zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické hračky

15.12.2007
Obecné
Ekologické hračky
Čím se řídit při výběru hraček, psacích, kreslicích a modelovacích potřeb?

Při výběru hraček, psacích, kreslících a modelovacích potřeb je třeba přihlížet jednak k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek, které mohou být v materiálech obsaženy, jednak na zátěž pro životní prostředí, která vzniká při výrobě i likvidaci těchto materiálů.

Doporučujeme:

vybírat hračky s dlouhou životností a vyhýbat se předmětům na jedno použití

nekupovat hračky ve zbytečných obalech

vybírat hračky s přihlédnutím k tomu, jak jejich užívání ovlivní dítě

kupovat hračky pouze v důvěryhodných prodejnách

kupovat pouze řádně označené výrobky

dodržovat doporučení uvedená na obalu (týkající se věkové vhodnosti)

při pochybnostech požádat prodavače o ujištění, že bylo vydáno prohlášení  o shodě

upozornit Českou obchodní inspekci na hračky, u kterých máte podezření, že nemají prohlášení o shodě.

Hračky v právní úpravě

Hračky, psací a kreslící potřeby, modelovací hmoty pro děti podléhají zákonu č . 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, který stanoví mimo jiné práva a povinnosti dovozců, výrobců a distributorů hraček. Na hračky myslí i zákon č . 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Na tyto zákony navazují další

prováděcí předpisy, které upřesňují kritéria pro hodnocení hraček. Mezi prováděcí předpisy patří na řízení vlády č . 171/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Toto na řízení mimo jiné vymezuje, co jsou a co nejsou hračky. Mezi hračky nepatří (a nemusí splňovat uvedené požadavky) např.: vánoční ozdoby, sportovní potřeby, modely originálních výrobků nebo folklorní panenky určené pro dospělé sběratele, aj.

 Výrobci nebo dovozci hraček musí před tím, než hračku uvedou na trh, zajistit její posouzení z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti pro děti. Hračkám, které vyhoví všem zákonným požadavkům, je vydáno prohlášení o shodě. Hračky hodnotí autorizovaná osoba (viz seznam na konci kapitoly). Hodnotí se mechanické vlastnosti (ostrost hran, odolnost proti nárazům, malé části, které by mohly děti vdechnout), hořlavost, migrace určitých prvků , elektrické a hygienické vlastnosti, radioaktivita.

Můžeme požádat prodavače, aby nám předložil ujištění o tom, že bylo vydáno prohlášení o shodě. Ujištění je prodejce povinen předložit nejpozději do dvaceti dnů (na náklady zákazníka).

Značka shody

Na obalu můžeme najít značku shody tvořenou písmeny CCZ, která potvrzuje, že výrobek je v souladu s požadavky českých právních předpisů. Značka tvořena písmeny CE potvrzuje soulad hračky se směrnicí Evropské unie, která u nás byla přejata jako zmíněné na řízené vlády 171/2001 Sb.

Posudek Hlavního hygienika ČR

Dovozci nebo výrobci hraček si musí vyžádat také závazný posudek Hlavního hygienika ČR. Hygienik hodnotí hračky z hlediska zdravotní nezávadnosti. Pro různé věkové skupiny (do 1 roku, do 3 let, starší) jsou stanovena různá kritéria. Nejpřísnější limity jsou stanoveny pro nejmladší děti – mezní hodnoty sledovaných látek jsou několikanásobně nižší (přísnější) než pro děti starší.

Migrace toxických prvků

Pod pojmem migrace určitých prvků se skrývá hodnocení schopnosti těchto prvků přecházet při ocucávání a olizování hraček do slin a s nimi pak do organismu dětí. Sledovanými prvky jsou: antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen. Pro modelovací hmoty a barvy nanášené prsty jsou stanoveny přísnější mezní hodnoty než pro ostatní hračky. Uvedené požadavky jsou obsaženy v normě ČSN 94 30 95.

Informace o výrobku

Informace o výrobku se můžeme pokusit zjistit také ve Zkušebním ústavu lehkého průmyslu v Českých Budějovicích nebo u dalších autorizovaných osob (viz seznam na konci kapitoly).

Kontrolní orgány

Pokud máte podezření, že prodávaná hračka neprošla předepsanými zkouškami a nemá prohlášení o shodě , můžete na to upozornit Českou obchodní inspekci (sídlí ve větších městech, kontakt najdete např. v úvodní části Zlatých stránek).

Jak tedy vybírat hračky?

Hračka plní kromě funkce zábavní i důležité poslání společenské a pedagogické. Rozvíjí osobnost dětí, jejich fantazii, technickou zručnost, ovlivňuje jejich citový rozvoj. Nevhodné hračky (např. zbraně, figurky a pomůcky akčních seriálů, děsivé příšerky, apod.) mohou způsobit i určité ohrožení psychiky dítěte. Podobný efekt mohou mít i jinak vhodné hračky, pokud jsou dětem dány ke hře předčasně.

Nenechávejme se při výběru hraček ovlivnit módními seriálovými vlnami, pokud cítíme, že takové hračky podporují agresivitu, nebo mohou jinak negativně ovlivnit psychický a citový rozvoj dítěte.

Nakupujme v důvěryhodných obchodech. Hračky na tržištích (např. dřevěné, textilní hračky, loutky, panenky) mohou být deklarovány jako upomínkové předměty a nemusí tak splňovat právní požadavky na hračky.

Rozhodně bychom měli kupovat pouze řádně označené výrobky (uveden výrobce nebo dovozce, příp. věková vhodnost). Spotřebitelské informace musí být v češtině.

Další dobrou radou je dodržovat doporučení uvedená na obalu. Nedávejme hračky mladším dětem, než pro které jsou určeny. Nezapomínejme, že čím mladší děti, tím přísnější kritéria pro hračky. Doporučený věk nemusí být nedoceněním duševního vývoje našeho dítěte, ale ochranou jeho zdraví.

Hračky a životní prostředí

Při užívání hraček dochází k zatížení životního prostředí – spotřebou materiálů a energie na jejich výrobu, ale také při likvidaci hraček. Vybírejme proto hračky s dlouhou životností, vyhý-bejme se předmětům na jedno použití. Kvalita a opravitelnost prodlužují životnost hraček a znamenají tak menší spotřebu energie a surovin. Nekupujme hračky ve zbytečných obalech.

KONTAKTY:

Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, tel.: 224 109 324,   email: titera@scmvd.cz

Pedagogické centrum, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1, tel.: 224 229 802

 

SEZNAM INSTITUCÍ OPRÁVNĚNÝCH TESTOVAT HRAČKY:

Zkušební ústav lehkého průmyslu (specializovaný na všechny druhy hraček),   Čechova 59, 370 21 České Budějovice, tel.: 386 709 911, fax: 386 357 863

Institut pro testování a certifikaci (specializovaný především na hračky  z plastů a pryže), Tř. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky, tel: 577 103 739,  fax: 577 104 855

Textilní zkušební ústav (specializace na textilní a plyšové hračky), Václavská 6,   658 41 Brno, tel: 543 426 711

Strojírenský zkušební ústav (specializace technické hračky), Tovární 5, 466 21     Jablonec nad Nisou, tel: 483 348 111, fax: 483 710 768

Zdroj: http://www.ekovychovalk.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí