zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tiskové prohlášení České asociace odpadového hospodářství k očekávanému nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2008

24.10.2007
Odpady
Tiskové prohlášení České asociace odpadového hospodářství k očekávanému nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2008
Podrobný výpočet vychází z váženého průměru nárůstů cen odstraňování odpadů, výše mezd, cen dopravy, cen odpadových nádob a z Českou národní bankou očekávané inflace pro rok 2008

Česká asociace odpadového hospodářství, která sdružuje většinu soukromých firem v tomto oboru u nás, každoročně počítá a publikuje nárůst nákladů v odpadovém hospodářství. Pro rok 2008 půjde hlavně o zvýšení dopravních nákladů především v důsledku přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a zavedení mýtného i pro silnice 1. třídy a o kompenzaci nárůstu průměrných mezd v podnikatelské sféře.

Podrobný výpočet vychází z váženého průměru nárůstů cen odstraňování odpadů, výše mezd, cen dopravy, cen odpadových nádob a z Českou národní bankou očekávané inflace pro rok 2008:

Náklady na samotné odstraňování odpadů se zvýší jen o prognózu inflace ČNB (4,2%) a o nárůst cen plynu při termickém odstraňování především nebezpečných odpadů (ceny zemního plynu stouply sice o 5,2%, ale podíl termického odstraňování odpadů je méně než pětinový, a tak výsledný vliv je jen kolem 1%), takže souhrnný vliv se očekává jen ve výši 5,2%.

Mzdy se oproti loňskému roku v podnikatelské sféře navýšily dle údajů Českého statistického úřadu o 8,1% a to je třeba plně respektovat.

Ceny pohonných hmot v uplynulém období sice vzrostly pouze minimálně (jen o 0,21%), ale právě nyní dochází k jejich skokovému zvyšování v důsledku přimíchávání biopaliv o další 1% a navíc je zde třeba uvažovat i vliv nově předpokládaného zavedení mýtného i pro silnice 1. třídy, resp. zvýšení cen dálničních kupónů pro menší automobily od 1.1.2008 ( 5,46%), takže v součtu je možno počítat se zvýšením ceny dopravy až o 6,7%.

Ceny  odpadových nádob vycházejí z nárůstu cen plechů a plastů o minimálně 15%, když se i přes silné konkurenční tlaky dodavatelských firem začínají již plně projevovat rasantní nárůsty cen surovin pro jejich výrobu z minulých let.

Vliv inflace je pro rok 2008 započítán jen mírně nad Českou národní bankou očekávaným průměrem, tedy ve výši 4,2%.

Navýšení cen služeb v odpadovém hospodářství pro rok 2008 se tak především v důsledku zvýšení dopravních nákladů a meziročního nárůstu mezd očekává v úrovni minimálně 7,1 %.

V Praze dne 15. 10. 2007
JUDr. Ing. Petr Měchura
výkonný ředitel ČAOH

Výpočty:

Oborový nárůst nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2008:

KC2008 - kupní cena roku, pro který je nová cena tvořena
KC2007  - kupní cena předchozího roku
ICOO - index cen odstraňování odpadu (COO2008/COO2007) – vychází jen z navýšení o inflaci a cenu plynu při termickém odstraňování odpadů, celkem 5,2 %
IM - index mezd (M2007/M2006) stanoven na základě nárůstu průměrných mezd v podnikatelské sféře ČR  2.Q 2007 / 2.Q 2006, tj. 21174  / 19596 Kč, tedy celkem o 8,1 %
ICD - index cen dopravy (CD2008/CD2007) je stanoven na základě:
Poměru prodejních cen PHM 09.2007/09.2006, tj. 0,21% s předpokládaným navýšením o další 1 % v důsledku zákonné povinnosti přidávání biopaliv do PHM
Mýtného nově i pro silnice 1. třídy resp. zdražení dálničních kuponů od 1. 1. 2008, tj. 5,46%
Celkem tedy o 6,7 %
ICN - index cen nákupu odpadových nádob je stanoven na základě nárůstu jejich prodejních cen (v důsledku nárůstu nákupních cen plechů a plastů v minulých letech) minimálně o 15 %
ICNB - prognóza inflace České národní banky na rok 2008 je mírně nad 4%, proto uvažujeme 4,2 %

KC2008 = KC2007*(0,38*ICOO 0,30*IM 0,11*ICD 0,10*ICN 0,11*ICNB)

KC2008 = KC2007*(0,38*0,052 0,30*0,081 0,11*0,067 0,10*0,15 0,11*0,042) = 0,07105

Oborový nárůst nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2008 vychází tedy minimálně v úrovni 7,1 %.

Poznámka:

V tomto očekávaném nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2008 nejsou nijak započítány případné vlivy z ministerstvem životního prostředí uvažovaného zálohování jednocestných obalů (především tzv. PET lahví), které by náklady odpadářských firem dále podstatně zvýšily především v důsledku na jedné straně jejich   neamortizovaných nemalých investic do sběrných nádob a svozové techniky, a na druhé straně výpadku zisků z prodeje PET- flakes a granulátu, z nižší výtěžnosti tříděného sběru směsných plastů a dalších negativních vlivů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí