zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konečné výsledky výběrového řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2008

03.01.2008
Obecné
Konečné výsledky výběrového řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2008
Expertní komise posuzovala projekty v pěti subkomisích.

Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 21. srpna 2007 na internetové stránce Ministerstva životního prostředí a v týdeníku Respekt, bylo přihlášeno do jeho uzávěrky 3. 10. 2007 celkem 425 projektů nestátních neziskových organizací.
Obálková komise, která zasedala ve dnech 3. – 8. 10. 2007, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 7 projektů, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání.

Zbylých 418 projektů s celkovým požadavkem 80 829 253 Kč postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi.
V tabulce č. 1 (pdf, 79kB) je uveden počet projektů podaných do jednotlivých skupin programů a celkové požadované částky.
Expertní komise posuzovala projekty v pěti subkomisích. Předsedou expertní komise byl ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík, který jmenoval předsedy a tajemníky jednotlivých subkomisí. Členy subkomisí B až E jmenovala náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. Rut Bízková. Členy subkomise A jmenoval náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny RNDr. František Pelc.
Subkomise A pro koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny pracovala v gesci sekce ochrany přírody a krajiny, ostatní subkomise v gesci sekce ekonomiky a politiky životního prostředí.
Závěrečná jednání subkomisí proběhla ve dnech 26. 11. – 3.12. 2007 a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Závěrečné jednání expertní komise proběhlo dne 6.12.2007, dne 21.12.2007 schválila výsledky Porada vedení MŽP.

V tabulce č. 2 (pdf, 45kB) je přehled vyhlášených programů výběrového řízení včetně horního limitu částky, kterou bylo možno na jeden předkládaný projekt v daném programu požadovat.
V tabulkách č. 3-7 je uveden seznam projektů setříděný vždy sestupně podle dosažených bodů v jednotlivých skupinách programů.
Tabulka 3 - Programy A (pdf, 26kB)
Tabulka 4 - Programy B (pdf, 37kB)
Tabulka 5 - Programy C (pdf, 41kB)
Tabulka 6 - Programy D (pdf, 57kB)
Tabulka 7 - Programy E (pdf, 57kB)

Ve skupině programů A (tabulka č. 3) byly 4 projekty vyřazeny z hodnocení (tzn. bodový průměr 0) v důsledku nesplnění některé ze základních podmínek stanovených vyhlašovatelem.
V každé tabulce jsou šedě podbarvené projekty, které budou v roce 2008 finančně podpořeny. Nutným předpokladem však je, že organizace odevzdají v pořádku a včas vyúčtování projektů podpořených v roce 2007.
MŽP si vyhrazuje právo nepodpořit projekty organizací, u nichž byly shledány vážné nedostatky při prováděných kontrolách, vážné nedostatky v plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o přidělení dotace a ve vyúčtování projektů z roku 2007. V případě vyřazení projektů těch organizací, které nesplní povinností za rok 2007, budou podpořeny další projekty níže v seznamu podle bodového průměru.
Rozhodnutí o přidělení dotace budou uzavírána průběžně od 15. ledna s těmi organizacemi, které nebudou mít vůči MŽP žádné závazky.

V roce 2008 bude podpořeno celkem 127 projektů v celkové částce 30 mil. Kč, z toho ve skupině programů A tři projekty v částce 7 mil. Kč a ve skupinách B-E 124 projektů v celkové částce 23. mil. Kč.

Bližší informace:
Helena Knappová (Helena_Knappova@env.cz), tel.: 267 122 226, odbor environmentálního vzdělávání Natálie Hoňková (Natalie_Honkova@env.cz), tel.: 267 122 953, odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny - projekty skupiny A

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí