zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

15.01.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 16. ledna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

5.  
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/02 „Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší“  
č.j. 1733/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

13.  
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Litovelské Pomoraví a jejím okolí - vstup a sběr hub v rámci terénního setkání Britské mykologické společnosti organizovaného Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc a Českou vědeckou společností pro mykologii ve dnech 6. - 13. října 2008, žadatel Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., vedoucí Katedry botaniky UP Olomouc  
č.j. 7/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 14.  
Přírodní rezervace (PR) Bukovec v k.ú. Bukovec u Jablunkova - zřízení naučné stezky s dřevěným povalovým chodníkem a dřevěnými informačními tabulemi, žadatel Petr Julowiczor, starosta Obce Bukovec, 739 84 Bukovec č. 270  
č.j. 8/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 15.  
CHKO Beskydy, Národní přírodní rezervace (NPR) Mionší - vstup a sběr osiva buku lesního původní beskydské provenience, žadatel Ing. František Lipowski, Lesní správce, Lesy ČR s.p., Lesní správa Jablunkov  
č.j. 25/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 16.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro Alpin club Rokytnice nad Jizerou za účelem uspořádání skialpinistického závodu na území Krkonošského národního parku ,,O dřevěného Krakonoše"  
č.j. 26/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 17.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Brouskův mlýn - povolení vstupu mimo cesty a provádění odchytu a kroužkování ptáků v rámci inventarizačního a monitorovacího průzkumu jejich populací, žadatel RNDr. Petr Bürger, Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice  
č.j. 27/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

4.  
Souhrnné vyhodnocení účinnosti nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2004 - 2006  
č.j. 17/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 5.  
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 1621 ze dne 14. prosince 2005 (II. etapa) a z usnesení vlády České republiky č. 62 ze dne 24. ledna 2007 (III. etapa) o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění  
č.j. 16/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 6.  
Zpráva o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky a o stavu zajištění splnění národních emisních stropů  
č.j. 31/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

10.  
Kontrolní zpráva k úkolu z Programových cílů vlády České republiky do roku 2010 č. 10.10. a "Vytvořit transparentní podmínky a pravidla pro poskytování podpor pro předcházení mimořádným událostem, jejich likvidaci a podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi"  
č.j. 14/08  
Předkládají: ministr financí a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí