zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vědci objevili nový způsob genetické modifikace zvířat

11.10.2007
Příroda
Zemědělství
GMO
Vědci objevili nový způsob genetické modifikace zvířat

I přes snahu odpůrců genetického inženýrství se toto vědní odvětví dynamicky rozvíjí a je pravděpodobně jen otázkou času kdy se podaří překonat technologické, právní a etické problémy a geneticky modifikované organismy naleznou masové uplatnění v především biotechnologické a zemědělské praxi, ale také v oblasti medicínského výzkumu. Výzkumníci University of Pennsylvania přišli s novou strategií genetické modifikace zvířat.

Vědci pracující na Fakultě veterinární medicíny při University of Pennsylvania před nedávnem presentovali potenciál nové strategie genetické modifikace použitelné na širokou skupinu zvířat. Metoda zahrnuje šetrnou virovou terapii. Vir je schopen přenést požadované genetické modifikace do samčích pohlavních buněk. Takto upravené pohlavní buňky se již přirozeným způsobem použijí k oplodnění zárodku.

Ina Dobrinski, profesorka University of Pennsylvania a vedoucí Centra pro transgenesi zvířat a výzkum buněčných zárodků, se svými kolegy představila adeno-asociovaný virus (AAV), který byl úspěšně použit pro genetickou modifikaci samčích pohlavních buněk myší i kozlů. Výzkum prokázal, že AAV je schopen stabilního přenosu genetické informace a právě tato skutečnost umožňuje efektivní genetickou modifikaci vybraných zvířecích druhů skrz samčí linii.

Studie, která je on-line dostupná na webových stránkách vědeckého časopisu The FASEB Journal , je první studií, která prokázala možnost genetické modifikace výše uvedeným způsobem (tedy genetickou modifikaci zárodku skrz samčí pohlavní buňky) u jiných zvířecích druhů než jsou hlodavci. Právě tento fakt je velice důležitý, protože použití této metody u  velkých zvířat je méně technologicky a především finančně náročné než doposud používané mikroinjekce nebo klonování.      

V experimentu byly nejprve použity myší samčí pohlavní buňky, které byly exponovány AAV viru nesoucí sekvenci kódující zeleně fluoreskující protein. Když poté vědci využili takto modifikované samčí pohlavní buňky k oplodnění samic, 10% procent zárodků neslo gen vložený do samčích pohlavních buněk. Tato skutečnost je důkazem úspěšné genetické modifikace. Od hlodavců se však bylo potřeba přesunout k velkým zvířatům. Podobný postup byl proto použit při modifikaci kozlích pohlavních buněk a výsledná úspěšnost přenosu upravených genů do zárodků opět dosáhla 10%.

„V současnosti se náš tým zabývá dalším studiem použité metody za účelem ověření a zjištění jestli je opravdu možné tuto metodu použít k transgenní transmisi," říká profesorka Ina Dobrinski. „Naším dalším cílem je rozšíření aplikace také na další savčí druhy, což by umožnili aplikovat metodu na zvířecí druhy, u  kterých by použitá metoda mohla poskytnout nové transgenní zvířata použitelné pro biomedicíncký výzkum".

V současnosti používané neefektivní a náročné transgenní metody sebou nesou také riziko vzniku vážně poškozeného zárodku. Toto riziko při použití AAV výrazně klesá. Retrovirových nebo lentivirových genových vektorů bylo již několikrát použito pro modifikaci hlodavců. Tyto metody však vyžadují vytvoření a uchovávání přísných bezpečnostních podmínek v průběhu experimentu, což znesnadňuje praktické použití těchto metod u větších zvířat. Na druhou stranu chov zvířat modifikovaných pomocí AAV nevyžaduje žádné speciální opatření a zvířata je možné chovat za standardních hospodářských podmínek.

AAV je virus, který nenese žádnou chorobu a způsobuje jen velmi mírnou reakci imunitního systému. Protože AAV dokáží infikovat diferenciované i nediferenciované buňky a zabudovat se do jejich genomu, jsou tyto viry považovány také za skvělé kandidáty pro využití například v  genové terapii.  

Stanislav Obruča

http://www.gate2biotech.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí