zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na ekologických veletrzích poprvé v historii konference NO-DIG

21.01.2008
Obecné
Na ekologických veletrzích poprvé v historii konference NO-DIG
Poprvé v historii Ekologických veletrhů v Brně se uskuteční Národní konference bezvýkopových technologií NO-DIG, jehož motto zní: Ekologický je jen ten výkop, který se neudělá.

„V současné době je trendem ve společnosti zvyšující se zájem o ekologii a životní prostředí. Bohužel k tomu přispívají i havárie inženýrských sítí,“ uvedla Lucie Nenadálová ze Stavební fakulty ČVUT Praha. Připomněla, že polovina inženýrských sítí v Evropě je už na pokraji své životnosti, proto narůstají náklady na jejich provozování, ale též na výměnu řadů ve městech. Proto jejich systematická obnova se stává ve všech městech nezbytností. Tento problém bude náplní konference o bezvýkopových technologiích ve dnech 19. – 20. května, jejíž součástí je výstava bezvýkopových technologií. Akci pořádá Česká společnost pro bezvýkopové technologie (ISTT).

Ekologické veletrhy Brno 2008 v Brně patří ve svém oboru k nejvýznamnější akcím ve střední a východní Evropě a na výstavišti se uskuteční od 20. do 22. května. Jde o mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace (Vod-Ka), která se koná pod odbornou záštitou SOVAK, a o mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.

 

Doprovodný program se bude věnovat novele vodního zákona

Významnou součást veletrhů v Brně tradičně tvoří odborný doprovodný program. Letos se bude mimo jiné hovořit o novele vodního zákona, která významně usnadní realizaci protipovodňových opatření. „Pro jejich budování je nutné, aby byly zajištěny pozemky, na kterých se stavby uskuteční. Vyvlastnění pozemků je možné pouze v případě, kdy není možno pozemek získat jinak, například výkopem nebo výměnou za jiné plochy,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič, pod jehož rezort spadají podniky Povodí. Podle něho je pro další léta vyčleněno 14 miliard korun. Na Program prevence před povodněmi II pro roky 2007 – 2012 jde o asi deset miliard, další čtyři miliardy korun budou určeny na rekonstrukci a odbahnění rybníků i malých vodních nádrží.

 

Obce i města mohou sami tvořit projekty proti velké vodě

Důležité je, že do zajištění protipovodňové ochrany prostřednictvím tohoto programu se mohou zapojit obce, města, sdružení obcí i kraje. Prvním krokem k realizaci předložených návrhů je jejich posouzení strategickým expertem programu. Ten vyhodnotí protipovodňový účinek a efektivnost návrhu. Dosud byla na ministerstvo zemědělství předložena řada návrhů, což svědčí o velkém zájmu samospráv. Dvaapadesát projektů podaných do loňského 31. března  bude posouzeno do letošního února, dalších 61 návrhů podaných do listopadu 2007 experti vyhodnotí v dubnu a březnu 2008. Zároveň budou všechny tyto návrhy posouzeny environmentálním expertem z hlediska vlivů na životní prostředí. Teprve poté je posoudí a doporučí ministerstva zemědělství, financí a životního prostředí.

Téma pitné, odpadní, velké i malé vody se týká především  ministerstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a vnitra. Všechny tyto rezorty se budou podílet na rozsáhlém doprovodném programu, který pokryje jak otázku financování projektů, tak legislativy. Ve společné expozici ministerstva zemědělství se budou prezentovat všechny státní podniky Povodí, Státní zemědělská správa a Lesy ČR. Samozřejmostí tohoto veletrhu jsou ukázky protipovodňové ochrany  v bazénu před pavilonem Z.

 

Operační programy hlavním tématem

Ministerstvo životního prostředí bude v rámci doprovodného programu informovat o novinkách v legislativě, důraz je kladen na možnosti čerpání peněz z Operačního programu životního prostředí. K jedné z priorit OP ŽP patří nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. MŽP tradičně připravuje  ve spolupráci s významnými českými univerzitami a firmami KAST, spol. s r.o. a RETON systém s.r.o. mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na problematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje. Třídenní konference se uskuteční ve dnech 19.-21. května 2008.

Zdtoj: http://www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí