zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tvůrčí programátorská soutěž “Baltík Ekolog 2007“

05.10.2007
Obecné
Tvůrčí programátorská soutěž “Baltík Ekolog 2007“

POZOR soutěž pro školy a jednotlivce!

 Vyhlašuje a organizuje: Žabka- centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město
Logo Žabka
Ve spolupráci s e spol. KOVOSTEEL, s.r.o., Staré Město
Logo Kovosteel
a SGP Systems, s.r.o., Uherské Hradiště
Projekt finančně podpořil: Logo Zlínský kraj
Soutěžní kategorie
Jsou vyhlášeny 3 věkové kategorie:
A - žáci do 10 let (včetně)
B - žáci do 14 let (včetně)
C - ostatní od 15 (včetně)
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodný věk soutěžícího nebo nejstaršího člena soutěžního týmu k datu finále soutěže.

Pravidla soutěže

 1. Soutěžní projekt může být na jakékoliv téma související se životním prostředím (odpadovou problematikou, ochranou přírody, získáváním „čisté“ energie, poznávání přírodnin atd.)
 2. Soutěžní projekt může být vytvořen pouze v systémech SGP Baltík 3.7 nebo SGP Baltie 4 C# (případně v kombinaci těchto). Program byl v roce 2001 zakoupen ministerstvem školství všem školám! Pokud program nemáte k dispozici, a přesto byste chtěli zapojit školu do soutěže, informujte se o koupi programu na www.sgpsys.com
 3. Soutěžící může přihlásit do soutěže pouze jeden projekt.
 4. Autorem soutěžního projektu může být jednotlivec nebo tým. Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie je věk nejstaršího člena týmu.
 5. Jeden soutěžící může být členem více týmů a zároveň soutěžit jako jednotlivec. Pokud soutěží jako jednotlivec, nemůže být vedoucím žádného týmu. Vedoucí jednoho týmu již nemůže být vedoucím jiného týmu, ani soutěžit jako jednotlivec.
 6. Autoři soutěžního projektu ručí za původnost svého díla. Veškeré soubory (obrázky, hudba, zvuky, texty apod.) mohou být použity pouze vlastní (vlastní foto, vlastní kresba, vlastní zvuková nahrávka) nebo dodané spolu se systémy SGP Baltík 3 nebo SGP Baltie 4 C#. Nemohou tedy být použity žádné převzaté ani upravené soubory (obrázky, hudba, texty, aj.) ani kdyby byly určeny zdarma k volnému použití, tj. celý soutěžní projekt může obsahovat pouze vlastní autorská díla jednotlivých autorů (členů týmu)! Autor je povinen uvést v přihlášce do soutěže všechny spoluautory! Například, když soutěžícímu namluví text starší sourozenec nebo rodič, stávají se tito automaticky spoluautory a jejich věk je rozhodný pro zařazení do věkové kategorie.
 7. V projektu není povoleno použití jakýchkoliv skriptů, ani v html dokumentaci!
 8. Doplňkové soubory (obrázky, zvuky apod.) mohou být vytvořeny v nástrojích, které jsou standardně obsaženy v operačním systému, pod kterým je provozován Baltík/Baltie nebo ve freewarových (případně GNU/GPL) programech, přičemž platí podmínka, že použití těchto programů neznemožní organizátorům soutěže (Žabka, KOVOSTEEL, SGP Systems) libovolné šíření soutěžních projektů včetně těchto doplňkových souborů. To znamená, že autor prohlašuje, že jeho dílo není zatíženo žádnými nároky třetích osob.
 9. Přihlášením projektu do soutěže berou soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že jimi vytvořené hry mají povahu soutěžního díla dle ust. § 61 autorského zákona (zákon č. 121/200 Sb.), které je vytvořeno bez nároku na odměnu a jako takové může být užito organizátory soutěže k účelu, pro který bylo vytvořeno, tj. k jeho dalšímu šíření a distribuci jako freeware, a to na internetových stránkách organizujících společností a jejích partnerů, přílohových CD ROMů, DVD ROMů a dalších médií, přikládaných k časopisům, magazínům i produktům nebo jakýmkoli dalším distribučním kanálem.
 10. Odeslání projektu do soutěže
  (sledujte prosím průběžně, může se ještě do úzávěrky soutěže měnit).
  Soutěžící musí mít vytvořen svůj SGP účet (www.sgpsys.com)
  Soutěžící odešle do soutěže jeden soubor ZIP s názvem:
  rrrr-uid.ZIP, kde: rrrr je aktuální rok, uid je Vaše UID z SGP účtu.
  Příklad názvů soutěžních souborů:
  2007-1256.ZIP (soutěžní soubor soutěžícího UID: 1256)
  2007-20082.ZIP (soutěžní soubor soutěžícího UID: 20082)
  Žádné jiné formáty souborů nežli .ZIP nepřijímáme! Doporučujeme vám po nahrání souboru ZIP na server zkusit si soubor stáhnout, rozbalit a ověřit si, že celý projekt pracuje správně a nechybí žádné soubory (častá chyba při odesílání projektu do soutěže).
  Soubor ZIP může mít maximální velikost 5 MB (tj. 5 242 880 bajtů). V případě projektu v SGP Baltie 4 C# zasíláte pouze zdrojové soubory svého projektu a případné další vámi vyrobené obrázky, zvuky, modely, textové, datové soubory aj., potřebné k běhu programu - tedy žádné DLL knihovny ani exe!

Povinný obsah soutěžního adresáře:

nazev-s.HTM krátký a výstižný popis programu ve formátu HTML, pozor bez obrázků!
nazev.HTM
nazev.PDF
podrobná dokumentace k projektu ve formátu HTML nebo v PDF.
nazev.BPR
nazev.SGPBPRJ
zdrojové texty programu
nazev.Bnn
nazev.Cnn
soubory s předměty (posíláte pouze, pokud jste vytvořili vlastní předměty), kde nn značí čísla 00 až 99
nazev.Snn soubory se scénami (posíláte pouze, pokud jste vytvořili vlastní cény), nn značí čísla 00 až 99
nazev*.* všechny ostatní vaše vlastní soubory (include, data, WAV, MID, BMP atd.) a podadresáře
Doporučujeme ještě přidat do projektu ikonku programu (velikost 32x32 bodů) buď přímo ve formátu .ICO nebo i formátu .BMP, tedy nazev.ICO nebo nazev.BMP. Ikonu ve formátu .BMP (32x32) bodů převedeme na formát .ICO případným finalistům sami.

nazev*.* je maximálně 32 znaků (včetně přípony) a doporučujeme bez mezer a bez diakritiky (tj. použít pouze znaky A-Z, a-z, 0-9, znak pomlčka, znak podtržítko a znak tečka).

Upozornění!

Budeme vyhodnocovat jen ty projekty, ke kterým budeme mít všechny soubory, včetně zdrojových textů. V opačném případě nebudeme moci vaše projekty vyhodnotit a ze soutěže budou vyřazeny!
Nepřijímáme ŽÁDNÉ samostatně spustitelné programové soubory (ani všelijak přejmenované)!

To znamená, že veškeré spustitelné soubory musí jít kdykoliv vytvořit v SGP Baltie 4 C# nebo spustit v SGP Baltíkovi 3.7.

Program musí jít spustit z libovolného adresáře, takže v příkazech NačtiScénu apod. používejte výhradně parametr "*" pro určení zdrojového adresáře, kde se má hledat soubor se scénou. Tedy například: NačtiScénu("*KALKUL.S01"); V Baltíkově tabulce souborů pak "Kalkul.wav" nebo pro jistotu kdekoliv "*Kalkul.wav"

Korespondenční kolo - z tohoto kola budou vybráni soutěžící pro finále. Kritéria hodnocení soutěžních projektů pro korespondenční kolo:

Kritérium Body Popis
1. Funkčnost projektu 0-10
2. Kvalita zdrojového kódu 0-10 přehlednost, stručnost, efektivnost, nároky na zdroje, správné názvy, vyhýbání se literálům
3. Formátování zdrojového kódu 0-10 Baltík: správné odsazování, komentáře
4. Uživatelské rozhraní 0-10
5. Grafické zpracování 0-10
6. Nápověda 0-10 jednoduchost, dostupnost, úplnost
7. Složitost řešeného problému 0-10
8. Originalita projektu 0-10
9. Celková velikost projektu v kB čím méně kB, tím lepší - doplňkové kritérium, použije se při shodném počtu dosažených bodů pro určení pořadí

Finále soutěže - presentační

Do finále soutěže postoupí z korespondenčního kola autoři nejlepších 5 projektů z každé kategorie (počet se může změnit). Finalisté budou obhajovat svůj projekt na veřejnosti před porotou a ostatními soutěžícími.

Důležité termíny soutěže Baltík Ekolog 2007:

17.3. 2008 Uzávěrka přihlášek a oprav soutěžních souborů je ve 24:00 hod.
Po tomto termínu již nebudou přijímány žádné soubory ani doplňky! Proto začněte své práce zasílat včas, abyste případné formální nedostatky stihli dát do pořádku ještě před uzávěrkou korespondenčního kola
4.4. 2008 Zveřejnění seznamu postupujících do finále soutěže.
26.4.2008 Finále soutěže Uherské Hradiště

Veškerá výměna informací mezi organizátory soutěže a soutěžícími (včetně zasílání soutěžních úloh) bude výhradně pomocí Internetu. Pro soutěžící jsou směrodatné ty informace, které jsou uvedeny na této stránce, to znamená, že tyto informace mají přednost před jinými informacemi (zveřejněnými např. v tisku, rozhlase či televizi, případně na webových stránkách jiných firem či institucí).

Oficiální a jediná e-mailová adresa pro veškerou komunikaci soutěžících s organizátory soutěže je: soutez.baltik2008@kovosteel.cz

E-maily zasílané na jinou adresu nejsou organizátorem soutěže zpracovávány.

Zdroj: KOVOSTEEL, s.r.o.

www.kovosteel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí