zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Získat evropské peníze na dopravu nemusí být snadné

17.12.2007
Obecné
Příroda
Získat evropské peníze na dopravu nemusí být snadné

Projekty za 118 miliard korun mají vážné ekologické dopady

Děti Země a další ekologické organizace již nyní evidují dvanáct dopravních staveb (viz příloha), které mohou mít potíže při získání peněz z Operačního programu Doprava, neboť nemusí splnit potřebné přísné požadavky Komise. Tento program sice umožní do roku 2013 čerpat kolem 150 miliard korun, ale získat souhlas pro financování těchto dvanácti projektů v objemu 118 miliard korun může být obtížné. Zůstává tak otázkou, zda bude společensky účelné je stavět bez ohledu na efektivnější alternativy.

„Překvapuje mě to obrovské nadšení mnohých politiků, jak snadno by k nám měly z Bruselu přitéct peníze na řadu rozmařilých dopravních staveb, když je v preambuli tohoto programu (1) jasně uvedeno, že o každém projektu bude Komise zvlášť rozhodovat,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Mezi dvanácti spornými projekty je deset silnic a dálnic, odsun železničního nádraží v Brně a plavební stupeň Děčín, který pro Děti Země není přijatelný vůbec. Naproti tomu moderní nádraží Brno podle nich určitě potřebuje, avšak komfortně a levněji v centru města a ne na periférii.

„Také nemůžeme souhlasit s výstavbou dálnice D3 přes rekreační oblast Posázaví, silnice R52 z Pohořelic do Mikulova přes území soustavy NATURA 2000 a CHKO Pálava a silnice R49 od Fryštáku na Slovensko přes Přírodní park Vizovické vrchy,“ vyjmenovává Patrik silniční stavby, které jsou podle něho příliš drahé, dopravně a ekonomicky neefektivní či mají zásadní ekologické dopady. Všechny ale mají zpracované reálné alternativy.

U zbývajících sedmi silničních staveb jsou předloženy jen jiné trasy, které omezí negativní vlivy aut a přitom neničí krajinu. Je to severozápadní okruh Prahy ve variantě Ss, dále silnice R35 vedená jižně od CHKO Český ráj a silnice R55 na Slovácku v trase mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

„Příprava těchto dvanácti projektů bude v součinnosti s úředníky Komise občanskými sdruženími monitorována s cílem prosadit předložené alternativy a ekologičtější trasy,“ dodává Patrik nakonec.

Schválený OP Doprava pro léta 2007-13 obsahuje indikativní seznam 96 dopravních projektů v celkovém objemu 22.476,8 miliónů Euro (tj. asi 585 mld. Kč). K dispozici je ale jen 5.774,1 miliónů Euro (tj. si 150 mld. Kč), což je téměř 26 % z celkového objemu peněz. Zbytek si musí ČR zajistit z veřejných či soukromých zdrojů.

Poznámka:

(1) V Preambuli OP Doprava se uvádí: „Seznam projektů v příloze č. 1 a schémata v příloze č. 2 jsou uváděny jako indikativní. Tyto projekty a jejich konfigurace (konkrétní vedení tras atd.) mohou být během programového období upraveny a změněny. Schválení spolufinancování kteréhokoli projektu uvedeného v OP Doprava a v přílohách podléhá posouzení projektové žádosti Řídícím orgánem OP Doprava, včetně posouzení dopadu na životní prostředí (EIA) a ekonomické analýzy (analýzy nákladů a přínosů - CBA), která by měla zahrnovat mimo jiné porovnání alternativních možností na základě jejich nákladových a environmentálních aspektů ve shodě s literou i smyslem příslušné legislativy Společenství. Závěry srovnávacích studií posuzovaných alternativ projektu, jak z ekonomického, tak z environmentálního hlediska, budou součástí oficiální žádosti o spolufinancování projektu. Konečně, je nutné uvést, že schválení operačního programu a schválení finanční podpory pro jednotlivé projekty jsou dva oddělené procesy, a proto rozhodnutí Evropské komise o schválení programu nepředjímá schválení spolufinancování pro jakýkoli jednotlivý projekt.“

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 14. prosince 2007:

V současné době občanská sdružení evidují 12 sporných velkých dopravních staveb (deset silničních, jednu železniční a jednu vodní) za 118 mld. Kč, což je téměř 80 % objemu peněz, které chce Evropská unie poskytnout České republice. Přitom např. problémová silnice R43 v úseku Chrlice – Troubsko – Kuřim – Staré Město přes Bystrc u Brna za 52 mld. Kč se do indikativního seznamu OP Doprava nakonec vůbec nedostala.

Seznam 12 sporných projektů v Operačním programu Doprava podle Dětí Země (1 Euro = 26 Kč):

Projekt

Celkové náklady

(mil. Euro / mld. Kč)

Stav přípravy

Stupeň přípravy (relativně)

Průjezd uzlem Brno

650,3

16,9

územní rozhodnutí 06/2007, zpracování dokumentace pro stavební povolení

1

R1 Ruzyně – Březiněves

847,6

22,0

stanovisko EIA 04/2002, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

1,3

R52 Pohořelice – Mikulov, státní hranice

357,1

9,3

stanovisko EIA 05/2005,

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

1,7

D1 Kývalka – Černovická terasa (rozšíření)

283,2

7,4

stanovisko EIA 02/2005, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

2

R55 Napajedla – Uherské Hradiště

202,2

5,3

stanovisko EIA 11/2005 a 12/2006, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

2

R55 Uherské Hradiště – Hodonín jih

194,9

5,1

stanovisko EIA 06/2006, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

2

Výstavba plavebního stupně Děčín

142,1

3,7

probíhá proces EIA

3

D3 Praha – Nová Hospoda (Mezno)

847,4

22,0

probíhá proces EIA

3

R49 Fryšták – Zádveřice

255,0

6,6

probíhá proces EIA

3

R49 Zádveřice – státní hranice

468,4

12,2

probíhá proces EIA

3

R55 Hodonín jih – D2

87,7

2,3

schválení investičního záměru

4

R35 Turnov – Úlibice

202,9

5,3

probíhá hodnocení dvou koridorů R35 s ohledem na CHKO Český ráj

5

Celkem

4.538,8

118,1

-

-

 

Poznámka:

1) Údaje o celkových nákladech jsou převzaty z Přílohy č. 1 schváleného OP Doprava dne 10. 11. 2007 (viz http://www.opd.cz/cz/Programove-dokumenty).

2) Proces EIA představuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

3) Z hlediska stavu přípravy jsou nejdále tyto tři projekty: a) odsun železničního nádraží v Brně s územním rozhodnutím, 2) silniční okruh Prahy v SZ části před vydáním územního rozhodnutí a 3) silnice R52 Pohořelice – Mikulov se zpracovanou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí