zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O studijních oborech: Geologie

27.12.2007
Geologie
O studijních oborech: Geologie

Geologie je jeden z klasických přírodovědných oborů, který se dnes, spolu s geografií, obvykle řadí pod vědy o Zemi. Stojí na pomezí ostatních přírodních věd a zabývá se studiem procesů probíhajících na naší planetě, zkoumá horniny, minerály a historii Země, jako vesmírného tělesa.

Kde?
Geologii lze studovat na přírodovědeckých fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava má vlastní hornicko-geologickou fakultu , kde je možno studovat inženýrskou geologii. Ta je zaměřena techničtěji, než přírodovědecká geologie a její absolventi naleznou uplatnění zejména ve stavebnictví při geotechnickém průzkumu.

Předpoklady k přijetí
Na středních školách v České republice se geologie nevyučuje a test z geologie tedy není součástí přijímacích zkoušek. U zájemců o studium se předpokládají základní přírodovědné znalosti, zejména v chemii a geografii. Zatímco v Olomouci se koná zkouška formou testu z chemie a v Brně ze studijních předpokladů (TSP), v Praze se letos již přijímací zkoušky skládat nebudou, stačí zaslat přihlášku a potřebné přílohy. Zkoušky na inženýrskou geologii v Ostravě sestávají z testu z matematiky.

Předměty
Studenti musí zvládnout základní povinné předměty - například mineralogii, petrologii, dynamickou geologii, paleontologii, historickou geologii, regionální geologii, hydrogeologii atp. Také by měli umět zpracovat naměřená a nasbíraná data, sestavit geologickou mapu a použít nejdůležitější laboratorní výzkumné metody. Vypisuje se také mnoho volitelných předmětů, mezi jinými karsologie, glaciologie nebo různé terénní exkurze.

Uplatnění
Absolventi geologie naleznou své uplatnění zejména v institucích geologického výzkumu (například Česká geologická služba), v muzeích, vládních i neziskových environmentálních organizacích nebo ve státní správě. Jsou schopni provádět terénní mapování, vyhledávat ložiska nerostných surovin a navrhovat řešení environmentální problémů.

http://www.vysokeskoly.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí