zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní rok planety Země

07.02.2008
Geologie
Mezinárodní rok planety Země

Cílem této iniciativy je připomenout a přiblížit opomíjený význam geověd pro celosvětový udržitelný rozvoj, omezení přírodních rizik, racionalizaci výstavby a optimální využívání přírodních zdrojů.

 

V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy IUGS, Mezinárodní unie geologických věd, a organizace UNESCO vyhlášen na valném shromáždění OSN rok 2008 jako Mezinárodní rok planety Země. Tato iniciativa je svým rozsahem zcela mimořádná pro oblast věd o Zemi. Cílem této iniciativy je připomenout a přiblížit opomíjený význam geověd pro celosvětový udržitelný rozvoj, omezení přírodních rizik, racionalizaci výstavby a optimální využívání přírodních zdrojů.

Cílem Roku Země, jehož podtitulkem je „Geovědy pro společnost“, je především:

 • omezit nebezpečí způsobená přírodními a lidskou činností vyvolanými riziky
 • omezit zdravotní problémy pomocí hlubšího porozumění zdravotních souvislostí geovědních disciplín
 • objevit nové přírodní zdroje a nabídnou je k využití udržitelným způsobem
 • budovat bezpečnější konstrukce a rozšiřovat urbanizované oblasti s využitím  podzemního prostředí
 • určit přirozené příčiny klimatických změn
 • vyhledávat hluboké a špatně přístupné zdroje podzemních vod
 • zdokonalit porozumění vývoje života
 • pozvednout zájem společnosti o vědy o Zemi všeobecně
 • motivovat mladé lidi k vysokoškolskému studiu geologických věd

IUGS schválila strukturu pro koordinaci odborné a osvětové složky Roku Země, vrcholícího 33. Mezinárodním geologickým kongresem v Oslu v roce 2008, a současně byl navržen optimální postup pro implementaci Roku Země na národních úrovních. Za tuto národní implementaci jsou zodpovědné národní složky IUGS, v České republice zejména Český národní geologický komitét (ČNGK).

Pro přípravu a koordinaci akcí v rámci Roku Země v České republice byla ustavena koordinační skupina, která se obrací na geovědní komunitu s Výzvou o zapojení do této významné iniciativy.

Rok Země je určen pro hlavn pro veřejnost a mládež. Výzva na spoluvytváření programu a fondu Roku Země je určena i aplikovaným oborům a firmám zabývajícím se horninovým prostředím. Prezentace Roku Země v ČR pro setkání Těžební unie je k dispozici zde: Těžební unie Poděbrady červen 2007 

Stručně k programu Roku planety Země v ČR

Programem Roku Země jsou jednorázové i trvalé akce, které motivují zájem o geologické vědy a geologické dědictví v ČR. Programová náplň, sestavená z pilotních projektů, populárně odborných akcí,  regionálních akcí a projektů pro děti a mládež bude dopracována během roku 2007. Dosavadní seznam návrhů je k dispozici v zápatí této stránky. 

Pilotní akce:

 • „Geologové pro Prahu“ v Praze -Tróji: triumvirát přírodních věd ve spolupráci s Pražskou botanickou zahradou, Zoologickou zahradou a MČ Praha-Trója
 • „Země krásná a zranitelná“ - putovní geovědní výstava, po skončení základ stálého Centra věd o Zemi 

Dlouhodobé akce:

 • využití materiálů z výstav jako základu expozice navrhovaného stálého národního Centra věd o Zemi, které by bylo jakousi aktivní on-line výkladní skříní českých geovědních (a navázaných environmentálních) organizací
 • popularizace geologických věd prostřednictvím geovědních institucí, médií a instalací ve veřejných prostorách, ve spolupráci s Subterrou, Metrostavem, DP a dalšími subjekty. (Již byla vydána publikace Průvodce geologií Šumavy v ČGS, další jsou v přípravě)
 • výukové materiály, náměty, praktické aplikace a soutěže pro školy a zájmové skupiny. Byla připravena výtvarná soutěž Můj kousek Země pro děti na portálu www.geology.cz. Do soutěže bylo zasláno 1080 prací dětmi z 81 škol z cele republiky - vítězné i všechny ostatní obrázky jsou na stránkách soutěže
 • byla spuštěna on-line geologická encyklopedie
 • spolupráce s Geoparky a muzei
 • péče o geologické dědictví v regionech
 • podpora, motivování a aktivizace regionálních skupin, předávání informací o IYPE a provázanost na mezinárodní aktivity, např. typu výstava pro UNESCO, využití již hotových materiálů v zahraničí, využití zdrojů IYPE pro národní program.

(původní ideový nástin 2006 zde) 

Uvítáme i Vaše náměty a přípomínky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí