zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nebezpečné věci a události

15.10.2007
Obecné
Havárie
Nebezpečné věci a události
Inland Transport Committee schválilo mandát WP.15 pro vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat bezpečností vnitroevpropských doprav.
Po 82. v květnu zasedala v Ženevě pracovní skupina WP.15 a některé výsledky hlasování překvapily samy delegáty. Zasedání se zabývalo všeobecnými otázkami, výkladem některých ustanovení ADR, zapracováním změn do Přílohy A a B ADR a závěry společného zasedání.

Všeobecné otázky

Inland Transport Committee schválilo mandát WP.15 pro vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat bezpečností vnitroevpropských doprav.

Interpretace ADR

Bez ohledu na množství není nutné speciální školení řidiče pro přepravu předmětů třídy 1, pokud přeprava spadá od výjimky v ustanovení 1.1.3.6. Pokud však takové předměty budou přepravovány s věcmi ostatních tříd a jsou-li překročeny mezní hodnoty pododdílu 1.1.3.6, musí mít řidič osvědčení o školení dle kapitoly 8.2. Protože někteří delegáti nebyli přesvědčeni o správnosti výkladu, bylo rozhodnuto, aby pro příští zasedání Francie připravila odpovídající dokument.

Změny Přílohy A a B ADR

Byla doplněna nová zvláštní ustanovení S23 a S24 týkající se dozoru; součástí školení řidičů bude i školení řidičů k restrikcím a chování v silničních tunelech; byly přijaty návrhy Francie pro uvádění restrikčního kódu tunelu pro každou nebezpečnou věc v přepravních dokladech a SRN, týkající se písemných pokynů, což znamená, že v budoucnu bude ve vozidle pouze jeden písemný pokyn, nezávisle na přepravovaných látkách a bez ohledu, zda se jedná o balené věci nebo přepravu cisternovým vozidlem. Kromě toho již není vyžadováno, aby písemný pokyn byl v jazyku země původu, tranzitních zemí a země určení.

Elektronická kontrola stability

Pracovní skupina vzala na vědomí výsledky práce WP.29 (Světové fórum pro harmonizaci podmínek pro vozidla). Protože cisternová vozidla musí splňovat podmínky oddílu 9.7.5 ADR o stabilitě, nevidí experti potřebu přijímat k tomuto další předpisy.

Omezovače rychlosti

Na základě požadavků z předchozího zasedání sekretariát připravil změny v oddílech 9.2.1 a 9.2.5.

Účastníci vzali na vědomí práce, které probíhají v rámci EU o zvýšení bezpečnosti přepravy výbušných látek; do konce roku 2007 by měly být zveřejněny. Protože doklady o proškolení řidiče jsou různé v každé zemi, nabídl zástupce Portugalska sjednocení v návrhu pro příští zasedání. Závěry ze společného zasedání byly projednány a s drobnými úpravami zapracovány do ADR.

OD ZKOUŠKY PÁDEM AŽ PO LAK NA NEHTY

Na 31. zasedání ECOSOC OSN od 2. do 6. června 2007, kterému poprvé předsedal nový předseda Bob Richard z USA, byly projednávány otázky týkající se třídy 1 (výbušniny), seznamu látek, klasifikace a obalů, jakož i řadou dalších otázek.

Výbušné látky a předměty

Pracovní skupina předjednala problematiku výbušných látek a předmětů, když v plénu pak mohlo být přistoupeno ke schvalování změn.

Obaly

Experti rozhodli použít pokyn pro balení P099 (souhlas příslušného orgánu) pro určité nebezpečné věci třídy 7 (radioaktivní látky) jako je tomu v námořní přepravě. Jedná se např. o UN 1194, 1222, 1261 atd. Většina předpisů zakazuje přepravu UN 2186, 2249, 3097 atd. Experti proto rozhodli, aby o povolení přepravy rozhodovaly příslušné orgány, a proto i zde přidělili pokyn P099.

Na základě návrhu Francie experti povolili použití IBC vyrobených před rokem 2011, které nesplnily zkoušku pádem.

Ve věci zkoušky průrazem pro obaly určené na infekční látky bylo rozhodnuto takovéto obaly vhodně označit.

Byla upravena kritéria pro vyhovění zkoušce pádem.

Bylo rozhodnuto, že je třeba vrátit pokyn pro balení P804 pro UN 1744 bróm do stavu před 28. zasedáním, kde Spojené království navrhlo určité úpravy, které se neosvědčily (doplnění nádob z kovu o nádoby z tuhého plastu).

Došlo k další opravě pokynu pro balení P200, když byl doplněn zvláštní pokyn "ra".

Experti konstatovali, že existují potíže při přepravách různých druhů lithiových baterií, a to zejména v letecké přepravě. IATA proto organizuje pracovní skupinu, na kterou jsou zváni i experti OSN. Pokud se zjistí, že problémy existují pouze v letecké dopravě, bude to IATA řešit po své linii. O výsledcích bude IATA informovat na svém podzimním zasedání.

Klasifikace

Byl přijat návrh změny klasifikace laku na nehty, když změnili zvláštní ustanovení 198 a toto doplnili k UN 1266.

Různé

Experti rozhodli, aby EIGA pro příští zasedání předložila návrh na změnu periodických zkoušek u kryogenických nádob.

V oddíle 1.2.1 byly přijaty nové definice, jako např. pro dopravní jednotku "cargo transport unit", která by měla odpovídat definici v IMDG-Code.

Pro přemístitelné cisterny pro tuhé látky obalové skupiny I dojde ke změně, která umožní pro látky třídy 4.1 a 4.2 otvory v horní polovině nádoby, neboť je možné je těmito horními otvory vykládat.

Experti znovu projednávali využití elektronického přenosu dat.

Harmonizace s IAEA

Jednání se zabývalo požadavky průmyslu a IAEA, aby nedocházelo k bezdůvodnému odmítání přepravy radioaktivní látky. Austrálie proto navrhla, aby každé odmítnutí bylo podrobeno analýze. Dále bylo přepracováno zvláštní ustanovení 290, které řeší označení radioaktivních látek s vedlejším nebezpečím.

Na závěr byly projednány návrhy, které vyplynuly ze zasedání pracovních skupin pro harmonizaci při IMO a ADR/RID a provedeny drobné úpravy v 15. vydání Vzorových předpisů OSN. Příští zasedání je letos v prosinci.

AUTOR: Stanislav Hájek

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST SE ŽLUTÝM FOSFOREM

Nedaleko Lvova vykolejilo dne 16. 7. 2007 15 cisternových vozů ložených po 50 t nebezpečnou látkou "Žlutý fosfor". Po vykolejení začalo 6 vozů hořet. Došlo k úniku a vytvoření obrovského mraku plynu, který putoval nad územím o rozloze 90 km2. Více než 1000 obyvatel muselo být záchrannými složkami a armádou evakuováno. Obyvatelstvu bylo sděleno, aby nepožívali potraviny a vodu ze zasaženého regionu. Kvůli příznakům otravy bylo 174 osob ošetřeno. Přestože páry fosforu mohou vést ke kolapsu, komatu a po nadýchání i ke smrti, nikdo není v kritickém stavu.

Příčiny mimořádné události, která je druhou největší po "Černobylu 1986" na Ukrajině, jsou dosud v šetření. Možnými příčinami mohou být vysoký tlak v nádržích cisternových vozů, nebo poškození železniční infrastruktury. Náklad patřil nizozemskému podniku a má být vrácen zpět do Kazachstánu.

VELKÉ NÁSLEDKY MOHOU MÍT DOCELA MALÉ PŘÍČINY

Na rušné komunikaci I/54 mezi Vracovem a Vlkošem na Kyjovsku došlo 21. září k nehodě s ekologickou havárií. Při neštěstí, během něhož zemřel devětatřicetiletý řidič a jeho o 20 let mladší spolujezdkyně byla zraněna, se převrátila cisterna s bionaftou. Uniklo z ní přibližně 9000 l paliva, které znečistilo půdu kolem silnice. Při nehodě skončila cisterna převážející 20 tis. l bionafty v příkopu. Palivo uniklo do mokřiny u silnice. Když byla cisterna odstraněna, pracovníci specializované firmy odčerpali naftu s vodou a začali těžit kontaminovanou zeminu těžit. Podle jedné z vyšetřovacích verzí se na nehodě mohl podílet cyklista. Za ním jedoucí Škoda Fabia náhle prudce přibrzdila. Za škodovkou jedoucí řidič peugeotu chtěl asi v tu chvíli předjíždět anebo se snažil vyhnout nárazu, přičemž se dostal do protisměru. Tam se čelně srazil s protijedoucí cisternou zcela naplněnou bionaftou.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí