zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inteligentní automobily: Komise se zasazuje o bezpečnější, ekologičtější a promyšlenější automobily

24.09.2007
Obecné
Inteligentní automobily: Komise se zasazuje o bezpečnější, ekologičtější a promyšlenější automobily
Evropská komise dnes předložila nové plány na rychlejší zavedení bezpečnějších, čistších a promyšlenějších aut.Koncem tohoto roku zahájí v této souvislosti jednání s evropskými a asijskými sdruženími automobilového průmyslu, která by měla vyústit v dosažení dohody o zavedení celoevropského tísňového volání z palubního systému vozidla („e-Call") jako standardního vybavení všech nových vozidel od roku 2010. EvKomise bude zároveň podporovat zavádění dalších záchranných technologií a prozkoumá, jakým způsobem mohou nové technologie přispět k tomu, aby vozidla byla ekologičtější a promyšlenější.

„Technika může zachránit životy, zlepšit silniční dopravu a chránit životní prostředí. Evropská unie musí tuto dobrou zprávu rozšířit mezi spotřebitele a nadále vyvíjet tlak na zúčastněné strany, aby Evropané měli z těchto prospěšných technologií užitek co nejdříve," uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média.„Myslíme-li to se záchranou životů na evropských silnicích vážně, mělo by všech 27 členských států stanovit lhůtu pro zavedení technologie eCall a elektronické kontroly stability (ESC) jako standardního vybavení ve všech nových automobilech. Zároveň musíme odstranit administrativní překážky, které stojí v cestě inovacím za účelem bezpečnějších a čistších vozidel. Například zajištěním dostupnosti rádiových frekvencí pro kooperativní řídící systémy bychom docílili snížení počtu dopravních nehod, omezili dopravní přetížení a snížili emise CO2. Nebude-li možné dosáhnout rychlých výsledků na dobrovolné bázi, jsem připravena zasáhnout."

Jacques Barrot, komisař pro dopravu, prohlásil: „V našem úsilí o snížení počtu obětí dopravních nehod do roku 2010 o polovinu se zaměřujeme na všechno - větší bezpečnost řidičů, bezpečnější infrastrukturu a bezpečnější vozidla. Touto akcí pro inteligentní automobily se Komise zasazuje o to, aby nejmodernější technologie byly do našich automobilů zavedeny co nejdříve, čímž pomohou zachránit životy a snížit dopad dopravy na životní prostředí."

Místopředseda Komise a komisař pro podniky a průmysl Günter Verheugen dodal:„Své technologie a vědomosti bychom měli plně využít ve prospěch společnosti. Máme k dispozici technologie, které mohou pomoci řidičům a zabránit lidským tragédiím. Proto navrhuji, aby byl systém elektronické kontroly stability (ESC) od roku 2011 povinným vybavením u všech nových vozidel, a nyní čekám na reakci veřejnosti."

Nové sdělení Komise k iniciativě Inteligentní automobil, které bylo dnes přijato, má tři hlavní priority: bezpečnější, čistší a promyšlenější automobily.

Za účelem zlepšení bezpečnosti tento dokument podporuje zavedení technologií pro předcházení nehodám. Například:

  • Komise vyzývá členské státy, které dosud nepodepsaly memorandum oporozumění o systému eCall, aby tak učinily do konce roku 2007 (viz IP/07/760). Pokud by všechny automobily byly vybaveny systémem eCall, mohlo by se vEvropě zachránit až 2 500 životů. Vpřípadě, že memorandum do roku 2008 nepodepíše dostatečný počet států, plánuje Komise pro nadcházející rok případná regulační opatření.
  • Komise závěrem tohoto roku prokonzultuje možnost, jak uspíšit dostupnost elektronické kontroly stability (ESC) pro automobily střední třídy a malé automobily. Ročně by bylo možné zachránit 4 000 životů a zabránit 100 000 dopravních nehod, pokud by všechna vozidla byla vybavena systémem ESC (viz IP/07/621), jak vyzdvihla nedávná iniciativa Komise na zvýšení informovanosti ChooseESC (www.chooseesc.eu).
  • Komise ještě vtomto roce provede konzultace, zda by zabudované systémy na posílení brzd a předcházení nehodám měly být povinnou výbavou uvšech automobilů. Senzory varující řidiče před nehodou o půl vteřiny dříve by mohly snížit počet zadních nárazů o 60 %.

Komise rovněž do poloviny roku 2008 vypracuje pokyny k poskytnutí pobídek za promyšlené automobilové systémy, například daňové úlevy pro jednotlivé členské státy.

S cílem dosáhnout ekologičtější silniční dopravy navrhne Komise v roce 2008 plán zavádění nejefektivnějších technologií na snížení emisí CO2, které budou zaměřeny jak na vozidla, tak na infrastrukturu. Jako podklad poslouží výsledky prací, které se zabývají vypočtením toho, do jaké míry informační a komunikační technologie přispívají ke snížení CO2 v silniční dopravě. Pro tuto kvantifikaci v současnosti ještě nejsou k dispozici spolehlivé údaje.

S ohledem na promyšlenější silniční dopravu sdělení vyzývá příslušné zúčastněné strany, aby vyvinuly standardní rozhraní, kterým by se například umožnilo propojení zařízení mobilní navigace s jinými systémy zabudovanými do vozidla. Komise rovněž žádá dodavatele automobilového vybavení a výrobce automobilů, aby prováděli její doporučení týkající se rozhraní člověk-stroj (Human-Machine-Interface), které bylo zveřejněno v prosinci 2006. Toto doporučení se zabývá obecnými zásadami bezpečné instalace a používání mobilních informačních a komunikačních systémů v automobilech. Komise bude také nadále finančně podporovat výzkum v oblasti promyšlených komunikačních systémů pro bezpečnější a efektivnější dopravu.

Souvislosti:

Iniciativa Inteligentní automobil byla zahájena v únoru 2006 jako součást strategie EU i2010 (viz IP/05/643). Tím byl vytvořen první strategický rámec pro bezpečnější, promyšlenější a čistší silniční dopravu založenou na IKT (viz IP/06/191).

Toto sdělení bude zítra představeno na každoroční akci iniciativy Inteligentní automobil ve francouzském Versailles. Ve dnech 19. až 20. září budou vystaveny konečné výsledky výzkumného projektu financovaného EU a zaměřeného na preventivní aplikace a technologie v rámci bezpečnosti silničního provozu. Kromě toho bude novinářům představeno 24 prototypů vozidel a šest simulátorů.

Dne 22. září 2007 navíc ve Versailles proběhne akce, na níž si veřejnost bude moci prohlédnout prototypy vozidel a dozví se více o automobilu budoucnosti.

Memorandum o porozumění o systému eCall dosud podepsalo přes 50 zúčastněných stran (např. výrobci a dodavatelé automobilů, telekomunikační operátoři, provozovatelé silnic, záchranné služby, motoristické kluby apod.), jakož i tyto země: Rakousko, Kypr, Finsko, Německo, Řecko, Island, Itálie, Litva, Norsko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko. Úplný seznam je k dispozici na adrese:

ec.europa.eu
list_of_signatures_mou.pdf

Odpovědi na často kladené dotazy, odkazy na související internetové stránky, audiovizuální materiál a doporučení týkající se rozhraní člověk-stroj najdete na adrese:

ec.europa.eu

MEMO/07/358

Autor: www.evropska-unie.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí