zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Financování dopravních staveb z fondů EU neproběhne podle seznamu Ministerstva dopravy

29.10.2007
EIA
Financování dopravních staveb z fondů EU neproběhne podle seznamu Ministerstva dopravy

Podle Evropská komise nemůže Česká republika počítat s tím, že součástí Operačního programu Doprava /1 bude závazek na financování silnic a dálnic podle představ Ministerstva dopravy. Komise bude příspěvek pro každou stavbu schvalovat zvlášť. Čerpání z fondů EU tedy může být ohroženo, nebudou-li některé z nich vyhovovat jejím předpisům. Vyplývá to ze zápisu z jednání mezi zástupci Komise a české strany vedené náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem z 20. září . 2007 /2.

„Komise shledala v návrhu operačního programu vážné nedostatky. Nelíbilo se jí, že požadavek na financování konkrétních staveb není dostatečně odůvodněn analýzou, která by prokázala, že se jedná o prioritní investice /3. Velké výhrady měla i k tomu, že u některých staveb ministerstvo nevzalo v úvahu levnější a ekologičtější varianty,“ komentoval postoj Komise právník Pavel Doucha z Ekologického právního servisu.

Ministerstvo dopravy však výhrady Komise vzalo vážně jen částečně. „Do poslední verze operačního programu /4 například nezapracovalo požadavek Komise, aby Česká republika posoudila alternativní řešení severozápadního obchvatu Prahy a umístění železničního nádraží v Brně /5,“ upozornil předseda Dětí Země Miroslav Patrik na přetrvávající nedostatky programu.

Komise má tedy na stole ke schválení přepracovaný operační program, který ovšem nezohlednil všechny její výhrady. Aby bylo možné v příštím roce začít čerpat finanční prostředky, měl by být schválen do konce roku, což za této situace nemusí být jisté a tak nás může minout první vlna financování dopravních staveb.

Kontakty:

1) Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis, tel: 608 873 437, pavel.doucha@eps.cz

2) RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země, tel: 603 574 289, dz.brno@ecn.cz

 

Poznámky:

1/ Operační program Doprava bude tvořit rámec pro financování řady silnic a dálnic v ČR do roku 2013. Jeho prostřednictvím má přitéct do dopravních projektů v ČR až 160 miliard korun.

2/ Citace ze záznamu z jednání mezi zástupci ČR a Komise ze dne 20. 9. 2007, které se uskutečnilo v souvislosti s projednáváním návrhu operačního programu (kráceno): „Evropská komise požádala, aby do úvodní části programového dokumentu byla zapracována klauzule, která vyjasní, že seznam projektů je indikativní povahy, tj. může být měněn a doplňován jak z hlediska jednotlivých projektů, tak celkových nákladů a variant dopravních tahů, přičemž schválením operačního programu nevzniká závazek EK financovat předmětný seznam projektů.“

3/ Uvedený záznam z jednání obsahuje kritické konstatování Komise, že (cit.): „... dle jejího stanoviska přetrvává problém, že není zřejmá střednědobá strategie, resp. hlavní i neinvestiční kroky.“ Nekoncepčnost byla Ministerstvu dopravy v nedávné době vytýkána i v souvislosti s Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury do roku 2013, který schvalovala vláda, a to zejména ze strany Ministerstva životního prostředí a nevládních organizací.

4/ Upravený Operační program Doprava byl EK poslán do 15. 10. 2007 (viz http://www.opd.cz/cz/Programove-dokumenty).

5/ Ze zápisu z jednání ze dne 20. 9. 2007 vyplývá, že Komise požaduje v operačním programu uvést závazek, že (cit.): „ČR zpracuje a posoudí v rámci přípravy investic alternativní řešení vedení dopravních tras u projektů R1 (pozn.: SZ část pražského okruhu), R52 (pozn.: tah Brno - Vídeň) a Europoint Brno (pozn.: přesun železničního nádraží v Brně).“  Tyto stavby jsou předmětem nejsilnější veřejné kritiky pro nedostatečné vyhodnocení jejich variant, zejména z dopravního, ekologického a finančního hlediska. V upraveném znění operačním programu z 15. 10. 2007 je však zapracován pouze požadavek Komise týkající se silnice R52. Posouzení variant SZ obchvatu Prahy a přesunu železničního nádraží v Brně v kap. 2.2.5.1. (Uplatnění principu partnerství) zohledněno není.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí