zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

III. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

18.10.2007
Odpady
III. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi, se zaměřením na využití vhodných technologií pro údržbu krajiny.

Tato již tradiční akce spojující teoretické přednášky o problematice bioodpadů s praktickými ukázkami jednotlivých technologií proběhla v termínu 9. - 11.10. 2007.

V úterý 9.10. zhlédli účastníci konference dvě bioplynové stanice v sousedním Rakousku. Vybrány byly dva základní typy bioplynových stanic – zemědělská (zpracovávající pouze produkty záměrně pěstované, pro účely výroby bioplynu) a průmyslová (zpracovávající převážně biologicky rozložitelné odpady). Oba typy jsou v současnosti v hojné míře plánovány a realizovány v České republice, účastníci exkurze měli tedy možnost využít zkušeností rakouských provozovatelů a poučit se z jejich chyb.

10.10. byly v Hrotovicích prezentovány příspěvky předních českých i zahraničních odborníků. Program byl koncipován tak, aby postihl všechna důležitá témata vztahující se ke kompostování a výrobě bioplynu. Hlavně pak legislativu, dotační politiku, možnosti  financování záměrů, využitelnou  techniku pro ekologicky vhodné technologie a představení úspěšně řešených projektů.

Velký důraz byl kladen na představení novinek z oblasti výzkumu a vývoje. Většina přednášejících představovala špičku ve svém oboru, za zmínku stojí např. rakouští a němečtí odborníci na kompostování – pan Amlinger, Mayer, Barht a paní Leutgöb. Dipl. Ing. Florián Amlinger se účastní tvorby evropské politiky a legislativy v oblasti BRO. Ve své poutavé přednášce shrnul mimo jiné i možnosti, jak lze do české legislativy zabudovat pravidla pro zpracování kuchyňských odpadů, která jsou pro běžné technologie zpracování BRO lépe dosažitelná než ekonomicky velmi náročná hygienizace požadovaná nařízením o vedlejších živočišných produktech.

Dipl. Ing. Johann Mayer se s posluchači podělil o své dlouholeté zkušenosti se zaváděním systémů odděleného sběru bioodpadu a zdůraznil kritické body těchto systémů, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

O nezbytnosti kontroly výstupů biotechnologií (kompostu a digestátu) třetí nezávislou stranou informoval pan Josef Barth. Představil úspěšné systémy certifikace produktů zpracování BRO v Evropě a zdůraznil jejich nezastupitelnou roli při vytváření dobře fungujícího trhu s kompostem a digestátem.

Johana Leutgöb se specializuje na práci s veřejností v oblasti prevence vzniku bioodpadů a předala cenné poznatky o podpoře domácího a komunitního kompostování.

Další den proběhla diskuse u kulatého stolu se zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělství a dalšími odborníky. Plodná diskuse o potřebách českých zpracovatelů BRO se zabývala  především těmito tématy:

1)      Nová legislativa k bioodpadům.

2)      Možnosti využívání digestátu na zemědělské půdě.

3)      Ekonomická udržitelnost zařízení na zpracování bioodpadů.

Obě zúčastněná ministerstva vyzvala odborníky i veřejnost k účasti na dotvoření připravované vyhlášky o bioodpadu, která postoupí v nejbližších dnech do vnějšího připomínkového řízení.

Na diskusní část navazoval den techniky, na kterém byly předvedeny stroje odpovídajících svým charakterem nejlepším dostupným technikám pro kompostování. Při praktické ukázce byly k vidění štěpkovače, drtiče, míchací zařízení a traktorový překopávač pásových hromad. Den techniky se konal na kompostárně CMC Náměšť, která je modelovým zařízením pro kompostárny na volné ploše.

Další informace k proběhlé konferenci a možnost případného objednání sborníku přednášek z konference naleznete na internetových stránkách: www.zeraagency.eu nebo na adrese: Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA,  V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou, e-mail: info@zeraagency.eu, tel: 568620070
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí