zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geografické informační systémy (GIS) životního prostředí

14.01.2008
Obecné
Geografické informační systémy (GIS) životního prostředí
Veřejně přístupné zdroje z resortu MŽP

Mapové služby CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, provozuje z pověření Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva informatiky ČR mapové služby na Portálu veřejné správy. Slouží jako veřejný portál státem garantovaných prostorově definovaných informací z různých zdrojů a odlišného tématického zaměření. Aplikace obsahuje množství úloh, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Každá samostatná mapová služba je popsána v metadatech, která jsou vytvořena v souladu se standardem ISO 19 115 "Geografické informace - metadata".
On line přístup: geoportal.cenia.cz

Mapový server AOPK ČR

Geografický informační systém (GIS) jako nástroj zpracování geografických, obrazových a tabelárních dat je standardem informačního systému ochrany přírody (ISOP).
Agentura ochrany přírody a krajiny shromažďuje data v geografické databázi ochrany přírody.Vrstvy a databáze jsou využívány především pro rozhodovací činnost a dále pro řešení národních a mezinárodních projektů výzkumného či informačního charakteru (management, červené seznamy a knihy, Corine Biotopes, Emerald, Natura 2000 atd.).V gesci ochrany přírody je správa následujících vrstev: zvláště chráněná území, biochory, územní systémy ekologické stability, přírodní biotopy, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.
On line přístup: merkur.nature.cz

Mapový server ČGS

Aplikace zobrazuje geovědní vrstvy na území České republiky: GEOČR500 geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000, GEOČR50 geodatabáze geologických map v měřítku 1:50 000, do níž je integrována společná geologická legenda ČR. Společná geologická legenda obsahuje informace o chronostratigrafii, litostratigrafii, litologii a regionálním zařazení jednotlivých horninových typů. Aplikace zpřístupňuje rovněž další datové zdroje z datového skladu ČGS (skládky, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, dekorační kameny atd.).
On line přístup: http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=677,687,683&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Mapový server Geofondu

Webová aplikace je součástí Informačního systému ČGS - GEOFONDU. Obsahuje např. prostorová data o geologických průzkumech, sesuvech, surovinových zdrojích, důlní činnosti na území ČR apod.
On line přístup: mapmaker.geofond.cz

Mapové služby HEIS VÚV

Mapové služby Výzkumného ústavu vodohospodářského jsou součástí Informačního systému HEIS VÚV. Zveřejněná data poskytují informace o stavu složky životního prostředí "voda" a o výsledcích činností ústavu, zejména orgánům státní správy a odborné veřejnosti.
On line přístup: heis.vuv.cz

Mapové služby KRNAP

Geografický informační systém KRNAP zpřístupňuje téměř 200 mapových vrstev obsahujících prostorově vázaná data o geologii, flóře, fauně, aktivitách v ochraně přírody atd. na území národního parku.
On line přístup: www.krnap.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí