zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní konference CESB07 - Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě

19.09.2007
Obecné
Mezinárodní konference CESB07 - Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě
Konference je součástí série akcí konaných v roce 2007 v různých částech světa a zaměřených na udržitelnou výstavbu budov

Ve dnech 23.-26.září 2007 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze koná mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě (Central Europe towards Sustainable Building (CESB07). Záštitu nad ní převzali ministr životního prostředí Martin Bursík, starosta Prahy 6  Tomáš Chalupa, rektor Českého vysokého učení technického v Praze Václav Havlíček a děkan stavební fakulty Zdeněk Bittnar. Konferenci společně pořádají Fakulta stavební ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS na téže fakultě a Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov (CSBS). Hlavním sponzorem konference je společnost SKANSKA CZ a.s., partnery konference jsou dále mezinárodní organizace UNEP,  iiSBE a CIB.

Konference je součástí série akcí konaných v roce 2007 v různých částech světa a zaměřených na udržitelnou výstavbu budov. Iniciátorem těchto konferencí je mezinárodní nezisková organizace iiSBE – International Initiative for Sustainable Built Environment, která se zaměřuje na propagaci principů udržitelné výstavby s cílem motivování mezinárodního stavebního průmyslu a investorů, aby tyto principy zaváděli do stavební praxe. K hlavním aktivitám iiSBE patří podpora výzkumného a vývojového procesu Sustainable Building Challenge (SBC), podporování a spolupořádání mezinárodních konferencí SB – Sustainable Building a vývoj a provozování informačního systému ve formě webového portálu SBIS a vydávání dalších publikací. CSBS iiSBE Czech – Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov je oficiálním reprezentantem iiSBE v České republice. Jde o neziskovou organizaci založenou za účelem prosazování výše uvedených cílů v národních podmínkách České republiky. Podporuje vývoj a zavádění systému komplexního hodnocení budov, podporuje informační a vzdělávací aktivity a webový informační systém SUBSTANCE týkající se udržitelné výstavby budov.

Konference se věnuje stavu udržitelné výstavby budov, především ve středoevropskému regionu. Cílem je shrnout rozhodující směřování a pokrok udržitelné výstavby budov v této oblasti a současně vytvořit souhrnnou zprávu pro globální konferenci SB08, která se bude konat v září 2008 v Melbourne. Základními tématickými okruhy konference CESB07 jsou Navrhování budov (koncepce integrovaného navrhování, nové strategie, urbanistické souvislosti, příklady nejlepší praxe), Energie (solární energie a udržitelná výstavba, nízkoenergetické, pasivní a energeticky nulové domy), Materiály  (vysokohodnotné materiály, alternativní a recyklované materiály), Hodnoticí metody (hodnocení životního cyklu budov, nástroje pro hodnocení, certifikace environmentální kvality), Ekonomika, politika a legislativa  (náklady v životním cyklu budov, nízkonákladové budovy, standardizace) a Vzdělávání A INFORMACE (výuka na středních a vysokých školách, kursy celoživotního vzdělávání, osvěta a šíření informací). Jednací řečí je angličtina, část přednášek bude simultánně tlumočena do češtiny.

Budovy představují základní prvek vystavěného prostředí vytvářeného pro zajištění podmínek pro kvalitní život lidí. Realizace a provozování budov patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a energetických zdrojů a současně významné znečišťovatele životního prostředí a to nejen při vlastní výstavbě, ale v průběhu všech dalších fází existence budov, včetně jejich demolice. Je obecně známo, že se budovy ve vyspělých zemích podílejí přibližně ze 30 až 40% na spotřebě veškeré energie a stejnou měrou i na tvorbě emisí CO2, odpadů a dalších znečištění. Současný celosvětový vývoj v růstu populace, snižování zásob materiálových a energetických zdrojů, zdrojů pitné vody a zhoršující se životní prostředí, včetně důsledků globálního oteplování logicky musí vést k intenzivnějšímu hledání nových technologií a principů řešení. Efektivní využívání nových progresivních materiálů (vysokohodnotných i recyklovaných) a konstrukčních řešení vedoucích ke zkvalitňování výstavby budov, a to nejenom z hlediska ekonomického ale i environmentálního a socio-kulturního tak představuje značný potenciál z hlediska zajišťování požadavků udržitelného rozvoje společnosti. Požadovaného pozitivního celkového efektu však lze dosáhnout pouze v případě synergie různých optimalizačních přístupů týkajících se nejenom energetické náročnosti budov (v současnosti jasně dominantního problému), ale i spotřeby neobnovitelných materiálů a dalších souvisejících aspektů environmentálních, ekonomických a socio-kulturních.

Na konferenci bude prezentováno 112 příspěvků. Převahu tvoří příspěvky ze střední Evropy (ČR, SR, Německa, Rakouska, Polska). Očekává se přítomnost přes 180 účastníků z 25 zemí.         

Přednášky jsou doplněny posterovou sekcí a dvěma doprovodnými výstavami v atriu budovy. První z nich vytvořená německými kolegy má název Sustainability in Design and Construction in Germany. Druhá výstava vytvořená při této příležitosti s názvem Udržitelná výstavba budov v ČR bude po skončení konference putovat po dalších místech. Ve středu 26.září bude navíc probíhat workshop evropského projektu LEnSE, který se zabývá vytvořením evropské metodiky pro hodnocení budov z výše uvedených širších hledisek. Tento workshop je všem zájemcům volně přístupný, až do vyčerpání kapacity konferenční místnosti. Po skončení konference CESB07 ve středu 26. září budou mít její účastníci možnost si prohlédnout několik zajímavých  budov v okolí Prahy, kde jsou uplatňovány principy udržitelné výstavby.       

V nabitém programu konference je na pondělí 24. září ve 12:30 – 13:00  připravena krátká tisková konference, na které budou přítomni hlavní iniciátoři akce  a zástupci mezinárodních organizací, jako je Niels Larsson z Kanady (iiSBE) a Niclas Svenninngsen (UNEP). Podrobné informace o konferenci jsou uvedeny na www.substance.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí