zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

22.01.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda
Z PROGRAMU  SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 23. ledna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou: 

 2.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
č.j. 1481/07  
Předkládá: ministr dopravy

4.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony  
č.j. 1600/07  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

12.  
Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod  
č.j. 19/08  
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

16.  
Uvolňování finančních prostředků z výnosů úhrad za vydobyté nerosty na výhradních ložiskách převáděných podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, do státního rozpočtu od roku 2008  
č.j. 42/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  
 
22.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro společnost Eggenberg, a.s. za účelem vjezdu na komunikaci Stožec - Černý Kříž - Nová Pec na území NP Šumava  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Kokořínsko dle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona 114/1992 Sb. pro Jiřího a Pavlínu Jakoubkovy, a to pro výstavbu vodovodní přípojky na pozemku č. KN 11/1 v k.ú. Tupadly  
č.j. 41/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Lesy České republiky, s.p., lesní správu Luhačovice, a to pro obnovu lesního hospodářského plánu na LHC Brumov s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017  
č.j. 55/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory dle § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro Vladimíra Lepšíka, zástupce Občanského sdružení Cyklo Team Six Numbers, Višňová 1342, Nový Bor a to pro pořádání 2. ročníku cykloturistické akce ve dnech 11. -17. 8. 2008 na území I. a II. zóny CHKO Lužické hory  
č.j. 56/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost Obce Kvilda o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání I. ročníku „Závodu o pohár Obce Kvilda“ ve dnech 16.-17.02.2008  
č.j. 57/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky na žádost pana Egona Wiesnera, předsedy KČT TOM Šluknov, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné turistické akce „Brtnické ledopády“ v termínu 2. 2. 2008 na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 58/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 28.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Františka Niedla, Jabloňová 10, České Budějovice, pro vjezd a setrvávání s obytným přívěsem na pozemku p. č. 441/24 v k.ú. Černá v Pošumaví, který leží ve III. zóně CHKO Šumava  
č.j. 59/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost společnosti MB Sving s.r.o., pobočka Vrchlabí, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla za účelem zásobování zákazníků Luční boudy a Labské boudy na území KRNAP  
č.j. 60/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
CHKO Šumava, Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero - vstup za účelem fotografování pro výstavu ke 100. výročí vyhlášení NPR, žadatel Václav Vetýška, Baarova 12, 301 01 Plzeň  
č.j. 61/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci: 

 1.  
Informace o organizačních opatřeních k urychlení dokončení restitucí zemědělské půdy s ohledem na vyjasněné vlastnické vztahy k půdě a s důrazem na hospodaření zemědělců na vlastní nebo smluvně pronajaté půdě  
č.j. 50/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

3.  
Informace o výhledu budoucího rozvoje území Lednicko-valtického areálu a o zajištění péče o jeho přírodní a kulturní hodnoty v letech 2007- 2013  
č.j. 35/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

9.  
Zpráva ze zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 20. prosince 2007 v Bruselu  
č.j. 46/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí