zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energeticky úsporné projekty pro komunální sféru

11.10.2007
Energie
Energeticky úsporné projekty pro komunální sféru
Evropská unie svým programem Intelligent Energy Europe již řadu let podporuje iniciativy a projekty, které podněcují zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.
U bruselské Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovaci jsou každým rokem podávány desítky návrhů na zpracování projektů, studií a iniciativ zaměřených na snižování spotřeby energie. Agentura vybírá návrhy, které jsou v souladu s cíli programu a především se záměry energetické politiky EU, a na jejich zpracování se významnou měrou podílí. Zpracovatelé realizovaných návrhů obvykle mapují a navrhují vhodná řešení pro několik členských zemí najednou, podle toho, v jakém složení navrhovatelé svůj návrh podají.

Šest následujících projektů a iniciativ, jejichž zpracování probíhá v ČR, může mít velký význam pro úspory energií v českém komunálním prostředí.

Cesta k certifikátu energeticky efektivní město/obec: Evropská energetická cena (European Energy Award(r)) je systém hodnocení a certifikace kvality řízení v oblasti energetiky a ekologie pro města. Významně přispívá ke zvyšování energetické účinnosti a zavádění obnovitelných zdrojů energie. Uvedený program podněcuje spotřebitele energie - města a obce - ke změnám v oblasti spotřeby energetických a přírodních zdrojů, které mohou přinést výsledky v oblasti energetických úspor a snižování CO2.

Hodnotící proces, který probíhá v souvislosti s udělováním ceny, umožňuje obcím rozpoznat jejich silné a slabé stránky oblasti vlivu na životní prostředí, najít potenciál pro zlepšení a iniciovat k zavedení energeticky účinných opatření. Kromě toho je možné porovnání s jinými městy a obcemi, které se projektu účastní. Po letošním červencovém mezinárodním hodnocení v prvních dvou lokalitách ČR se nyní uskutečňuje certifikace získaných výsledků. Další ekologicky smýšlející obce a města se mohou i nadále k procesu certifikace přihlásit.

Hodnocení pro udělování evropské energetické ceny probíhá v rámci projektu BALANCE podporovaného Evropskou komisí. Projektu se účastní partneři z 9 evropských zemí.

Podrobnější informace o iniciativě jsou na www.european-energy-award.org.

Nástroje pro řízení spotřeby energie: Ve městech a obcích je spotřebováváno nejvíce energie ve školských, zdravotnických, kulturních, sportovních, kancelářských a dalších objektech. Při větším počtu objektů je vhodné se zabývat možnostmi optimalizace spotřeby energie, aby se v příslušných objektech spotřebovalo pouze tolik energie, kolik je nezbytně nutné. Kromě toho samosprávy bývají majiteli nebo spolumajiteli zařízení na výrobu a prodej tepelné energie.

Pro optimalizaci spotřeby energie lze využívat nejrůznější nástroje, které mohou spotřebu energie ovlivnit a řídit. Zpracování přehledu využitelných nástrojů pro řízení spotřeby energie podpořila Evropská komise v projektu SEC Tools (Sustainable Energy Community). Projekt předkládá městům a obcím možnosti, které mohou napomoci ke spotřebě energie, a tím k trvale udržitelnému rozvoji dané lokality. Navrhované postupy se průběžně ověřují v 9 vybraných městech EU - v Litvě, Lotyšsku, Polsku, Bulharsku, bývalém východním Německu a ČR. Zájemce může porovnat lokální situaci s jinými regiony EU.

Do projektu je zapojeno 16 partnerů z 8 evropských zemí. Podrobnější informace jsou na www.sec-tools.cz.

Sledování spotřeby energie ve školách jako nástroj vzdělávání: Školní budovy včetně objektů základních škol mohou být ideální příležitostí ke sledování spotřeby energie. Ve vzdělávacím procesu lze využít a motivovat žáky a učitele ke konkrétním úsporám energie. Pravidelné měření spotřeby elektrické a tepelné energie totiž umožňuje sledovat její vývoj v závislosti na počasí nebo probíhajících aktivitách ve škole. Žáci navíc mohou navrhovat opatření na snížení spotřeby energie a vyhodnocovat je přímo v praxi.

Uvedenými záležitostmi se zabývá a vyhodnocuje je projekt Active Learning, do kterého je zapojeno 16 partnerů ze 14 evropských zemí. Více informací o konkrétní metodice a příkladech vzdělávacích aktivit zaměřených na sledování, vyhodnocování a snižování spotřeby energie na školách je na www.consortium4al.eu.

Jak na energeticky úsporný projekt: Rekonstrukce budov související se snížením spotřeby energie lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny. Na rekonstrukce stavebních prvků typu zateplení budovy nebo výměny oken a rekonstrukce technologií v podobě změny topného média, úpravy topného systému nebo instalaci nového regulačního a měřicího systému. Může jít o rekonstrukce domů bytových i nebytových ve vlastnictví měst a obcí, bytových družstev a dalších subjektů včetně soukromých.

Všechny tyto pohledy zachycuje projekt Clearinghouse Support, který podpořila Evropská komise rovněž v rámci svého programu Intelligent Energy Europe. Do projektu se zapojilo 13 partnerů z 10 evropských zemí. Podrobnosti o projektu lze najít na www.clearsupport.cz.

Projekt usiluje o informační podporu vytváření vztahů mezi úřady, finančními institucemi a investory. Jedním z jeho cílů je vznik pracovní asistenční skupiny, která bude iniciovat společné zájmy zadavatelů projektů (zejména měst a obcí), poskytovatelů finančních zdrojů a dodavatelů energetických služeb zahrnujících oblast úspor energie.

Snižování energetické náročnosti budov: Více než jedna čtvrtina bytů v ČR byla postavena technologií panelových domů - podle měřítek EU mají označení domy sociální. Po zavedení evropské směrnice 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD) bylo třeba stanovit, následně dodržovat a kontrolovat požadavky na energetickou náročnost budov. Snahou je najít co nejjednodušší způsoby, jak tyto domy z hlediska energetické náročnosti hodnotit a zároveň pro ně připravit program rekonstrukce a modernizace.

Projekt RESHAPE podporovaný Evropskou komisí řeší především zavedení směrnice EPBD do praktického života. Pro města to znamená získat jednotný nástroj na hodnocení energetické náročnosti budov v podobě energetického průkazu a energetického štítku budovy.

Více informací o projektu, do kterého se zapojilo 10 partnerů ze 6 evropských zemí, a o přístupu z jiných zemí je na www.reshape-social-housing.eu.

Program GreenLight v ČR: Evropská komise již v roce 2000 zahájila evropský program GreenLight, který informačně a marketingově podporuje spotřebitele, aby ve svých prostorách využívali energeticky úsporné zdroje světla. Podpora spočívá v přidělení ochranné známky programu umožňujícího deklaraci pozitivního přístupu k ochraně životního prostředí a konkrétní řešení problematiky osvětlení.

Partnery programu v zemích EU jsou města Lisabon, Graz, Frankfurt nad Mohanem, Salcburk, Curych, Lyon a další. Celkem se do programu zapojilo na 400 organizací, firem a institucí. V ČR jsou to mj. obec Hostětín, Krajský úřad Jihočeského kraje, Městská část Praha 8 a město Zlín.

Další informace o programu a o výhodách energeticky úsporného osvětlování jsou na na www.eu-green-light.org.

AUTOR: VLADIMÍR SOCHOR
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí