zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bez kvalitního vodního hospodářství stavět nejde

05.10.2007
Voda
Bez kvalitního vodního hospodářství stavět nejde
Náročné stavby vyžadují mj. i kvalitní řešení vodního hospodářství.

Kolem Prahy vyrůstá v délce 83 km vnější silniční okruh. Úsek dlouhý 6,3 km mezi D1 a D5 v hodnotě 8,9 mld. Kč buduje několik společností, jeho investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náročné stavby vyžadují mj. i kvalitní řešení vodního hospodářství.

Málokoho asi napadne, že při stavbě silnice, která kromě jiného povede také tunelem, je zapotřebí myslet na vodu. Na tu, která naprší a mohla by zatopit tunel, nebo na tu, která se během ražby dostane z podzemí na povrch. I pro stavbu úseku mezi Slivencem a Lahovicemi museli odborníci stavební společnosti HOCHTIEF CZ vymyslet model vodního hospodářství.

Jednou z částí uvedeného projektu je tunel, který staví již výše uvedena společnost. Vzhledem k nepřístupnosti spodního portálu byla zvolena za normálních okolností nevýhodná úpadní ražba, tedy shora dolů. Zároveň je zhotovitel omezen maximálním přítokem vody 5 l/s z veřejné sítě. Dále odpovídá za přečištění vody, kterou vypouští do kanalizace Lochkov. Proto musel zvolit pečlivě promyšlené a fungující vodní hospodářství.

VODOHOSPODÁŘSKÉ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

Na stavbě se vyskytují dvě základní oblasti, kde je nutno sbírat dešťovou vodu. Jednou je betonová plocha před buňkovištěm a montážní halou, druhou stavební jáma pro hloubené tunely. Třetím specifickým zdrojem je podzemní voda, která prosakuje do ražených tunelů, a technologická voda z vrtání.

Všechny vody se po různých typech čištění schraňují v zásobníku pro použití v tunelu. V případě, že ten je plný, vypouští se vyčištěná voda do kanalizace Lochkov. Naopak v případě, že není v zásobníku dostatek vody pro použití v tunelu, připouští se voda z místní vodovodní přípojky, kde je ovšem množství vody omezeno na 5 l za sekundu, což by ve špičkách spotřeby nestačilo.

BETONOVÁ PLOCHA U BUŇKOVIŠTĚ

U buňkoviště je zřízena mobilní čerpací stanice motorové nafty. Mobilní nádrž je instalována na monolitické železobetonové ploše vodohospodářsky zajištěné fólií TROCAL. Dvouplášťová nádrž spolu se standardní technologií čerpací stanice včetně osazení jedním výdejním jednostranným stojanem se nachází pod přístřeškem.

Výdejní plocha je vyspádovaná do příčného žlábku zaústěného do úkapové záchytné jímky o obsahu 9 m3. Zde jsou zachyceny případné úniky. Likvidaci škodlivých látek zajišťuje odborná firma.

Ostatní zpevněná plocha před buňkovištěm a dílnou na jihozápad od hloubených tunelů je vyspádována do sorpčních vpustí, ze kterých se srážková voda odvádí do přepadových jímek. Takto přečištěná voda je potrubím pod příjezdovou panelovou cestou vyčerpána do levé usazovací jímky.

JÁMA PRO HLOUBENÉ TUNELY

Jáma pro hloubené tunely je vysvahována směrem k portálům ražených tunelů. Před nimi je voda svedena do usazovací jímky uprostřed jámy přejezdnými odvodňovacími žlaby vedoucími napříč jámou. Odtud jde voda přepadem do čerpací jímky. Do té je instalováno devět čerpadel, z nichž každé zvládne vyčerpat 2,44 m3 za minutu - dohromady dává výkon zhruba 22 m3 za minutu. Čerpadla se zapínají podle aktuálního množství vody, kterou je nutno vyčerpat z jámy. Výkon čerpadel je nastaven tak, aby byla schopna odčerpat dostatečné množství vody v případě, že se intenzita srážek vyrovná hodnotě během povodní v srpnu roku 2002. I při takto kritické situaci tedy nedojde k zaplavení tunelů. Jejich elektromotory jsou napájeny z elektrické sítě a pro případ výpadku je připravený diesel-generátor o výkonu asi 200 kW. Voda ze všech čerpadel je nad jámou na východní straně svedena do jedné roury, která ústí do pravé usazovací jímky nad jižní stranou jámy. Z té jde voda přepadem do střední jímky.

RAŽENÉ TUNELY

Technologická a podzemní voda z ražených tunelů musí být vzhledem k úpadní ražbě čerpána směrem nahoru. Při pokračující ražbě se stává převýšení mezi čelbou a portály příliš veliké, a proto jsou po délce tunelu umístěny přečerpávací nádrže ve vzdálenosti přibližně 200 m, což při podélném sklonu ražby 4 % znamená rozdíl výšek kolem osmi metrů. Před portály tunelů je voda sbírána do ocelové nádrže s nornými stěnami pro odstranění hrubých nečistot. Z té se voda čerpá do levé usazovací jímky se stěnami ze stříkaného betonu nad jámou na jižní straně.

PŘEČIŠTĚNÍ A ODČERPÁNÍ DO ODPADNÍ KANALIZACE

Voda z levé usazovací jímky je ještě jednou přečištěna v přilehlé ocelové nádrži s nornými stěnami a přečerpána do prostřední jímky se stěnami ze stříkaného betonu na jižní straně od jámy. Dešťová voda z pravé jímky teče do střední přímo přepadem.

Do střední jímky jsou z její severní strany zapuštěna 4 čerpadla. Dvě odvádějí vodu kolem východní strany jámy do nádoby nad severní stěnou o objemu 6 m3. To je zásobník technologické vody pro použití v tunelech. V případě, že není vody ve střední betonové jímce dost k doplnění rezervoáru, připouští se čistá voda z vodovodního řadu. Pokud je rezervoár plný a stále je potřeba odčerpávat vodu ze střední betonové jímky, upouští se voda do odpadní kanalizace Lochkov. K tomu jsou určena zbylá dvě čerpadla. Do nádrže jsou spuštěna čidla. Na základě jejich měření jsou automaticky čerpadla řízena. Voda je čištěna přes pískové filtry a je měřeno její pH.

Za prvním měřičem je do trubek připojeno zařízení pro přidávání CO2 pro neutralizaci kyselosti vody. Regulace se provádí automaticky v závislosti na výsledcích prvního měření. Voda je dál vedena nad východní stěnou jámy směrem k rezervoáru, kolem kterého jde severním směrem a ústí v odpadní kanalizaci Lochkov. Po cestě se ještě v šachtě u jihovýchodního rohu jámy podruhé pro kontrolu měří pH.

MO1007s40.jpg

MO1007s40a.jpg

 

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí