zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontejnery na odpadový materiál

24.01.2008
Odpady
Kontejnery na odpadový materiál
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200866364
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiné  
 
* Země: 
Itálie  BusinessInfo.cz - Itálie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/italie/1000683/">(teritoriální informace Itálie) 
 
* Datum uzávěrky:  
11.03.2008 
 
* Zdroj informace:  
ZÚ Řím
 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178609 Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

 
 
 
Anotace tendru:

I-Agordo: Kontejnery na odpadový materiál
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
Dodávky

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Comunità Montana Agordina, via IV novembre, n°2
K rukám: Ufficio Tecnico, I-32021 Agordo (BL)
Tel.: (39) 043 76 23 90
E-mail: comunita.montana@agordino.bl.it
Fax: (39) 043 76 20 43
Internetová adresa:
Obecná adresa veřejného zadavatele: www.agordino.bl.it.
Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa.

II.1) POPIS
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): 28213800.
Popis: Kontejnery na odpadový materiál - 66 kontejnerů upravených pro vyklápění do aut na odvoz odpadků.

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 11.3.2008 - 12:00.
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány: Italština.

 
Popis tendru (Italština):

23/01/2008 S15 Comunità europee – Forniture – Procedura aperta

I-Agordo: Contenitori per rifiuti
BANDO DI GARA
Forniture

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comunità Montana Agordina, via IV novembre, n°2
All`attenzione di: Ufficio Tecnico, I-32021 Agordo (BL)
Tel. (39) 043 76 23 90
E-mail: comunita.montana@agordino.bl.it
Fax (39) 043 76 20 43
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.agordino.bl.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d`oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L`amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.

SEZIONE II: OGGETTO DELL`APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all`appalto dall`amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di n°66 cassoni scarrabili presso n°10 ecocentri ubicati nel territorio della Comunità Montana Agordina (BL).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Territorio della Comunità Montana Agordina (BL).
Codice NUTS: ITD33 .
II.1.3) L`avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all`accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell`appalto o degli acquisti: Vedi descrizione II.1.1).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 28213800.
II.1.7) L`appalto rientra nel campo di applicazione dell`accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL`APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
n. 66 cassoni scarrabili. Valore stimato, IVA esclusa: 284 100 EUR.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL`APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in giorni: 75 (dall`aggiudicazione dell`appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL`APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come da Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d`Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La spesa è finanziata con contributo regionale, contributo della provincia e fondi dei comuni interessati alla fornitura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell`appalto: Vedi disposizioni disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell`appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all`iscrizione nell`albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disposizioni disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disposizioni disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disposizioni disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL`APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un`asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto n°01/2008.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d`oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
11.3.2008 - 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l`offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 13.3.2008 - 14:30. Luogo: Come al punto I.1). Persone ammesse ad assistere all`apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: Sì. Indicare il progetto/programma: DOCUP - Obiettivo 2 (2000-2006) - Misura 4.1.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Vedi disciplinare di gara e Capitolato Speciale d`Appalto. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.agordino.bl.it. Responsabile del Procedimento: ing. Luciano Sabbedotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio, n. 2277/78, I-30121 Venezia. E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Tel. 04 12 40 39 11. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Fax 04 12 40 39 40.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio, n. 2277/78, I-30121 Venezia. E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Tel. 04 12 40 39 11. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Fax 04 12 40 39 40.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22.1.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Jozef Špánik

jozef_spanik@mzv.cz

 
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí