zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hyundai staví v Nošovicích nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění staveb továrny.

21.11.2007
EIA
IPPC
Hyundai staví v Nošovicích nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění staveb továrny.

Automobilka Hyundai při budování svého závodu postupuje nelegálně. A to přes opakovaná ujišťování veřejnosti o dobrém sousedství a respektování zákonů České republiky, včetně uzavření smlouvy nazvané " Deklarace porozumění". Současné problémy Hyundai s dodržováním právních předpisů dosáhly takové míry, že stavební úřad zahájil řízení o odstranění hned několika důležitých objektů její rozestavěné nošovické továrny.

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (Hyundai) při budování své továrny opět porušuje zákony České republiky. Nejnověji to zjistil stavební úřad v Dobré při místním šetření přímo na staveništi v průmyslové zóně v Nošovicích.[1] Na množství nesrovnalostí při výstavbě závodu poukazuje program GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE -- EPS) již řadu měsíců. Tentokrát však nezákonný postup automobilky dosáhl takové míry, že stavební úřad v Dobré zahájil řízení o odstranění celkově pěti rozestavěných staveb továrny Hyundai. Nejde přitom o žádné drobné či méně podstatné objekty, ale naopak o největší části závodu, jako např. o lisovnu, svařovnu či převodovkárnu.[2] Stavební úřad zjistil, že Hyundai při stavbě těchto objektů v rozporu se stavebními povoleními např. porušil podmínky jejich umístění, půdorysné rozměry, dispoziční řešení vestavěných částí, vnitřní rozvody techniky prostředí staveb či umístění napojovacích bodů na technickou infrastru! kturu atd.

Hyundai tak nejenže již po několikáté ignoruje české zákony a evropskou legislativu, ale navíc porušuje i smluvní závazky, které automobilka dala občanské společnosti a ostatním stranám v rámci tzv. Deklarace porozumění. V této smlouvě se Hyundai dobrovolně zavázal, že ve všech správních řízeních týkajících se jeho závodu bude důkladně naplňovat požadavky českého právního řádu.[3]

Hyundai nebere dostatečně vážně ani spotřebitelskou veřejnost, kterou ústy prezidenta své české pobočky pana Kima Eokjo ujišťuje, že usiluje o to, být dobrým, zodpovědným a spolehlivým sousedem a partnerem.[4] a [5]

"Potvrzuje se nám, že automobilka je ochotna plnit své závazky z Deklarace porozumění a právní předpisy v zásadě jen tehdy, když se jí to hodí. Sebeprezentace Hyundai jako zodpovědného a spolehlivého souseda, pro kterého má být ekologie na prvním místě, se opakovaným porušováním smlouvy a zákonů stává nevěrohodnou," komentuje jednání automobilky právník GARDE -- EPS! Jiří Nezhyba.

Rekapitulace dosavadních vážných problémů au! tomobilk y Hyundai:

1) Hyundai obešel zákon a lakovnu nenechal včas environmentálně posoudit podle zákona o integrované prevenci

Lakovna je z environmentálního hlediska nejproblematičtější částí továrny Hyundai, a proto měla být ještě před vydáním stavebního povolení posouzena v souladu s legislativou EU a zákonem o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.). V tomto řízení se měly stanovit závazné podmínky provozu a mělo se posoudit, zda automobilka používá tzv. nejlepší dostupné technologie. Ačkoliv je od počátku veřejně známo, že automobilka hodlá produkovat až 300 tisíc vozů ročně, Hyundai si však v rámci stavebního řízení na lakovnu nechal povolit pouze "1. fázi výstavby lakovny" na kapacitu jen 25 tisíc karoserií ročně. Při takové produkci totiž lakovna hodnocení podle zákona o integrované prevenci nepodléhá. Všechny ostatní stavby svého závodu však Hyundai navrhl v plánované maximální produkci - 300 tisíc vozů ročně. Touto "salámovou" metodou Hyundai jednoznačně obešel svou p! ovinnost podle zákona o integrované prevenci.

2) Dešťová kanalizace pro Hyundai: stavba zahájená v rozporu se stavebním zákonem a pokusy instalovat nevhodnou technologii

Již v únoru 2007 se Hyundai poprvé pokusil porušit požadavky stanoviska k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), když při pokládání dešťové kanalizace nepoužil systém svařovaných spojů. Na základě výzvy GARDE-EPS se pak automobilka zavázala zjednat nápravu provedením výměny již položeného potrubí a další práce na stavbě dešťové kanalizace do vyjasnění zastavit.

V květnu 2007 pak Hyundai nelegálně, přes zákaz stavebního úřadu, zahájil pokládání další části dešťové kanalizace. Navíc použil zcela nevhodnou technologii, betonové potrubí, které nemohlo zajistit vodotěsnost a ochranu půd v souladu s požadavky EIA. Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS stavbu sice zastavil, nicméně popřel, že by při výstavbě kanalizace porušoval zákony. Později, až po třetí tiskové zprávě GARDE-EPS, byla automobilk! a nucena přiznat porušení zákonů.

Na květnovém jednání vše! ch signa tářů Deklarace porozumění bylo dohodnuto, že agentura CzechInvest zadá vypracování tří posudků k technologii kanalizace ve vazbě na splnění podmínek stanoviska EIA. V červenci 2007 byly posudky dokončeny a jednoznačně z nich vyplynulo, že beton na dešťovou kanalizaci použít nelze. Hyundai však nadále odmítal použit systém svařovaného spoje, které doporučovalo stanovisko EIA jako standardní způsob pro dešťovou kanalizaci. Toto spojení totiž zabezpečuje vyšší ochranu životního prostředí oproti ostatním typům spojů. V polovině srpna 2007 po dalších výměně stanovisek GARDE-EPS vyjádřil znepokojení nad tím, že Hyundai nehodlá plnit podmínky stanoviska EIA a použít méně kvalitní technologii bez svařování. Na konci srpna 2007 pak Hyundai vydal své závěrečné vyjádření k této problematice, v němž návrhy GARDE-EPS odmítl jako nepotřebné. Automobilka zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanaliza! ce již Magistrát města Frýdek -- Místek jako vodoprávní úřad schválil.

Na kontrolu funkce potrubí byl zajištěn nezávislý technický dozor zprostředkovaný CzechInvestem. První z kontrolních dnů, které se konají každých 14 dní, proběhl v polovině října 2007. Až tehdy dodavatelé Hyundai začali pokládat sporné dešťové potrubí.

3) Stavební povolení pro převodovkárnu bez vypořádání vlivů na životní prostředí

V průběhu ledna 2007 GARDE - EPS zjistil, že dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu Převodovkárny v rozporu se zákonem neobsahuje vypořádání vlivů na životní prostředí (posouzení vnějších hlukových emisí, emisí do ovzduší, celkové objemy odpadních vod). Na tuto skutečnost GARDE -- EPS upozornil Hyundai dne 31. 1. 2007. Ten však na upozornění nijak nezareagoval a nedostatky nenapravil. Stavební úřad v Dobré nezákonnost podkladů pro rozhodnutí nerozporoval a vydal v březnu 2007 stavební povolení. Hyundai se navíc na nás obrátil s žádostí, abychom se vzdali svého pr! áva na odvolání a umožnili tak urychlení nabytí právní moci ne! zákonnéh o rozhodnuti. V této absurdní situaci GARDE -- EPS opět Hyundai vyzval k nápravě nezákonného stavu. Pod hrozbou využití sankčních opatření plynoucích z Deklarace porozumění se Hyundai zavázal celou záležitost napravit, a to do 15. 5. 2007, formou žádosti o změnu stavby před dokončením. Tento slib Hyundai nakonec dodržel.

Kontakty:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: 545 575 229, fax: 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: www.responsibility.cz, http://www.eps.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
18
1. 2018
18.1.2018 - Konference
Praha
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí