zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka zařízení pro sběr odpadů v rámci projektu hospodaření s tuhým odpadem

11.10.2007
Odpady
Dodávka zařízení pro sběr odpadů v rámci projektu hospodaření s tuhým odpadem
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765106
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Turecko  BusinessInfo.cz - Turecko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/turecko/1000802/">(teritoriální informace Turecko) 
 
* Datum uzávěrky:  
09.11.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 194 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T150000 Blíže neurčeno - Obecné kovy a výrobky z obecných kovů

 
 
 
Anotace tendru:

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení a záruční služby od dodavatele pro následující zboží:
plošinový vůz, který se skládá z 1 plošinového vozu s jeřábem;
a kontejnery pro sběr odpadů, které se skládají z:
1 678 kontejnerů pro sběr odpadů o objemu 400 l;
997 kontejnerů pro sběr odpadů o objemu 800 l;
184 kontejnerů pro sběr recyklovatelného odpadu o objemu 2 m3 (plasty, sklo, papír a kov);
16 otevřených ocelových kontejnerů pro sběr odpadů a recyklovatelného odpadu o objemu 20 m3;
24 zavřených ocelových kontejnerů pro sběr recyklovatelného odpadu o objemu 20 m3;
pro zřízení nové skládky odpadků na území správní oblasti Kuşadası.

Nabídky v angličtině je nutné doručit do 9. listopadu 2007.

*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

TR-Ankara: Dodávka zařízení pro sběr odpadů v rámci projektu hospodaření s tuhým odpadem v Kuşadası

Lokalita: Kuşadası, Turecko

Oznámení o veřejné zakázce na dodávku
1. Referenční číslo:
EuropeAid/124361/D/SUP/TR/BIS
2. Řízení:
Mezinárodní otevřené nabídkové řízení.
3. Program:
Národní program předvstupní pomoci pro Turecko 2005.
4. Financování:
Položka 22.02.04.01 společného rozpočtu ES (68,1 %) a státní spolufinancování (31,9 %).
5. Veřejný zadavatel:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU).

Specifikace zakázky

6. Popis zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení a záruční služby od dodavatele pro následující zboží:
plošinový vůz, který se skládá z 1 plošinového vozu s jeřábem;
a kontejnery pro sběr odpadů, které se skládají z:
1 678 kontejnerů pro sběr odpadů o objemu 400 l;
997 kontejnerů pro sběr odpadů o objemu 800 l;
184 kontejnerů pro sběr recyklovatelného odpadu o objemu 2 m3 (plasty, sklo, papír a kov);
16 otevřených ocelových kontejnerů pro sběr odpadů a recyklovatelného odpadu o objemu 20 m3;
24 zavřených ocelových kontejnerů pro sběr recyklovatelného odpadu o objemu 20 m3;
pro zřízení nové skládky odpadků na území správní oblasti Kuşadası.
7. Počet a názvy položek:
1 položka: Dodávka zařízení pro sběr odpadů.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřena všem právnickým osobám, které se účastní buď jednotlivě nebo v seskupení (konsorciu) uchazečů a které mají sídlo v členském státě Evropské unie nebo v zemi či na území regionů, jež jsou zahrnuté a/nebo oprávněné konkrétními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz bod 22 níže) (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm; Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Gaza a Západní břeh, Chorvatsko, Island, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kypr, Lotyšsko, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Tunisko, Turecko). Veškeré zboží dodané v rámci této zakázky musí pocházet z 1 nebo více těchto zemí. Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
9. Důvody k vyloučení:
Uchazeči musí předložit podepsané prohlášení, které se nachází ve formuláři nabídky pro zakázky na dodávky, k tomu účelu, že se nenacházejí v žádné ze situací, jež jsou uvedeny v bodě 2.3.3 „Praktického průvodce smluvními postupy programů pro vnější činnosti ES“.
10. Počet nabídek:
Uchazeči mohou pro každou položku předložit pouze 1 nabídku. Nabídky pro části položky nebudou brány v úvahu. Každý uchazeč může ve své nabídce uvést, že poskytne slevu v případě, že jeho nabídka bude přijata pro více než 1 položku. Uchazeči nesmí podat nabídku pro odlišné řešení kromě své nabídky pro dodávky, které jsou požadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí při předkládání své nabídky poskytnout její záruku ve výši 2 % finanční nabídky pro danou položku. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po ukončení nabídkového řízení a úspěšnému (úspěšným) uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Tato záruka bude vyžádána zpět, jestliže uchazeč nesplní všechny závazky uvedené ve své nabídce.
12. Záruka řádného plnění:
Úspěšný uchazeč bude požádán, aby při podpisu smlouvy poskytl záruku řádného plnění ve výši 10 % z hodnoty zakázky. Tato záruka musí být poskytnuta spolu se spolupodepsanou smlouvou nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel smlouvu podepsanou veřejným zadavatelem. Jestliže vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, bude smlouva neplatná a může být sepsána smlouva nová a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Žádná informační schůzka se neplánuje.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí konečné lhůty k podání nabídek.
15. Doba realizace:
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, kontrola/vyzkoušení spolu se zaučením musí proběhnout do 240 kalendářních dní od data úředního písemného pokynu k zahájení od veřejného zadavatele a pak následuje 1 rok záruky od vydání potvrzení o předběžné přejímce. Předběžná přejímka bude dokončena během 40 kalendářních dní po vypršení dodací lhůty.
Realizace tohoto projektu závisí na úspěšném dokončení jednotlivých zakázek na stavební práce v rámci projektu na hospodaření s tuhým odpadem v Kuşadası. Začátek realizace tedy závisí na úředním písemném pokynu k zahájení od veřejného dodavatele. Orientační datum zahájení se plánuje na konec roku 2007.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě že přihlášku podá konsorcium, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
(1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě mj. bodu 3 formuláře přihlášky pro zakázku na dodávky):
— průměrný roční obrat uchazeče za poslední 2 roky (2005, 2006) musí být vyšší než jeho finanční návrh,
— hotovost a její ekvivalenty musí být v posledních 2 letech (2005, 2006) kladné. Společnosti, které působí po dobu kratší než 2 roky, musí prokázat, že jejich provozní peněžní tok za poslední rok byl kladný.
(2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě mj. bodů 4 a 5 formuláře nabídky pro zakázku na dodávky):
— uchazeč musí mít alespoň 3 stálé zaměstnance v předmětných oblastech.
(3) Technická způsobilost uchazeče (na základě mj. bodu 5 a 6 formuláře nabídky pro zakázku na dodávky):
— uchazeč musel za poslední 3 roky (2004, 2005 a 2006) dokončit podobnou zakázku související s dodávkou kontejnerů na odpad. (Datum zahájení a ukončení/dokončení musí mít u referencí formu den/měsíc/rok. Reference, které neobsahují tyto podrobné informace o datech, mohou být během hodnocení ignorovány).
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje nutné k provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů, že poskytnou tyto zdroje k jeho dispozici. Za stejných podmínek se konsorcium hospodářských subjektů může spolehnout na kapacity členů konsorcia nebo jiných subjektů.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Cena.

Nabídkové řízení

18. Jak získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je k dispozici na následujících internetových adresách:
ec.europa.eu,
www.cfcu.gov.tr.
Zadávací dokumentaci lze také získat přímo od veřejného zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního formuláře pro zakázku na dodávky, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a pokyny musí být přesně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky ohledně tohoto nabídkového řízení, je musí zaslat písemně na adresu:
Mr Muhsin Altun (PAO-CFCU Director), Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad., (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko. Fax: (90-312) 286 70 72. E-mail: muhsin.altun@cfcu.gov.tr,
(s uvedením referenčního čísla z bodu 1) nejméně 21 dní před uplynutím konečné lhůty k podání nabídek, která je uvedena v bodě 19. Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů alespoň 11 dní před uplynutím konečné lhůty k podání nabídek. Případná objasnění zadávací dokumentace budou uveřejněna na webové stránce EuropeAid na adrese:
ec.europa.eu,
www.cfcu.gov.tr.
19. Konečná lhůta k podání nabídek:
Dne 9.11.2007 ve 12:00 místního času.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
Dne 9.11.2007 ve 14:00 místního času v prostorách CFCU: Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06520 Söğütözü, Ankara, Turecko.
21. Jazyk řízení:
Veškerá písemná komunikace pro toto nabídkové řízení a zakázku musí být v angličtině.
22. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku, ve znění nařízení Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství (ES) č. 2112/2005 (ES) (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1, v posledním znění nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23)).

 
Popis tendru (Angličtina):

TR-Ankara: supply of collection equipment to the Kuşadası solid waste management project

Location: Kuşadası, Turkey

Supply procurement notice
1. Publication reference:
EuropeAid/124361/D/SUP/TR/BIS
2. Procedure:
International open tender.
3. Programme:
2005 national pre-accession assistance programme for Turkey.
4. Financing:
Item 22.02.04.01 of the General Budget of the EC (68,1 %) and national co-financing (31,9 %).
5. Contracting authority:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU).

Contract specifications

6. Description of the contract:
The subject of the contract is delivery, installation, putting into operation, training and warranty services by the contractor of the following goods:
platform vehicle consisting of 1 platform vehicle with on-board crane; and
waste collection containers consisting of:
1 678 × 400 l waste collection containers;
997 × 800 l waste collection containers;
184 × 2 m3 containers for collection of recyclables (plastic, glass, paper and metal);
16 × 20 m3 open steel containers for collection of waste and recyclables;
24 × 20 m3 closed hatch steel containers for collection of recyclables;
for the establishment of a new sanitary landfill within the territory Kuşadası Province.
7. Number and titles of lots:
One lot: supply of collection equipment.

Terms of participation

8. Eligibility and rules of origin:
Participation is open to all legal persons (participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers) which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see point 22 below) (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm. Albania, Algeria, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gaza and West Bank, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, former Yugoslav Republic of Macedonia, Malta, Montenegro, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Syria, Tunisia, Turkey, United Kingdom). All goods supplied under this contract must originate in 1 or more of these countries. Participation is also open to international organisations. Participation of natural persons is directly governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.
9. Grounds for exclusion:
Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a supply contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the `Practical Guide to contract procedures for EC external actions`.
10. Number of tenders:
Tenderers may submit only 1 tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than 1 lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee:
Tenderers must provide a tender guarantee of 2 % of the financial proposal of the lot(s) when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee:
The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10 % of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next best compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
14. Tender validity:
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of implementation:
The delivery, installation, putting into operation, inspection/testing together with training of supplies must be completed within 240 calendar days starting from the official written commencement order of the contracting authority and following 1 year for the warranty from the issuance of the provisional acceptance. Provisional acceptance shall be completed within 40 calendar days following completion of the delivery period.
Implementation of this project depends on successful completion of a separate works contract of Kuşadası solid waste management project. Therefore start of the implementation is conditional to the official written commencement order of the contracting authority. The indicative starting date is foreseen late 2007.

Selection and award criteria

16. Selection criteria:
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
(1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the tender form for a supply contract):
— the average annual turnover of the tenderer in the past 2 years (2005, 2006) must exceed the financial proposal of the tenderer,
— change in the cash and cash equivalents should be positive for the last 2 years (2005, 2006). Companies which have been operational for less than 2 years will have to demonstrate that their operational cash flow for the last year was positive.
(2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the tender form for a supply contract):
— the tenderer should have at least 3 staff working permanently in fields related to this contract,
(3) Technical capacity of tenderer (based on i.e. items 5 and 6 of the tender form for a supply contract):
— the tenderer should have completed a similar contract relating to supply of waste containers during the last 3 years (2004, 2005 and 2006). (The start and end/completion dates of the references should be specified as day/month/year information. The references which do not contain this detailed date information may be ignored during the evaluation).
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Under the same conditions, a consortium of economic operators may rely on the capacities of members of the consortium or of other entities.
17. Award criteria:
Price.

Tendering

18. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from the following Internet addresses:
ec.europa.eu,
www.cfcu.gov.tr.
The tender dossier is also available from the contracting authority. Tenders must be submitted using the standard tender form for a supply contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:
Mr Muhsin Altun (PAO-CFCU Director), Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad., (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey. Fax (90-312) 286 70 72. E-mail: muhsin.altun@cfcu.gov.tr,
(mentioning the publication reference shown in point 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in point 19. The contracting authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications to the tender dossier shall be published on the EuropeAid web sites at:
ec.europa.eu,
www.cfcu.gov.tr.
19. Deadline for submission of tenders:
9.11.2007 (12:00), local time.
Any tender received after this deadline will not be considered.
20. Tender opening session:
9.11.2007 (14:00), local time at CFCU premises: Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey.
21. Language of the procedure:
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
22. Legal basis:
Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17.12.2001 concerning pre-accession financial assistance for Turkey modified by Regulation of the Council on access to Community external assistance (EC) No 2112/2005 (OJ L 342, 27.12.2001, p. 1, as last amended by Council Regulation (EC) No 2112/2005 (OJ L 344, 27.12.2005, p. 23)).

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571
 
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí