zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Devastace lesa - Žďárské vrchy

04.12.2007
Les
Devastace lesa - Žďárské vrchy

Za rozsáhlou devastaci  lesa těžkou technikou v CHKO Žďárské vrchy udělila Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod pokutu ve výši 1 350 000,- Kč hodonínské společnosti Petra s.r.o. Pokutě neunikl ani státní podnik Lesy ČR, kterému ČIŽP udělila 450 000 ,- Kč.

Na základě anonymního podnětu, který upozornil na nešetrnou těžbu, provedla Inspekce v říjnu  a listopadu roku 2006 rozsáhlé  šetření v revírech Čachnov a Borová. Na těchto lokalitách, ve kterých hospodaří Lesy ČR s.p. Lesní správa Choceň, byla zpracována v měsících duben až listopad 2006 společností Petra spol.s.r.o. harvesterovou technologií kalamitní hmota ze zimního období 2005 – 2006. Dle údajů LS Choceń bylo převážně rozptýlenou kalamitou a následnými nahodilými těžbami postihnuto cca 4 000 ha lesních porostů. Inspekce zjistila nadměrné a hluboké poškození přibližovacích linek a půdního povrchu, odřené stromy, kořenové náběhy a potrhané kořeny, poškození koryta vodoteče a příkopů podél odvozní cesty. Vzhledem k rozlehlosti území, na kterém byly škody použitím harvestorové technologie způsobeny a v zájmu spolehlivého zjištění míry poškození, soustředila Inspekce svá šetření na  tři porosty o souhrnné výměře 31,80 ha.Tyto porosty byly i předmětem venkovního šetření ČIŽP OI Hradec Králové. Závěr protokolu z šetření potvrzuje výsledky OI Havlíčkův Brod, že poškozením lesní půdy v předmětných lokalitách došlo k omezení plnění veřejně prospěšných funkcí lesa, zejména funkce půdoochranné,vodohospodářské a rekreační.

Pro nezávislé posouzení situace oslovila  Inspekce pracovníky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, aby posoudili zpracování kalamity harvestorovou technologií v dotčených porostech. Závěr z tohoto posouzení jednoznačně potvrzuje zjištění Inspekce při šetřeních.

Při stanovení výše pokuty  ČIŽP přihlédla ke všem uvedeným skutečnostem, zejména k míře závažnosti deliktu, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Míra závažnosti je přitom dána razantním zásahem do půdní složky lesního ekosystému vytvořením hlubokých rýh, zpřetrháním kořenů a podřením kmenů stromů podél přibližovacích linií. Územní dosah důsledku deliktu je regionální, protože zasahuje do tří katastrálních území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, tedy území se zvýšenou ochranou.

Dotčené subjekty se proti rozhodnutí odvolaly, MŽP však  správnost rozhodnutí ČIŽP OI Havlíčkův Brod potvrdilo.

V Praze dne 21.11.2007

Ivana Awwadová

www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí