zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nesehnutí - 10 let na straně lidských práv a ochrany přírody

15.11.2007
Obecné
Nesehnutí - 10 let na straně lidských práv a ochrany přírody
Na podzim roku 2007 založila necelá dvacítka mladých lidí občanské sdružení NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ). To se z lokální sociálně-ekologické skupiny za deset let vypracovalo v respektovanou organizaci, jejíž projekty mají často celostátní i mezinárodní dosah. Ve čtvrtek 15. listopadu pořádá NESEHNUTÍ pro širokou veřejnost u příležitosti oslav svých 10. narozenin v brněnském HaDivadle benefiční minifestival. Bez nároku na honorář se zde NESEHNUTÍ rozhodli podpořit např. písničkář Jan Burian, kapely Lesní zvěř, Kumbalu, břišní tanečnice ze souboru Rahat Lukum, Pawlač Zewls a další, připraveny jsou také ochutnávky veganského občerstvení, dort, pestrá tombola, benefiční aukce a výstava.

Je jaro roku 1997 a v potemnělém brněnském klubu Dno pytle se schází necelá dvacítka osob. Díky vstřícnosti majitele (a trpěni místními štamgasty) zde na plastikových židlích připravují sérii protestních akcí proti mezinárodnímu veletrhu zbraní IDET. Zde vzniká materiál, který dokazuje, že na veletrhu se prezentují firmy mající na svědomí vyzbrojování diktatur či rozdmýchávání válečných konfliktů; je sestavena petice prezidentovi republiky žádající, aby se vzdal záštity nad tímto druhem akcí; připravuje se protiválečný happening. Probíhají první diskuse o založení nové organizace spojující ekologii a lidská práva a na podzim 1997 se rodí NESEHNUTÍ.

„Cílem všech našich aktivit, ať už jde o pomoc konkrétním lidem či přírodě, o protest proti devastujícím projektům či pošlapávání práv nebo o osvětovou práci, je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě musí vycházet především zdola. Od aktivních lidí zajímajících se o dění okolo sebe, od lidí, kteří jako nedílnou součást své svobody vnímají i podíl zodpovědnosti za vývoj planety a života na ní existujícího,“ říká jeden ze zakladatelů NESEHNUTÍ Milan Štefanec. „Aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ se v rámci dlouhodobých kampaní i jednorázových akcí zapojují do řešení lokálních problémů i do celostátních či mezinárodních kampaní na ochranu přírody, lidských práv či práv zvířat. Nedílnou součástí činnosti NESEHNUTÍ je i pořádání odborných seminářů, přednášek pro veřejnost či pro studenty a studentky, organizace výstav, besed a vydávání informačních publikací,“ doplňuje Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva.

V současné realizuje NESEHNUTÍ tyto kampaně: Ekoporadna, Zaostřeno na hypermarkety, Ženská práva jsou lidská práva (mimo jiné poradna pro rovné příležitosti), Jídlo místo zbraní (v rámci tohoto projektu pravidelně rozdáváme jídlo bezdomovcům), Bezpečí pro uprchlíky (poradenství, účast na tvorbě legislativy, volnočasové aktivity děti uprchlíků), Zbraně nebo lidská práva? (sledování problematického vývozu zbraní do konfliktních oblastí) a Za práva zvířat. Další činnost zahrnuje např. vedení knihovny zaměřené na ekologickou, lidskoprávní a ženskoprávní tématiku nebo každoroční pořádání Týdne lidských práv.

Na požádání rádi poskytneme fotografie ze současnosti i historie NESEHNUTÍ.

Více informací poskytne:

Lenka Šafránková Pavlíčková
Telefon: 777 089 279
lpavlickova@gmail.com

Kristýna Pešáková
Telefon: 723 759 082
kristitko@email.cz


Předběžný program oslav 10.narozenin NESEHNUTÍ:

Benefiční minifestival, HaDivadlo:
18:00 zahájení
18:30 úvodní slovo
18:45 - 19:15 Jan Burian (www.janburian.cz)
19:25 – 20:10 veganská ochutnávka, cimbálovka Veronica (foyer)
20:20 – 21:10 Kumbalu (www.kumbalu.com)
21:20 – 21:35 Rahat Lukum - show břišních tanečnic – 1. představení (www.rahatlukum.cz)
21:35 - 21:45 moderátoři o NESEHNUTÍ rozkrojení dortu a jeho rozdávání
21:45 - 22:15 aukce fotografií Václava Vašků (www.fotomat.cz) a artefaktů ze života NESEHNUTÍ
22:25 – 22:40 tombola
22:50 - 23:35 Lesní zvěř (www.lesnizver.cz)
23:45 – 00:00 Rahat Lukum - show břišních tanečnic – 2. představení - s ohněm
00:00 - 02:00 Pawlač Zewls - afterparty s DJs (www.myspace.com/pawlaczewls)
- v průběhu akce budou mít návštěvníci možnost dozvědět se zajímavosti a informace ze života NESEHNUTÍ a shlédnout výstavu k 10. výročí založení NESEHNUTÍ


PŘEHLED DLOUHODOBÝCH KAMPANÍ NESEHNUTÍ:

Ekoporadna
Podporujeme občany a občanky v jejich snahách o ochranu přírody, životního prostředí a zdraví. Veškeré služby Ekoporadny jsou bezplatné. Ekoporadna již pomohla ve stovkách případů, kdy díky našim službám občané a občanky například zabránili pokácení stromů, stavbě supermarketu nebo třeba jen vytřídili nebezpečné součásti ze svého domovního odpadu. Více na www.ekobrana.cz

Zaostřeno na hypermarkety
Tato kampaň reaguje na expanzi obřích nákupních řetězců, která s sebou přináší řadu negativních jevů (nárůst dopravy, vylidňování městských center, zánik malých obchodů, zábor zelených ploch, agresivní reklamní strategie, porušování práv zaměstnanců...). Šíříme informace a pomáháme občanům a občankám zapojit se do rozhodování o plánovaných výstavbách super a hypermarketů. Více na www.hyper.cz

Zbraně, nebo lidská práva?
Upozorňujeme na problematické vývozy zbraní z České republiky do zemí, kde vládnou režimy trvale porušující lidská práva, ve kterých probíhá občanská válka či etnický konflikt a snažíme se prosadit změny, které by takovéto vývozy omezily či zastavily.Snažíme se rozpoutat o této problematice veřejnou diskusi, zavést veřejnou kontrolu zbrojních exportů a dosáhnout zákazu vývozu zbraní do oblastí, kde mohou být použity k porušování lidských práv. Více na www.zbrane.ecn.cz

Bezpečí pro uprchlíky
Cílem kampaně je zlepšit situaci uprchlíků a uprchlic v České republice, a to jak z pohledu jejich pobytu v uprchlických zařízeních, tak z hlediska jejich obrazu u české veřejnosti. Organizujeme volnočasové aktivity pro uprchlíky, uprchlice a jejich děti, pořádáme besedy a workshopy, vydáváme uprchlický čtvrtletník PŘES, upozorňujme na jednotlivé případy porušování lidských práv uprchlíků a uprchlic a předkládáme vlastní návrhy na zlidštění azylové politiky. Více na www.uprchlik.ecn.cz

Ženská práva jsou lidská práva
Kampaň je zaměřena na spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin do všedního života. Mimo jiné provozujeme informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů a vedeme také kampaň zaměřenou na podporu tzv. aktivního otcovství – větší participace mužů v péči o děti. Více na www.zenskaprava.ecn.cz

Za práva zvířat
Kampaň si klade za cíl upozorňovat na porušování práv zvířat v různých oblastech (např. při pokusech na zvířatech, v kožešinovém průmyslu, při chovu zvířat ve velkochovech apod.). Cílem kampaně je také nabídnout možné pozitivní alternativy a dobré příklady, např. ze zahraničí. Kampaň se také zaměřuje na propagaci vegetariánství a veganství.

Jídlo místo zbraní v Brně
Pomáháme sociálně slabým spoluobčanům a prostřednictvím této pomoci zároveň upozorňujeme na sociální a ekologické souvislosti fenoménu chudoby. Upozorňujeme veřejnost na to, že sociální problémy jsou odvrácenou stranou nadbytečného konzumu, nepřiměřených výdajů státu na zbrojení a nešetrného přístupu k přírodě. Více na www.jmz.ecn.cz


10 LET NESEHNUTÍ – ROK PO ROCE:

1997
Aktivisté, které svádí dohromady protesty proti mezinárodnímu veletrhu zbraní IDET a poté proti dostavbě JE Temelín, zakládají na podzim roku 1997 NESEHNUTÍ. Rozjíždí se antimilitaristická kampaň, později nazvaná Zbraně, nebo lidská práva?

1998
NESEHNUTÍ vystupuje proti rušení regionálních železnic. Zahájení dlouhodobé kampaně proti výstavbě rychlostní komunikace R43, která měla necitlivě zasáhnout do rekreační a ekologicky cenné oblasti Brněnské přehrady. Rozjíždí se kampaň proti automobilismu, NESEHNUTÍ se připojuje k pravidelnému pořádání Dne bez aut. NESEHNUTÍ pravidelně vystupuje na různých akcích proti rasismu a je zahájena od té doby pravidelná série akcí na podporu lidských práv v Tibetu. Rozjíždí se kampaň Za práva zvířat (kritika zneužívání zvířat v cirkusech, propagace vegetariánství a veganství, protest proti kožešinovému průmyslu).


1999
Od roku 1999 se organizace začala angažovat za lidská práva v Čečensku, kde se rozhořela další válka, zahájila spolupráci se společností Člověk v tísni na organizaci festivalu filmů o lidských právech Jeden svět, protestovala proti výstavbě JE Temelín a instalovala naučnou stezku kolem Brněnské přehrady v rámci protestu proti plánované výstavbě rychlostní komunikace R43. Také zahájila každoroční série festivalu Týden lidských práv (filmové projekce, diskuse a akce na podporu lidských práv).

2000
V roce 2000 přibyla do portfolia činnosti NESEHNUTÍ kampaň Zaostřeno na hypermarkety (cílem je jednak informovat veřejnost o negativních dopadech expanze hypermarketů a jednak bránit výstavbě nových super/hypermarketů, jejichž realizace by měla negativní dopady na okolí) a byla pro veřejnost otevřena knihovna NESEHNUTÍ, která čítá v současné době téměř 2000 titulů.

2001
O rok později byla zahájena kampaň Jídlo místo zbraní, v rámci které aktivisté a aktivistky pravidelně rozdávají jídlo bezdomovcům, a kampaň Ženská práva jsou lidská práva.

2002
V roce 2002, když začala brněnská radnice v reakci na nový zákon o přednosti chodců na masivně rušit přechody ve městě, rozjelo NESEHNUTÍ protestní kampaň Přes ulice bezpečně. Zahájilo také pravidelné Večery s NESEHNUTÍm (projekce dokumentů a besedy na aktuální témata) a soustředilo se na porušování lidských práv v Bělorusku.

2003
K lidskoprávním akcím přibyly Dny Kavkazu a práce s čečenskými uprchlíky, včetně spoluorganizace velmi úspěšného turné tanečního souboru složeného z malých čečenských uprchlíků Maršo. NESEHNUTÍ se také připojilo k iniciativě proti odsunu nádraží z centra Brna.

2004
Kromě pokračování již započatých aktivit se rozběhla se další kampaň NESEHNUTÍ Bezpečí pro uprchlíky (pořádání volnočasových aktivit pro děti uprchlíků, poradenství, osvěta, připomínkování nových zákonů, uprchlický časopis PŘES).

2005
Vznikla Ekoporadna, která každý měsíc zodpoví na 30 až 40 dotazů (ze strany občanů a občanek, nevládních organizací, představitelů a představitelek médií a veřejné správy). Tazatelé/ky se nejčastěji zajímají o možnosti účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, územní plánování a ochranu životního prostředí. Ženskoprávní kampaň otevřela Informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů.

2006
Kromě realizace a rozvíjení již běžících aktivit NESEHNUTÍ v rámci kampaně Bezpečí pro uprchlíky rozjelo asistenci žadatelům o azyl. Společně s Masarykovou univerzitou jsme uspořádali sérií akcí zaměřenou na podporu demokratizačních procesů a občanských iniciativ v Bělorusku.

2007
NESEHNUTÍ se zapojilo do připomínkování řady záměrů výstavby nákupních center a rozvíjí informační zázemí o ochraně životního prostředí v územním plánování. Rozšířila se také kampaň Za práva zvířat a s úspěchem bylo otevřeno nové téma v rámci ženskoprávní kampaně o aktivním otcovství.


ŘEKLI O NESEHNUTÍ:

Prof. RNDr. Hana Librová, Csc, socioložka
„Představuji si pohádkový úkol: Najít v Brně lidi nezkažené postmoderním názorem, že všechno je vlastně jedno a nic nestojí za námahu. Vůbec bych neváhala, ukázala bych na Nesehnuté. Když se náhodou připletu do situace, v níž jde o něco vážného a nepohodlného, mohu si být jista, že Nesehnutí jsou už u toho.“

Ing. Aleš Máchal, učitel a ekolog
„Proč chovám NESEHNUTÍ ve velké úctě? Protože jsou nebojácní a vynalézaví ve svých aktivitách, pouštějí se do témat, do kterých se jiným dvakrát nechce, dokáží věcně a chytře argumentovat, jsou skromní, nesmírně obětaví – a také naprosto nezkorumpovatelní – což jsou všechno také důvody, pro které se jim daří získávat peníze na činnost jen s obtížemi.

Podporovat NESEHNUTÍ znamená pomáhat např. jejich protizbraňovým, uprchlickým či hypermarketovým kampaním. Ze strany příznivců NESEHNUTÍ je asi nejlepší soustavná dlouhodobá podpora – třeba posílat trvalým příkazem jen stovku měsíčně rovnou z účtu. Věřte, že jsou to velice dobře vložené peníze, jimiž pomůžeme udržet aspoň některé obdivuhodné aktivity NESEHNUTÍ i do budoucna.“
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí