zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy

05.11.2007
Příroda
Legislativa
Nad dotazy
Je možné povolovat stavby, které se nacházejí v CHKO na ohlášení, a jak je to se stavbami podle § 103?
Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které jsou uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až p) platného stavebního zákona, vyžadují ohlášení. Nevydává se pro ně stavební povolení! S realizací stavby na ohlášení v chráněných územích počítá výslovně i zákon o ochraně přírody a krajiny.

Ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., lze jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které splňují podmínky § 104 odst. 1 a 2 SZ, ohlásit, ovšem k ohlášení je nutno připojit závazné stanovisko správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, které jsou dotčeným orgánem při ohlašování staveb.

Závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. není třeba, jde-li o stavby v souvisle zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti a pokud má obec schválenou územně plánovací dokumentaci se zapracovaným stanoviskem orgánů ochrany přírody k této dokumentaci (§ 44 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). Samozřejmě se toto ustanovení týká i ohlašovaných staveb.

Obdobně se postupuje u staveb podle § 103, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách a vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas. U staveb mimo zastavěné území nebo zastavitelné plochy nelze využít zjednodušený postup ve smyslu ustanovení § 103.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí