zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NOVÉ TECHNOLOGIE OD FIRMY ASIO, spol. s r.o.. ŠETŘÍ AŽ 50% OBJEMU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

01.11.2007
Voda
NOVÉ TECHNOLOGIE OD FIRMY ASIO, spol. s r.o.. ŠETŘÍ AŽ  50% OBJEMU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Seznámit se snimi můžete i na konferenci v úterý 13.11.2007 v Praze

SFT FILTR - SEPARACE NEROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK

SFT filtr je kompaktní zařízení určené k odstraňování nerozpuštěných látek z odpadních vod. Po funkční stránce toto zařízení nejen separuje, ale zároveň i zahušťuje a odvodňuje zachycený kal. Díky velké průtočnosti (až 180 l/s) a vysoké efektivnosti při odstranění nerozpuštěných látek (až 70 %) se SFT s výhodou používá jako náhrada za usazovací nádrže u komunálních čistíren nebo jako předčištění u čistíren průmyslových vod. Při použití SFT filtru k odvodnění kalu je možné současně likvidovat primární i přebytečný kal.

ELEKTROKOAGULACE - ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU

Elektrokoagulace je způsob, jak snižovat obsah fosforu v odpadních vodách za minimální náklady. Jedná se o stabilní proces závislý pouze na dodávce el. energie a na střídání oxických a anoxických podmínek. Principem je, že změnou pH v blízkosti elektrod ponořených ve vodě vznikají za určitých podmínek málo rozpustné soli, do kterých jsou fosfáty vázány v podobě fosforečnanu vápenato nebo hořečnato amonného. Obě soli jsou velmi málo rozpustné a tak vzniklé krystalky, které jsou vázány do vloček kalu, jsou spolu s přebytečným kalem odstraněny.

MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE

Membránová technologie jsou technologickou špičkou v oboru čištění odpadních vod. Principielně jde o kombinaci konvenčního aktivačního procesu a velmi účinné separace pevné (aktivovaný kal) a tekuté fáze (vyčištěná voda). Mechanicky předčištěná odpadní voda je provzdušňována, biologicky čištěna a posléze pomocí membrán zbavena všech pevných látek, které mají větší velikost než je velikost pórů membrán tj. 0.000035 mm. Z hlediska dosažených parametrů na odtoku jde o velký krok kupředu, protože takto vyčištěná voda se dá srovnat s vodou dešťovou. Vzhledem k velikosti pórů dochází dokonce i k zadržení všech bakterií a částečně i virů. Při návrhu nové ČOV se ušetří na prostorově náročných dosazovacích nádržích a zvýšením koncentrace biomasy se může ušetřit i na objemu aktivace. Firma ASIO během tří let navrhla, odzkoušela, a již i standardně dodává čistírny s touto technologií, a to jak pro malé domovní čistírny (AS-VARIOcomp K ULTRA), tak i pro větší komunální a průmyslové ČOV (AS-VARIOcomp N ULTRA).

ATS - AEROBNÍ TERMOFILNÍ STABILIZACE

Použitím technologie ATS je prováděna redukce organických látek s využitím aerobních mikroorganismů. Vlivem exotermní reakce dochází k následnému uvolnění energie z kalu a ohřátí na více než 50 °C. Doba zdržení je 6-9 dní, po této době je zabezpečena nejen stabilizace, ale i hygienizace kalu. Tato metoda je vhodná převážně pro biologické čistírny odpadních vod od 5.000 do 50.000 EO, tj. tam, kde je neekonomické budovat plynové hospodářství.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU - ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU

V „minulosti“ se obtěžující zápach z biologických procesů likvidoval pomocí biologických filtrů. Tyto filtry byly provozně nespolehlivé, objemné a vyžadovaly značné provozní náklady. V současné době již existují spolehlivé fyzikálně-chemické technologie využívající ionizace či fotokatalytické oxidace k čištění těchto odpadních plynů.

SPIRÁLOVÝ DEHYDRÁTOR

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Přístroj garantuje zahuštění aktivovaného kalu alespoň na 18 % sušiny pro kal z komunálních ČOV.

Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 1.000 do 10.000 EO. Další velkou předností tohoto zařízení je schopnost zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace, čímž při návrhu nové ČOV mohou odpadnout náklady na výstavbu uskladňovacích nádrží.

 

V úterý 13.11.2007 se v Praze koná konference „NOVÉ TECHNOLOGIE při navrhování biologických ČOV“

Podrobnosti na http://www.asio.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí