zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejvíce škodlivin z průmyslu v Praze je v odpadech

18.10.2007
Odpady
IPPC
Nejvíce škodlivin z průmyslu v Praze je v odpadech

PRAHA – Cementárna v Radotíně, spalovna komunálních odpadů v Praze - Malešicích a Teplárna Malešice. To jsou největší průmysloví znečišťovatelé životního prostředí v Praze. Vyplynulo to z analýzy údajů, které sloužily jako podklad pro Integrovaný registr znečišťování za rok 2006. Tři jmenované průmyslové provozy se nejčastěji objevily v dnes zveřejněných žebříčcích největších průmyslových znečišťovatelů v Praze sestavených sdružením Arnika. Registr však nezahrnuje emise z dopravy a lokálních topenišť. „Právě doprava je zjevně hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Praze,“ upřesnil tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

 

„Naše analýza ukázala, že největším problémem u průmyslových provozů jsou nebezpečné látky v odpadech. Ve zbytcích po spalování odpadů v malešické spalovně například končí hodně těžkých kovů, přestože se jejich množství od minulého roku snížilo. Hodně těžkých kovů je také v odpadech produkovaných malešickou teplárnou,“ doplnil výsledky analýzy vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

 

„Z toho, že hlavním problémem pražského průmyslu jsou odpady zároveň plyne, že Praha svoji zátěž toxickými látkami přesouvá jinam – na skládky nebezpečných odpadů anebo na místa, kde se s nebezpečnými odpady manipuluje anebo se tam ukládají,“ řekl Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

 

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na  rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky skleníkové plyny, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, ozón poškozující látky a na vybrané problematické látky, konkrétně rtuť, chrom a dioxiny (1). Vybrané žebříčky největších zdrojů těchto látek v Praze za rok 2006 jsou v příloze k této tiskové zprávě (2). „Je z nich patrné, že nejvíce problematické jsou těžké kovy, především rtuť (3), olovo a chrom a jejich sloučeniny. Více ve skrytu zůstávají perzistentní organické látky - POPs (4) – polyaromatické uhlovodíky (5), dioxiny a PCB. Těch z pražských průmyslových provozů produkuje nejvíce malešická spalovna, která je podle IRZ čtvrtým největším zdrojem dioxinů v České republice (6). Ve skutečnosti však je v České republice zdrojů dioxinů určitě více nežli jich ohlásilo do IRZ. Co s množstvím dioxinů v odpadech ze spalovny udělá dnes spouštěný filtr k zachycování dioxinů si musíme počkat. Je instalován hlavně ke snížení emisí dioxinů do ovzduší,“ upřesnil Petrlík.

 

Informace do registru letos ohlásilo 12 průmyslových provozů na území Hlavního města Prahy, což je relativně málo ve srovnání s 1027 průmyslovými provozy za celou republiku a je to tři méně než v loňském roce. K nejčastěji ohlašovaným látkám do IRZ z pražských provozů patřily těžké kovy a jejich sloučeniny v odpadech. Čistírna odpadních vod a malešická spalovna rovněž ohlásily PCB v odpadech a spalovna navíc obsah dioxinů a polyaromatických uhlovodíků v odpadech. Dioxiny jsou obsaženy v popílcích z čištění kouřových plynů. 12 pražských podniků ohlásilo emise 10 látek do ovzduší a 17 látek v přenosech do odpadů a 2 v přenosech do odpadních vod.

 

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí