s.p. – Lesní správy Karlovice, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona za účelem zpřístupnění lesních porostů v I. zóně odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
č.j. 1219/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro spol. Vimperská masna a.s. k v jezdu na účelovou komunikaci Stožec – Černý Kříž – Nová Pec za účelem zásobování rekreačních zařízení
č.j. 1220/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Rokytnice u Slavičína za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku obce
č.j. 1221/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Lesní společnost L.W., s.r.o., za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin
č.j. 1222/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro realizaci akce "Nádrže Krouna v k.ú. Krouna" 
č.j. 1223/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona za účelem vjezdu vozidel členů Mysliveckého sdružení Údolíčko a hostů mimo silnice a místní komunikace při výkonu práva myslivosti v honitbě Bartošovice v Orlických horách v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
č.j. 1224/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost Slavičínské lesy s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku Města Slavičín
č.j. 1225/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Štítná nad Vláří, obec Jestřabí, obec Slopné, Lesní družstvo Slopné, Singulární společnost Slopné, Singulární společnost Šanov, Singulární společnost Brumov, Spolek singularistů Sehradice a společnost Kloboucká lesní s.r.o., a to za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích ve vlastnictví či nájmu žadatelů
č.j. 1226/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a CHKO Šumava pro Ing. Martina Pavlíčka k vjezdu na účelovou komunikaci Stožec - Nové Údolí
č.j. 1227/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Koda v Chráněné krajinné oblast Český kras pro vjezd a povolení stavby, a to za účelem přestavby rodinného domu
č.j. 1228/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Beneše, Vladimíra Caise a Marii Kluibrovou pro vjezd a stání obytného přívěsu – maringotky na pozemku p.č. 605/4 v k.ú. Pestřice, na území III. zóny CHKO Šumava, za účelem vytvoření zázemí pro rybaření
č.j. 1229/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost Lesy Jamné s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin
č.j. 1230/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
Přírodní rezervace (PR) Bartošovický luh - povolení odchytu ptáků a kroužkovací akce Acrocephalus, žadatel Slezská ornitologická společnost se sídlem Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava
č.j. 1237/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Ing. Milana Wichterleho za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku žadatele
č.j. 1238/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Přírodní rezervace (PR) Vidnavské mokřiny a Přírodní památka (PP) Černé jezero - odchyt vážek v rámci jejich výzkumu ve vodních biotopech, žadatel Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
č.j. 1239/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., a to pro vjezd a stání motorových vozidel firmy Miligal, s.r.o. na účelové komunikace v oblasti Horní Planá – Loučovice za účelem realizace geofyzikálních měření
č.j. 1240/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Národní přírodní rezervace Kněžičky a to za účelem provádění ornitologického monitoringu a výzkumu ptačích populací
č.j. 1241/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1242/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

53.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona čísla 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Salajka, Přírodní rezervace V Podolánkách a Přírodní rezervace Smrk a to za účelem provádění entomologického výzkumu skupiny pisivky (Psocoptera)
č.j. 1243/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

54.
Žádost firmy CL-NET s.r.o. o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel do lokality obec Hřensko – Pravčická Brána na území Národního parku České Švýcarsko 
č.j. 1244/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

55.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší a Chráněné krajinné oblasti Beskydy a to za účelem geologického výzkumu
č.j. 1250/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

56.
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP pro Jaroslava Makovičku k vjezdu na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – chata Výrovka
č.j. 1251/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

57.
CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Výtopa Rožmberka - výstavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem na části pozemku p.č. 461/2 v k.ú. Stará Hlína, žadatel TJ Fotbalový klub Stará Hlína, 379 01 Třeboň
č.j. 1252/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

58.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a to za účelem povolení a umístění stavby naučné stezky
č.j. 1253/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí