zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČIŽP OI Praha uložila pokutu autodopravci ve výši 950 000 Kč

19.11.2007
Odpady
ČIŽP OI Praha uložila pokutu autodopravci ve výši 950 000 Kč

ČIŽP OI  Praha uložila citelnou pokutu autodopravci za nakládání s převzatými odpady bez platného souhlasu KÚ ve výši  950 000 Kč.

V roce 2006 na základě podnětu provedla Česká inspekce životního prostředí OI Praha kontrolu, při které zjistila, že se na pozemku za areálem TJ v Praze Modřanech nachází dvě hromady smíšeného stavebního odpadu, tvořené převážně odpadní lepenkou, dřevem, plasty, sádrokartonem a stavební sutí. V době kontroly se na tomto pozemku dále nacházelo 12 kovových kontejnerů, z toho 6 jich bylo naplněno různými odpady. ČIŽP při šetření zjistila, že odpovědnou osobou je autodopravce, který zde provozuje mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Odpady tedy přebírá a sváží na uvedený pozemek od několika firem ze Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Bylo zjištěno, že např. za rok 2005 prošlo tímto zařízením přes 4 102 tun odpadu, přitom souhlas  k provozu tohoto zařízení subjektu vypršel již koncem roku 2004. Přestože  byl  v minulosti za podobné porušení zákona o odpadech Inspekcí již několikrát pokutován, ve své protiprávní činnosti neustále pokračoval, a ani v době kontroly v srpnu roku  2006 platné povolení neměl.

Při stanovení výše pokuty  tedy ČIŽP přihlédla k několika aspektům. V první řadě posuzovala délku trvání závadného stavu a vědomé opakované porušování zákona o odpadech, které je v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí. Dále upozornila na skutečnost, že způsob provozu zařízení v kombinaci s nevhodným zajištěním plochy, na kterou jsou odpady ukládány spolu s jejich množstvím, může představovat rizika pro životní prostředí v dané lokalitě. Závažné pochybení shledala ČIŽP i v tom, že podnikatel nevedl evidenci odpadů v zákonem požadovaném rozsahu. Evidence tak nevypovídala o skutečném průběhu nakládání s odpady v tomto zařízení, což Inspekci komplikovalo šetření celého případu.

Inspekce považuje dané skutečnosti za závažné i z toho důvodu, že evidování nakládání s odpady a prokazování toků odpadů mezi jednotlivými subjekty je považováno zákonem za jeden ze základních nástrojů pro kontrolu odpadového hospodářství jak v rámci konkrétního regionu, tak i v rámci celé České republiky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy ČIŽP přistoupila k poměrně citelné sankci pro tuto fyzickou osobu oprávněnou k podnikání.

Rozhodnutí o pokutě potvrdilo v roce  2007 i MŽP, ke kterému se subjekt odvolal. Současně s pokutou mu ČIŽP uložila i rozhodnutí o nápravě stavu, které je v současné době u odvolacího řízení MŽP.

 

V Praze dne 16.11.2007

Mgr. Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí