zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zhruba čtvrtině podniků dosud chybí integrované povolení

02.11.2007
Legislativa
IPPC
Zhruba čtvrtině podniků dosud chybí integrované povolení
V úterý 30. října skončila lhůta, daná zákonem o integrované prevenci

do které měli provozovatelé zhruba 1850 průmyslových a zemědělských zařízení povinnost získat integrované povolení, nutné k jejich další činnosti. Platnými integrovanými povoleními dnes disponuje zhruba 75 % těch, kterých se tato povinnost týká (tj. bylo vydáno 1150 vydaných povolení).

Na území České republiky se nachází cca 1850 technologických jednotek spadajících pod režim integrované prevence, protože však lze povolit více jednotek najednou, počet potřebných povolení je nižší – asi 1500. Povolující institucí je většinou krajský úřad, vrchní státní dozor provádí MŽP, které je i odvolacím orgánem. Odbornou pomoc, zejména k hodnocení technologií (zda splňují požadavek na tzv. nejlepší dostupnou techniku – BAT [2]), ministerstvem zřízená instituce CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Žádost o integrované povolení podala naprostá většina provozovatelů. Ovšem část z nich tak, přesto že o této povinnosti věděli čtyři roky, učinila pozdě. O jejich integrovaných povolení se tedy stále vedou řízení na krajských úřadech. To se týká cca 21 % podniků. Malá skupina provozovatelů (zhruba 4 %) nepodala žádost o integrované povolení na krajské úřady vůbec. Provozovatelům hrozí za nedodržení zákonné povinnosti sankce až do výše 7 milionů korun od České inspekce životního prostředí či Krajské hygienické stanice. V případě, že ohrožují životní prostředí nebo veřejné zdraví, pak hrozí dokonce nejvyšší sankce, kterou je uzavření provozu.

Situace v povolovacím procesu se liší podle krajů, protože distribuce zařízení není v ČR rovnoměrně rozložena. Nejméně zařízení je v Praze a nejvíce ve Středočeském kraji, za ním následují Ústecký, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejvíce povolení zbývá vydat ve Středočeském a Ústeckém kraji (na Ústecký kraj připadá v rámci státu nejvíce chemických zařízení, u nichž je povolování časově a odborně nejnáročnější).

Účelem integrované prevence je snížení průmyslových emisí, ochrana životního prostředí jako celku, ochrana veřejného zdraví a zjednodušení povinností v oblasti životního prostředí pro provozovatele významných průmyslových (a zemědělských) činností. Integrované povolení nahrazuje provozovateli řadu dílčích povolení (například v oblasti vod, odpadů a ochrany ovzduší) povolením jediným.

Více informací:

http://www.ippc.cz

http://www.env.cz/ippc

Podrobnější informace poskytnou:

Ing. Bc. Jan Maršák, PhD. – vedoucí oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 974, e-mail: Jan_Marsak@env.cz

Ing. Jan Slavík – oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 808, e-mail: Jan_Slavik@env.cz

Poznámky:

[1] V roce 2003 vstoupil v účinnost zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterým byla do národní legislativy převedena klíčová evropská směrnice v oblasti snižování průmyslových emisí – směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC). Zákon uložil provozovatelům průmyslových a zemědělských činností (vymezených zákonem) získat do 30. 10. 2007 tzv. integrované povolení, kterým jsou stanoveny komplexní závazné podmínky provozu zařízení. Závazné podmínky provozu jsou souborem pravidel (například emisních limitů, monitoringu, opatření k nakládání s odpady, předcházení haváriím), v rámci kterých musí být zařízení provozováno. Závazné podmínky provozu by měly vycházet z nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques – BAT), které představují nejúčinnější a nejpokročilejší stádium vývoje technologií a způsobu jejich provozování. Vydání integrovaného povolení je veřejně přístupný proces, ve kterém může veřejnost podmínky provozu zařízení svými připomínkami ovlivnit.

[2] Pojem nejlepší dostupné techniky pochází z anglického Best Available Techniques (BAT). BAT představuje nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobu jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení a, pokud to není možné, k omezení emisí a jejich dopadů na životní prostředí. Jednotlivé části termínu „nejlepší dostupná technika“ jsou definovány v zákoně o integrované prevenci.

Tabulková příloha:

 

Tabulka 1 - Celkový stav povolování (k 1.10.2007)

 

 

Vydáno integrovaných povolení

Právě povolováno

Mimo proces integrovaného povolování*

%

povolení

%

žádostí

%

zařízení

Celkový stav integrovaného povolování v České republice

75 %

1149

21 %

321

cca 4 %

cca 50 - 80

* Založeno na odhadu Ministerstva životního prostředí.

 

Tabulka 2 - Stav povolování podle odvětví (k 1.10.2007)

 

Kraj

Vydáno integrovaných povolení

Právě povolováno

Mimo proces integrovaného povolování*

%

povolení

%

žádostí

%

zařízení

1.Energetika

87 %

102

12 %

14

1 %

1

2.Výroba a zpracování kovů

67 %

135

30 %

61

3 %

7

3.Zpracování nerostů

72 %

78

21 %

22

7%

8

4.Chemický průmysl

75 %

162

21 %

46

4 %

9

5.Nakládání s odpady

67 %

170

27 %

69

6 %

14

6.Ostatní (mimo 6.4. a 6.6.)

64 %

49

22 %

17

13 %

10

6.4.Potravinářství

76%

97

16 %

22

8 %

11

6.6.Velkochovy

82 %

356

16 %

70

2 %

10

* Založeno na odhadu Ministerstva životního prostředí.

 

Tabulka 3 - Stav povolování podle krajů (k 1.10.2007)

 

Kraj

Vydáno integrovaných povolení

Právě povolováno

Mimo proces integrovaného povolování*

%

povolení

%

Žádostí (zařízení)

%

zařízení

Praha

55 %

17

39 %

12

6 %

2

Středočeský

72 %

166

20 %

46

8%

    20**

Královéhradecký

82 %

78

3 %

3

15 %

14

Jihočeský

83 %

109

15 %

19

2 %

3

Jihomoravský

79 %

143

18 %

33

3 %

5

Karlovarský

74 %

26

26 %

9

0 %

    0***

Liberecký

79 %

48

15 %

9

7 %

4

Moravskoslezský

81 %

112

16 %

23

3 %

5

Olomoucký

78 %

72

22 %

20

0 %

    0***

Pardubický

66 %

82

31 %

39

2 %

3

Plzeňský

76 %

71

24 %

23

0 %

    0***

Ústecký

64 %

116

35 %

63

2 %

3

Vysočina

87 %

66

9 %

7

4 %

3

Zlínský

70 %

43

25 %

15

5 %

3

* Založeno na odhadech krajských úřadů.

** Odhad Ministerstva životního prostředí.

*** Mohou existovat zařízení mimo proces.

 

 

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
21
8. 2017
21-25.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
MŽP ČR
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Praha
SW CASEC
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Mladá Boleslav
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí