zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelená je v kurzu

09.11.2007
Obecné
Zelená je v kurzu
Výnosy podílových fondů, zaměřených na společensky odpovědné investice, staví na hlavu předpovědi, podle kterých zaostávají za jinými typy fondů. Zájem o ně proto roste.

Komu se nelení, tomu se zelení. Když se v 80. a 90. letech minulého století objevily "zelené" podílové fondy, zaměřené nejen na vysoký a stabilní výnos, ale i na investování do firem, které dodržují ekologická, etická nebo sociálně zodpovědná pravidla, zdálo se, že jde jen o módu. Jak mohou při takto limitující strategii konkurovat fondům, které mají k dispozici daleko širší vějíř investičních příležitostí? Porovnání globálního akciového indexu MSCI World s indikátorem Dow Jones Sustainability Index za posledních 10 let ovšem ukazuje, že jsou jejich výnosy přinejmenším stejné.

PŘÍČINOU MŮŽE BÝT STRATEGIE. Správci těchto fondů totiž často vycházejí z individuálního výběru, který má vyloučit nákup akcií společností, jejichž emitenti se nějakým způsobem prohřešují proti společensky odpovědným investicím (Social Responsability Investment - SRI). Až sem se posunul tento způsob investování, inspirovaný původně náboženskými a později občanskými hnutími, který se rozvinul hlavně na konci minulého století.
Začali s ním američtí kvakeři, v jejichž komunitě byl již v polovině osmnáctého století zakázán obchod s otroky. První jednoduché hodnotové principy SRI o něco později přijala metodistická církev. Jejich některá tehdejší hesla, například: "Nepoškodíš souseda svého prostřednictvím svého podnikání a obchodů" nebo "Vyhneš se výrobě, která znečišťuje potoky a řeky", platí vlastně dodnes.

Zodpovědný způsob výběru investic do SRI fondů spolu s tím, že se fondy jako vlastníci po koupi akcií společensky zodpovědných společností aktivně snaží ovlivnit jejich chod, by měl být zárukou toho, že skutečně překonají výnosy klasicky spravovaných fondů. "Některé společnosti, specializující se na investice SRI, si z této praxe dokonce udělaly významnou součást svého obchodního modelu," upozorňuje v této souvislosti Miloslav Doubrava z ČSOB Investiční společnosti.

ZPŮSOB VÝBĚRU INVESTIC SRI se může lišit. Fondy z belgické finanční skupiny KBC využívají například ve své činnosti investiční strategii, která kombinuje individuální výběr společnosti a postup nazvaný CORE SRI. Při tomto způsobu investování je, jak upozorňuje Doubrava, omezený individuální výběr vyrovnáván tím, že fond vybírá do portfolia svých společensky zodpovědných investic 40 % nejlepších společností v relevantních sektorech.

Jinými slovy řečeno, při výběru firem, do nichž hodlá investovat, z nich předem vyloučí společnosti z leteckého a zbrojního průmyslu nebo zpracovávající tabák. Z vybraných podniků pak správce fondu vytvoří skupinu tzv. harmonického rozvoje, která může být pojmenována jako TOP SRI, což vlastně odpovídá oficiálnímu názvu uvedené strategie, tedy CORE SRI (klíčové společensky zodpovědné investice).
Jak uvedl ředitel distribuce a nových produktů české pobočky Pioneer Investments Petr Šimčák, "sociální investování" může přinést dvojí efekt. Kromě výnosu ho představuje etický způsob, jímž fond investuje, na čemž vydělávají nejen podílníci fondu, ale i ti, kteří si jeho akcie nebo podílové listy nekoupili.

JEN V EVROPĚ existuje přibližně 360 fondů tohoto typu. Zájem o podobné investice přitom stoupá. Zjevně i díky tomu, že se přírodní katastrofy, růst cen paliv a emisí CO2 a obchodování s nimi, nemluvě o obavách z globálního oteplování, staly realitou a mají či mohou mít přímé finanční důsledky. Ze simulovaného vzorce chování globálního investora přitom vyplývá, že rozhodně bere sociální, ekologické a etické principy v úvahu.

Není ale kouře bez ohně a investice bez zajímavého výnosu. Jak si v tomto směru vedou fondy SRI? Petr Šimčák poukazuje na materiály společnosti Pioneer Investments, podle nichž tyto fondy dlouhodobě překonávají akciové indexy, tvořené firmami, které se nemusí řídit těmito principy. Od září roku 1999 je výnos indexu Dow Jones Sustainability Index zhruba stejný jako u globálního akciového indikátoru MSCI World Index, V ostatních sledovaných obdobích (viz tabulku) ho však překonává.
Roman Stuchlík z časopisu Fondshop má ovšem k podobným datům určité výhrady. Jak sdělil Ekonomu, výkonnost společensky odpovědných fondů je prakticky stejná jako fondů s klasickou investiční strategií. To je podle Stuchlíkových slov možné vysvětlit dvěma způsoby.

PRVNÍ VYCHÁZÍ Z TOHO, že podobné pojmy jako ekologický, etický, sociálně odpovědný nebo udržitelný v názvu fondů mají pouze marketingový význam a většina z nich investuje obdobně jako subjekty, které se k sociálně udržitelnému způsobu investování nijak nehlásí. "Na druhé straně je možné, že fondy SRI nejsou za dodržování této strategie trestány nižšími zisky, ale ani odměňovány vyšším výnosem," dodává Stuchlík.

V odpovědi na dotaz Ekonoma přitom upozornil na zajímavý fakt - v současné době bohužel neexistuje žádný jednotný a všemi uznávaný "ekologický rating". Společnosti a fondy se k tomu, že se řídí principy společensky odpovědnými investicemi, zařadí tím, že to o sobě samy prohlásí. Není proto divu, že dál pokračují diskuse o tom, co se pod pojmy ekologický, etický nebo sociálně odpovědný přesně skrývá. "Nejenže nevíme, co to přesně je, ale ani, jak podobnou kategorii vlastně reálně změřit. Každý těmto slovům přiřazuje jiný obsah," dodává Stuchlík.
Je ovšem pravdou, že řada fondů SRI má k dispozici výbor, který na dodržování společensky odpovědných pravidel při investování skutečně dohlíží. řada investorů, kteří si je koupili, totiž něco takového od fondů, zaměřených na společensky odpovědné investice, požaduje.

VYTIPOVAT ODVĚTVÍ ČI OBORY, na které se tento typ fondů prioritně zaměřuje, není jednoduché. Podle Stuchlíka to závisí na investiční strategii fondu. Obecně se přitom za pojmy ekologický, etický nebo sociálně zodpovědný skrývá fond, jehož aktiva jsou silně diverzifikovaná. Jeho portfolio tak tvoří akcie společností z celého světa, nebo z vybraného regionu, například z celé Evropy. Investuje tedy do společností ze všech sektorů. Při jejich výběru v rámci daného sektoru ovšem zohledňuje některá nefinanční kritéria.

Správce fondu může ale postupovat také jiným způsobem a eliminovat investice do tzv. špinavých oborů a společností, které v nich působí. Kromě toho samozřejmě existují sektorové fondy, které se zaměřují na ekologické technologie. "Jde o úzce profilované technologické fondy," upozorňuje Stuchlík.
Z přehledu, sestaveného společností Lipper, která poskytuje informace o fondech, vyplývá, že letos v srpnu měla v případě fondů sociálně zodpovědného investování stěžejní postavení belgická Dexia Group, které patřila téměř polovina tohoto trhu. Za ní následují americký Black Rock, švýcarský Julius Baer, čtvrté místo patřilo mezinárodní finanční skupině Pioneer Investments, páté švýcarské UBS.

V ČR JE MOŽNÉ KOUPIT 19 FONDŮ SRI. Některé z nich, jako například fond ČP Invest živé planety nebo KBC ČSOB Water (vodního hospodářství) dokonce v korunách. Vznikly až v letošním roce, takže na jejich dlouhodobější výsledky si zatím musíme počkat. Fondy finanční skupiny Fortis nebo HSBC mají dokonce v názvu SRI. Nejvíce, a to šest, jich na českém trhu nabízí finanční skupina KBC.
Jde o velmi různorodou skupinu fondů, včetně dluhopisových a smíšených s rozdílnými výnosy. Investory nejspíš příliš nepřekvapí, že nejvyšší roční výnos, a to v eurech 48,69 procenta, vykazuje aktuálně podle agentury Bloomberg Fond Eco Alternative Energy KBC. Za ním podle téhož zdroje následuje fond Crédit Suisse Equity Fund Future Energy. Snad si tyto i další obdobně investující fondy povedou dlouhodobě alespoň zčásti tak dobře jako ty citované. A splní tak očekávání těch, kteří do nich investovali.

AUTOR: FRANTIŠEK MAŠEK

Porovnání výnosů fondů
Období DJSI (v %)*) MSCI World (v %) Rozdíl (v %)

3 měsíce 2,88 1,95 0,90

6 měsíců 10,19 7,89 2,10

Letos 11,94 10,11 1,70

1 rok 21,52 18,95 2,20

2 roky 17,91 15,51 2,10

3 roky 17,42 15,95 1,30

4 roky 16,72 15,75 0,80

5 let 18,13 17,21 0,80

Od září 1999 3,60 3,73 -0,10

Pozn.: *) Dow Jones Sustainability Index

Hodnoty od 2 do 5 let a od září 1999 jsou přepočteny na průměrný roční výnos.Pramen: Bloomberg, Pioneer Investments
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí