zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Likvidačný návrh zákona o environmentálnych záťažiach

01.02.2008
Geologie
Likvidačný návrh zákona o environmentálnych záťažiach

Zásadný nesúhlas s navrhovaným znením zákona o takzvaných ,,starých“ environmentálnych záťažiach, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, vyjadrili  vo svojom spoločnom stanovisku zástupcovia Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Klubu 500 a Zväzu priemyslu Slovenska (ZPS). Navrhované znenie zákona považujú pre podniky za likvidačné, pretože na nich prenáša celú ťarchu zodpovednosti za likvidáciu záťaží, ktoré za desaťročia spôsobili subjekty, s ktorými nemajú jasnú právnu kontinuitu.

 

,,Pre podnikateľské zväzy a združenia a zamestnávateľské organizácie je neprijateľné, aby ,,staré“ záťaže plne hradili súčasné firmy, ktoré s nimi nemajú nič spoločného. Sme sklamaní z postupu ministerstva, ktoré namiesto akceptovania spoločne prediskutovaných formulácií, ktoré sa rodili dlhé roky v spoločných komisiách, uprednostnilo neodsúhlasenú verziu návrhu zákona, poškodzujúceho slovenský priemysel. Navrhujeme stiahnuť tento nevydarený návrh a nahradiť ho spoločným, ktorý zohľadní pripomienky priemyselnej sféry. Opätovné predloženie nového návrhu do schvaľovacieho procesu je vhodné až po dôkladnej analýze  dopadu na podnikateľské prostredie a verejné financie“, uvádza sa v stanovisku, ktoré zverejnili zástupcovia podnikateľov vo štvrtok 31.januára 2008 na spoločnej tlačovej besede v Bratislave.

Podľa podnikateľských subjektov si komplexné riešenie takzvaných ,,starých“ environmentálnych záťaží vyžiada miliardy Sk a dotkne sa značnej časti podnikateľskej sféry - od poľnohospodárov, potravinárov, cementárov, cez strojársky, hutnícky až po chemický priemysel. Pôjde o takú ekonomickú záťaž, že sa s ňou tieto odvetvia bez účasti štátu, či zdrojov z Európskej únie (EÚ),v reálnom čase nevysporiadajú. Preto sú veľmi zjednodušujúce a skresľujúce názory, podľa ktorých by sanáciu starých záťaží mali zaplatiť súčasné podniky, ktoré vlastnia pozemky so starými skládkami, či s kontaminovaným podložím. Práve s takým riešením počíta návrh zákona z MŽP, v ktorom sa zavádza inštitút vecného bremena pre zaťažené pozemky.

,,V slovenskom právnom systéme doteraz nebol zákon, ktorý by problematiku environmentálnych záťaží zastrešoval. Príprave takéhoto zákona sa venovalo MŽP niekoľko rokov. Na tento účel sa  vytvorila spoločná pracovná skupina zo zástupcov odborných sekcií MŽP, chemických a farmaceutických spoločností v rámci ZCHFP SR  a Zväzu priemyslu SR. Cieľom pracovnej skupiny bolo pripraviť návrh zákona, ktorý mal zohľadniť doteraz prijaté zákony, zjednodušiť proces identifikácie, klasifikácie, prieskumu a sanácie záťaží, jednoznačne stanoviť postup identifikácie „zodpovednej osoby“ za daný stav, zohľadniť ekonomický vplyv na  štátny rozpočet, samosprávu a podnikateľské prostredie a stanoviť možnosti využívania ekonomických nástrojov na riešenie záťaží. Namiesto toho ministerstvo predložilo novelu, ktorá je zmätočná a nie je z nej jasné ani to, kto bude staré záťaže mapovať a kvantifikovať“, konštatuje sa v stanovisku.

Namiesto konsenzu je zverejnená verzia, ktorej aplikácia by mala jednoznačne negatívny dopad na podnikateľskú sféru. Náklady na použitie sanačných technológií, podľa druhu kontaminácie, môžu rásť pre jednotlivé na úroveň stoviek miliónov korún. Pri nevyjasnenosti  pozície štátu, sa celá ťarcha prenáša na podnikateľskú sféru, čo povedie k ekonomickej likvidácií výrobných spoločností. Návrh nerieši ani otázky čerpania fondov EÚ  na sanácie, ani jednoznačné určenie zodpovedných osôb za environmentálne záťaže v komplikovaných majetkovo právnych záležitostiach.

,,Podnikateľská sféra zastúpená ZCHFP SR, AZZZ SR, RÚZ, Klubom 500 a ZPS, si uvedomuje dôležitosť riešenia environmentálnych záťaží. Podniky nezávisle na pripravovanom zákone riešili a riešia svoje negatívne vplyvy na životné prostredie. Väčšina spoločností,  združená v týchto zväzoch má zavedený a rozvíja environmentálny manažérsky systém podľa EN ISO 14001:2006, hlási sa k zásadám Responsible Care - čo je medzinárodný záväzok zameraný na zosúlaďovanie podnikateľských činností so stále náročnejšími požiadavkami životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia. Priemyselná sféra má záujem na postupnej eliminácii  kontaminácie horninového prostredia, ktoré môže negatívne ovplyvňovať kvalitu podzemných, alebo povrchových vôd. Znenie zákona však musí byť konsenzom  medzi potrebou postupného skvalitňovania životného prostredia a možnosťami celej spoločnosti a  praktickým legislatívnym inštrumentom, ktorý pomôže túto oblasť konštruktívne a rýchlo riešiť. To však predložená novela ani zďaleka nespĺňa a preto ju žiadame stiahnuť a nahradiť kvalifikovanejšou“, uzatvára spoločné stanovisko ZCHFP SR, AZZZ SR,RÚZ, Klubu 500 a ZPS.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Klub 500
Zväz priemyslu Slovenska (ZPS)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí