zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zástupci měst a obcí se budou vzdělávat o nebezpečném odpadu

27.09.2007
Odpady
Zástupci měst a obcí se budou vzdělávat o nebezpečném odpadu
Ve čtvrtek 27. září se v Centru ekologických aktivit Sluňákov (Horka nad Moravou, Skrbeňská 669/70) od 9:00 do 16:30 uskuteční seminář "Sběrné dvory, drobný nebezbečný odpad, zpětný odběr". Tento seminář pořádá Hnutí DUHA Olomouc pro Český svaz ochránců přírody Iris Prostějov v rámci projektu Přírodě OK, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Seminář je určen pro zástupce obcí a místních samospráv, zastupitele, úředníky, členy poradních komisí.

Nebezpečný odpad tvoří až 0,5 procenta komunálního odpadu. Již z podstaty slova by tento odpad neměl končit na skládkách komunálního odpadu, ale mělo by se s ním zacházet s větší obezřetností. Každý občan by se měl snažit nebezpečný odpad, jako například baterie, elektronický odpad, léky a různé chemikálie, třídit a neházet ho do kontejnerů na směsný komunální odpad. Každá obec má povinnost tento odběr minimálně 1x za půl roku zajistit. Obcím se ale velmi ulevilo se zavedením tzv. systému zpětného odběru. Přenesení této odpovědnosti na výrobce může mít taktéž kladný dopad na životní prostředí, protože čím hůře recyklovatelný výrobek daná firma vyrobí, tím vyšší výdaje jí vzniknou při jeho likvidaci.

Na semináři, kromě zástupců kolektivních systémů zpětného odběru, vystoupí tito hosté s následujícími příspěvky:
– Ing. Petr Žerníček (Státní fond životního prostředí) - možnosti finanční podpory záměrů budování recyklačních linek z Operačního programu Životní prostředí,
– PaedDr. Jaroslav Brabec - současná i chystaná legislativa včetně EU, provoz a zřizování recyklačních linek a sběrových dvorů v zahraničí,
– RNDr. Jana Matzenauerová (oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce) - představení systému nakládání s nebezpečným odpadem v podmínkách města Olomouce,
– Ing. Ivo Kropáček (Hnutí DUHA) - seznámení s pohledem nestátních neziskových organizací.
V průběhu semináře bude účastníkům dán prostor pro diskuzi.

Účast na semináři je zcela zdarma, každý účastník si odnese balíček tematických informačních materiálů. Zájemci o prohlídku Sluňákova budou mít v závěru semináře možnost projít se celým nízkoenergetickým domem.

Obdobný seminář se v průběhu října bude konat ještě v Prostějově, Šumperku, Přerově a Jeseníku. V rámci projektu Přírodě OK se 2. října uskuteční také exkurze „Za odpady kolem Jeseníku“ na jednotlivá místa zpracování odpadu (kompostárny, sběrné dvory, čističky odpadních vod, skládky, recyklační linky).

Kontakt:
Žaneta Brožová, 731 171 893, zaneta.brozova@hnutiduha.cz
Barbora Božková, 739 318 141, barbora.bozkova@hnutiduha.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí