zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Aktuální zkušenosti z přípravy projektu pro Operační program životní prostředí, priorita nakládání s odpady

04.02.2008
Odpady
Pozvánka na seminář Aktuální zkušenosti z přípravy projektu pro Operační program životní prostředí, priorita nakládání s odpady
Konzultační seminář se uskuteční 11. března 2008

Místo konání
Osadní 26, Praha 7 Holešovice
zasedací místnost, 2. patro

Hlavní otázky semináře:
· Které projekty obcí a firem v NAKLÁDÁNÍ S ODPADY mohou získat podporu z OPŽP až 90% uznatelných nákladů, a kdy na tuto míru podpory může dosáhnout každý způsobilý žadatel?
· Jakou formu podpory zvolit pro projekt v OPŽP na úseku NAKLÁDÁNÍ S ODPADY s ohledem na problematiku veřejné podpory?
· U kterých projektů může soukromá společnost získat pro projekt NAKLÁDÁNÍ S ODPADY stejnou nebo vyšší podporu, než veřejný subjekt?
· Jaká jsou hlavní rizika časového harmonogramu přípravy projektu pro NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ve vztahu k procedurám a termínům OPŽP?
· Které parametry projektu jsou rozhodující pro nastavení finanční analýzy na maximální míru podpory projektu pro NAKLÁDÁNÍ S ODPADY v OPŽP a jaká to má úskalí?
· Jak předejít průtahům při přípravě projektů na úseku NAKLÁDÁNÍ S ODPADY v OPŽP z pohledu územní a projekční přípravy?
 
PROGRAM SEMINÁŘE
„Aktuální zkušenosti z přípravy projektu pro Operační program životní prostředí, priorita nakládání s odpady“, konaného 11. března 2008 v Praze 7 Holešovicích

09.00 Prezence účastníků
09.30 – 10:45 · Obecně o OPŽP, priorita nakládání s odpady (priorita 4)· Míra podpory v závislosti na typu projektu· Specifika jednotlivých typů podpory (veřejná podpora, de minimis)· Projektový diagram přípravy projektu pro OPŽP (věcné a časové hledisko)
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:30 · Územní a projekční příprava · Příprava žádosti pro OPŽP, priorita 4 · Finanční analýza pro prioritu 4
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.30 · Činnosti od podání žádosti do zahájení čerpání podpory (zkrácený přehled) · Případová studie přípravy žádosti (studie, pozemky, DÚR, územní řízení, položkový rozpočet, zajištění ekonomických údajů a prohlášení žadatele, vyjádření KÚ a ČIŽP)· Příklad vyplňování žádosti v prostředí Bene-Fill
14:30 – 14:45 Přestávka na kávu
14:45 – 15:45 · Příklad finanční analýzy zjednodušené· Příklad finanční analýzy komplexní
15.45 – 16.00 · Diskuse a závěr semináře
· Pracovní materiály semináře obdrží účastníci při prezenci
· Diskuse je otevřená dalším aktuálním otázkám na základě Vašich požadavků, které, prosíme, zašlete e-mailem. Zaslání dotazů a námětů na doplnění témat programu v předstihu umožní lektorům připravit se předem a zahrnout Vaše podněty do prezentací.
· Seminář se koná v areálu Osadní 26, Praha 7. Detailní instrukce k dopravě na místo semináře a ubytování obdrží přihlášení účastníci e-mailem, případně poštou/faxem. Další informace k semináři rádi zodpoví odborný a organizační garanti semináře (kontakt viz níže)

Odborný garant semináře: Ing. Pavel Novák, e-mail: ing.pavel.novak@o2active.cz, tel.: 603 161 021
Organizační garant: Ing. Andrea Kabrnová, e-mail: a.kabrnova@atlas.cz, tel./fax: 220 800 740

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí