zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotační programy - Úspory energií

19.10.2007
Energie
Dotační programy - Úspory energií
Na využívání obnovitelných zdrojů energie bylo vypsáno několik dotačních programů.
Například v období 2004 - 2006 byl vyhlášen program Infrastruktura. K podpoře bylo navrženo celkem 34 projektů. Pozornost zasluhují následující dotační programy:

> Program SFŽP

Pro fyzické osoby - domácnosti - je výhodný program Státního fondu životního prostředí (SFŽP), podle kterého je možno zažádat o přímou dotaci či o půjčku. Přímá finanční podpora pro fyzické osoby pro rok 2007 je zaměřena na instalaci kotlů na spalování biomasy, solární systémy pro ohřev vody a přitápění, solární systémy pro výrobu elektřiny a dále na vytápění tepelným čerpadlem. Na instalaci uvedených zařízení může být poskytována žadateli přímá finanční podpora až do výše 50 % celkových nákladů projektu, kromě tepelných čerpadel, u kterých je možno poskytnout max. 30 %. Podpora může být poskytnuta pouze na již ukončené akce a po splnění podmínek k jejímu získání.

Další části tohoto programu jsou zaměřeny i na nepodnikatelské subjekty (města, obce apod.) a na subjekty podnikatelské, a to na opatření v podobě investiční podpory: enviromentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, enviromentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé vody ve školství, zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových zařízeních neziskového sektoru, výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a bioplynu, enviromentálně šetrných způsobů vytápění a přípravy teplé vody v účelových zařízeních. Dále pak se to týká podpory vzdělávání, propagace a poradenství. Výše podpory na jednotlivé (již ukončené) akce je různá v rozsahu 40 až 80 % ze základu pro výpočet podpory.

Nepodnikatelské subjekty (města, obce apod.) mohou využít i půjčky, jež dosahuje 20 až 70 % ze základu pro výpočet podpory s úrokovou sazbou 0,5 až 2 % a s dobou splatnosti 8 až 10 let. Je možná i kombinace dotace a půjčky, souběh podpory ze SFŽP a ze zahraničí a ze SFŽP a státního rozpočtu.

Bližší informace o žádostech a požadovaných dokladech je možno získat na internetových stránkách www.sfzp.cz.

> Operační program Životní prostředí

Je připraven na období 2007 - 2013 a byl odstartován 29. června 2007. Podpora bude poskytována v 1. výzvě pouze nepodnikatelským subjektům. Jednotlivé oblasti využívání OZE, na které bude poskytována podpora, zahrnují výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla, zdrojů elektřiny, výrobu tepla a teplé vody z OZE v rodinných domech, výstavbu zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Více viz www.opzp.cz.

> Program OPPI - program EKO-ENERGIE

Vyhlašovatelem je MPO ČR, zprostředkujícím subjektem ČEA. Vyhlašování bude prováděno formou kolových výzev, došlé žádosti za celou výzvu budou bodově ohodnoceny a stanoveno jejich pořadí podle priorit. Po vyhodnocení všech projektů v dané výzvě bude rozhodnuto o výši jednotlivých dotací. Podpora je nenároková. Pro žádost o podporu z tohoto programu je nutno mít zpracován podnikatelský záměr, posouzení záměru energetickým auditem a zajištěné finanční krytí akce. Informace o tomto programu jsou například na www.mpo.cz, www.czechinvest.org a www.ceacr.cz.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí