zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Optimalizujte služební cesty

01.10.2007
Ovzduší
Optimalizujte služební cesty
Společnost TNT Innight, specializovaná na expresní noční dodávkové služby, posiluje svou celoskupinovou iniciativou s názvem "planet me" angažovanost v oblasti péče o  životní   prostředí  . Iniciativa má dva hlavní cíle: snížit objem emisí  CO2  a zvýšit povědomí o ochraně  životního   prostředí  mezi zaměstnanci, zákazníky i investory. V oblasti  ekologie  se firma zaměřila na dvě hlavní cesty.

Podle World Resources Institute se na celosvětových emisích  CO2  přeprava zboží podílí přibližně 18 %. Přestože jen nepatrný zlomek z tohoto objemu je důsledkem činností společnosti TNT, skupina, jíž je firma součástí, je si vědoma své společenské odpovědnosti a hlásí se k ní - a hodlá svůj podíl na celosvětových  emisích  skleníkových  plynů  podle možností kompenzovat. V souladu s trvalou filozofií společnosti TNT přesahuje angažovanost skupiny čistě obchodní hranice a zasahuje do oblastí, kde může skupina hrát průkopnickou úlohu.

MÍSTO SLUŽEBNÍ CESTY VIDEOKONFERENCE

Základ iniciativy společnosti TNT nazvané "planet me" tvoří sada cílů, které vytyčují různé cesty, jimiž je možno v prostředí skupiny snížit emise  CO2  a jejichž naplňování je pravidelně kontrolováno. Jako poskytovatel logistických služeb spoléhá společnost TNT na flotilu moderních, k  životnímu   prostředí  šetrných vozidel a na optimalizaci plánování tras, která zamezuje najíždění "nevytížených" kilometrů. Aby společnost šla sama příkladem, plánuje v roce 2007 snížit počet služebních cest o 30 %. Za tímto účelem investovala skupina do zhruba 60 nových videokonferenčních systémů, které umožní širší využití interaktivní telekomunikace, a sníží tak potřebu služebních cest. Protože ale služební cesty nelze zcela odbourat, budou členové managementu v širší míře využívat vozidla vybavená filtry pevných částic. Finanční fondy pro výměnu služebních vozidel za modely, které jsou přívětivější k  životnímu   prostředí  , budou k dispozici pro všechny úrovně managementu, tedy nejen pro vrcholové řízení firmy.

VŠE NOVÉ PODLE  EKOLOGICKÝCH  ZÁSAD

Další oblastí, na niž se zaměřuje pozornost, je, aby všechny nové budovy a nově otevírané pobočky odpovídaly normám pro ochranu  životního   prostředí  . V rámci této iniciativy poskytuje společnost TNT Innight svým zaměstnancům rady, jak se oni sami na svém pracovišti, ale i doma mohou podílet na snížení  emisí  skleníkových  plynů  a jak mohou velmi snadno přispět k úsporám energií a snížení spotřeby vody. Portál společnosti TNT "planet me" (www.tntplanetme.com) nabízí zaměstnancům a jejich rodinám možnost výměny námětů a zkušeností, ale i cestu k seznámení se s probíhajícími projekty skupiny souvisejícími se změnami klimatu.

Filozofie trvalé obchodní činnosti je dlouholetým základem provozu společnosti TNT Innight, což je patrné ze širokého spektra aktivit zaměřených na ochranu  životního   prostředí  . V roce 2003 se hlavní oblastí společenské angažovanosti stal Světový potravinový program OSN (World Food Programme - WFP), který je největší celosvětovou humanitární organizací. Původně byla spolupráce plánována na pět let, ale angažovanost společnosti TNT na činnosti WFP nyní potrvá nejméně do roku 2012. Společným cílem je zajistit, aby lidé, kteří jsou tak chudí, že si nemohou koupit potraviny, netrpěli hladem. Všechny činnosti související s WFP jsou realizovány v rámci kampaně společnosti TNT s názvem "Moving the World" (Hýbeme světem).
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ukliďme Česko
23
9. 2017
23.9.2017 - Festival, slavnost
Brno
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí