zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Filantropická nadace Google.org představuje plány na podporu boje proti klimatickým změnám, chudobě a novým hrozbám

08.02.2008
Obecné
Ovzduší
Energie
Filantropická nadace Google.org představuje plány na podporu boje proti klimatickým změnám, chudobě a novým hrozbám
Google.org představil nové charitativní plány, granty a investice

V rámci trvalé snahy využít sílu informačních technologií ke zlepšení kvality lidského života představila nadace Google.org pět klíčových iniciativ, na které se během následujících pěti až deseti let hodlá zaměřit. Google.org, charitativní iniciativa společnosti Google, bude spolupracovat v každé z těchto oblastí se zkušenými partnery. Na základě jejich doporučení bude rozdělovat investice společnosti a využívat přitom síly jejích zaměstnanců i globálního rozsahu jejích aktivit.

Součástí zveřejněného plánu je suma přesahující částku 25 milionů amerických dolarů, která bude rozdělena na granty a investice poskytnuté počátečním partnerům. Tyto zdroje odrážejí rozhodnutí zakladatelů společnosti Google věnovat na charitu 1 procento kapitálové hodnoty společnosti plus jedno procento z ročního zisku. Kromě toho se na projektech Google.org podílejí i zaměstnanci společnosti, a to bez nároku na honorář.

„V prvním Dopise zakladatelů (2004) Larry Page a Sergey Brin prohlásili, že chtějí z Googlu vybudovat takovou společnost, která učiní svět lepším. Činnost Google.org umožňuje naplňovat tento cíl pomocí využití expertízy Googlu v oblasti třídění informací a škálovacích technologiích, v tomto případě k řešení náročných celospolečenských otázek,“ prohlásila členka představenstva Google.org a vice prezidentka pro globální marketing Sheryl Sandberg.

Dr. Larry Brilliant, výkonný ředitel Google.org, k tomu dodává: „Těchto pět iniciativ představuje náš pokus řešit některé z naléhavých problémů, kterým bude svět čelit v následujícím desetiletí. Vybrali jsme je nejen proto, že jejich vyřešením se stane svět lepším, spravedlivějším a bezpečnějším pro naše děti a vnuky – a děti a vnuky všech lidí po celém světě, ale také proto, že efektivně využívají nejcennějších aktiv společnosti Google, tedy nových špičkových technologií a talentovaných vývojářů.“

Google.org se připojila ke skupině podobně smýšlejících skupin, které usilují o záchranu planety a zlepšení životních podmínek na Zemi.

Pět iniciativ Google.org a jejích partnerů  zahrnuje následující:
 
Předvídat a předcházet
Google.org podporuje snahy, které umožní komunitám včas předvídat a předcházet událostem, které by mohly přerůst v lokální, regionální nebo globální krize prostřednictvím identifikace „palčivých problémů“ a přijetím rychlých kroků k jejich řešení.
Rychlé ekologické i sociální změny zvyšují riziko nových hrozeb, od šíření infekčních chorob přes sucha až po další ekologické katastrofy. Google.org se zpočátku zaměří na oblasti jihovýchodní Asie a rovníkové Afriky. V jihovýchodní Asii se bude věnovat regionu, kde vznikl SARS a ptačí chřipka. Google.org pracuje s partnery na posílení varovných systémů a budování místních kapacit pro prevenci dalších epidemií.

V rámci prvních grantů bylo uděleno:
Částka 5 milionů amerických dolarů byla věnována organizaci InSTEDD (Innovative Support to Emergencies, Diseases and Disasters) na zlepšení včasného odhalování, připravenosti a intervenčních kroků proti zdravotním hrozbám a humanitárním krizím. InSTEDD bude úzce spolupracovat s místními charitativními a zdravotnickými organizacemi, státními úřady, vysokými školami a předními vědci z celého světa. Cílem jejich práce bude zaplnit mezery v informačních tocích, a to prostřednictvím nového softwaru a dalších nástrojů a služeb vycházejících z moderních technologií. Jakožto inovační laboratoř se InSTEDD zaměří na podporu humanitárních organizací v přípravě a reakci na globální zdravotní krize ve společné snaze učinit ze světa bezpečnější místo pro život.
Více informací najdete na adrese http://instedd.org/.

2,5 milionu dolarů dostala organizace Global Health and Security Initiative (GHSI), založená asociací Nuclear Threat Initiative, za účelem prevence, detekce a reakce na biologické hrozby. Podpora Google.org umožní GHSI posílit národní i regionální monitorovací systémy, a to zejména prostřednictvím školení pracovníků a zvýšením kapacity laboratoří v oblasti toku Mekongu (Thajsko, Vietnam, Kambodža, Laos, Barma a čínská provincie Jün-nan).
Více informací najdete na adrese http://www.ghsi.org/.

Částku přesahující 600.000 amerických dolarů obdržela Clarkova univerzita, přičemž stejnou dotací přispěla nadace Gordona a Betty Mooreových. Univerzita díky tomuto grantu bude moci vyvinout systém, který zlepší monitoring, analýzu a předpovědi dopadů klimatických výkyvů a změn na ekosystémy, potraviny a zdraví obyvatel Afriky a Amazonie. Systém je prototypem platformy, která bude sledovat ekologickou situace ve světě, navíc nabídne soubor dat, informací a analytických nástrojů přístupný uživatelům z celého světa přes internet. Více informací se dozvíte na adrese: http://www.clarklabs.org/.

Informacemi k lepším veřejným službám
Google.org ve spolupráci se svými partnery usiluje o zlepšení informačních toků a následné zlepšení základních služeb poskytovaných chudým v Indii a východní Africe. V mnoha zemích rozvojového světa jsou základní veřejné služby nedostatečné a nedostupné, zejména pak pro nejchudší členy společnosti. Google.org podporuje snahy poskytnout občanům a komunitám, dodavatelům i úřadům informace, které jim umožní zajistit základní veřejné služby, jako jsou vzdělání, rozvod pitné vody a zdravotní péče.

Byly uděleny následující granty:
Částka 2 miliony amerických dolarů byla poskytnuta indické nevládní organizaci Pratham. Účelem grantu je zajistit celostátní průzkum úrovně vzdělání (Nationwide Annual Status of Education Report, ASER) a další významné analýzy ve vzdělávacím sektoru. Naším cílem je rozšířit tento druh analýzy i na další sektory. Více informací najdete na adrese http://www.pratham.org/.

765.000 amerických dolarů získala analytická organizace Centre for Budget and Policy Studies působící v indickém Bangalore. Na základě grantu středisko vytvoří „rozpočtovou informační službu“, která bude sloužit místním samosprávám a usnadní plánování na okresní a městské úrovni. Více informací najdete na adrese http://www.cbpsindia.org/.

Grant ve výši 660.000 dolarů byl přidělen indickému výzkumnému středisku Center for Policy Research na posílení diskuzí o řízení městské samosprávy a o poskytování veřejných služeb v indických městech. Vzhledem k tomu, že v Indii dochází v současnosti k prudkému rozvoji měst, je naším cílem dodat politikům a obecním úředníkům dostatek informací k tomu, aby mohli rozhodovat správně.
Více informací najdete na adrese http://www.cprindia.org/.

Podpořit růst malých a středně velkých firem
Google.org podporuje snahy snížit transakční náklady pro investice do malých a středně velkých firem, vytváří příležitosti pro přístup na větší finanční trhy a investuje do tohoto sektoru. Malé a středně velké firmy mají zásadní význam pro rovnoměrný ekonomický růst a vytváření pracovních příležitostí ve třetím světě, nicméně mnohé z nich postrádají nezbytný kapitál a nástroje, bez nichž na trhu nelze uspět.
Mnoho drobných podniků a většina velkých společností má přístup ke kapitálu prostřednictvím mikro-finančních institucí, bank a kapitálových trhů, ovšem malé a středně velké firmy zůstávají opomíjeny a vytvářejí jakýsi „prázdný střed“ ekonomického sektoru. Google.org si proto klade za cíl zlepšit tok kapitálu k těmto firmám a odstranit překážky, které těmto společnostem brání v tom stát se ziskovou investiční příležitostí.
Počátečním partnerem je společnost TechnoServe:

Společnosti TechnoServe byl poskytnut grant ve výši 4,7 milionu amerických dolarů , protože se snaží podporovat firmy středního sektoru  při vytváření pracovních míst a bojovat proti chudobě po celém světě. Společnost dále v rámci grantu rozvíjí a implementuje ekonomické plány, které budou pomáhat podnikatelům v Ghaně a Tanzánii.
Více informací najdete na adrese http://www.technoserve.org/.

Tři nové iniciativy představené níže doplní dvě stávající aktivity pro boj proti klimatickým změnám, které byly představeny už dříve v tomto roce:

Vývoj obnovitelné energie levnější než uhlí (RE<C)
Cílem je vyprodukovat v horizontu let (nikoli desetiletí) 1 GW elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jehož výroba bude levnější než výroba elektřiny z uhlí.
Iniciativa známá pod názvem RE<C byla spuštěna v listopadu 2007 a v počáteční fázi se bude zaměřovat na vyspělé systémy solární energie, větrné elektrárny, geotermální systémy a další technologie, které mají potenciál stát se průlomem v energetice.
Více informací o snahách společnosti Google dosáhnout čisté energie najdete na adrese http://www.google.com/renewable-energy.
V rámci této iniciativy podporuje Google strategické investice, včetně následujících:

Částku 10 milionů amerických dolarů získala společnost eSolar sídlící v kalifornské Pasadeně. eSolar se specializuje na solární termální energii, která nahradí uhlí v tradiční tepelné elektrárně
Další informace najdete na adrese http://www.google.com/corporate/green/energy/esolar.pdf

Urychlit uvedení elektromobilů na trh (RechargeIT)
RechargeIT je iniciativa Google.org, jejímž cílem je snížit emise oxidu uhličitého, výrazně omezit používání ropy a přispět ke stabilizaci elektrické rozvodné sítě používáním hybridních vozů na elektrický pohon s akumulátorem. Loni na podzim společnost Google vypsala grantový program, v jehož rámci přislíbila rozdělit 10 milionů amerických dolarů.
Vybraným společnostem byly uděleny granty od 500.000 do 2 milionů amerických dolarů na rozvoj technologií, které umožní brzké uvedení takových automobilů na trh.

Na rozdíl od běžných charitativních organizací je Google.org organizací hybridní, díky čemuž je velice flexibilní v udělování grantů a může investovat i do ziskových organizací. Google.org může rovněž lobovat u politiků na podporu svých cílů.

Další dary od společnosti Google
Vedle grantů a investic představených v rámci klíčových iniciativ bude Google nadále podporovat charitu prostřednictvím svých dalších projektů, jako jsou například Google Grants poskytující bezplatnou inzerci neziskovým organizacím a soukromým osobám; Google Apps, která poskytuje neziskovým organizacím a soukromým osobám bezplatné webové služby; a také příspěvků jednotlivých oddělení firmy, např. týmu Google Earth, který nabízí mapy pro monitorování krizí včetně té v súdánském Darfúru. 

O organizaci Google.org
Google.org je charitativní divize společnosti Google a využívá síly informací k tomu, aby pomáhala lidem lépe žít. Rozvíjíme a investujeme do nástrojů a partnerství, které mohou přispět k lepšímu sdílení vědomostí a k boji s hlavními problémy lidstva v oblasti ochrany životního prostředí, ekonomického rozvoje a zdraví obyvatelstva. Více informací najdete na http://www.google.org.

Výroky o budoucnosti
Tato tisková zpráva obsahuje výroky o budoucích událostech, které podléhají rizikům a nejistotám. Jde o výroky týkající se například naší budoucí schopnosti zajistit levnější výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, očekávaných investic a kapitálových výdajů a také naší schopnosti urychlit vývoj technologií na výrobu obnovitelné energie. Skutečné výsledky se od výsledků předvídaných mohou výrazně lišit. Potenciální rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečně dosažené výsledky mohou lišit, jsou mimo jiné následující: schopnost najmout správné lidi, schopnost pojmenovat a rozvíjet technologie, které se ukáží jako nezbytné k dosažení vytčených cílů a stejně tak rizika a nejistoty shrnuté v sekci „Rizikové faktory“ a „Diskuse managementu, analýza finančního stavu a výsledky operací“ v naší zprávě za čtvrtletí končící 30. zářím 2007. Tato zpráva byla podána Komisi pro  cenné papíry a je ke stažení na stránce pro investiční partnerství (www.investor.google.com) a také na stránce Komise pro cenné papíry (www.sec.gov). Veškeré informace podané v této tiskové zprávě jsou aktuální ke 27. listopadu 2007 a společnost Google se zříká povinnosti tyto informace aktualizovat. 

O společnosti Google Inc.
Inovativní vyhledávací technologie společnosti Google umožňují každodenní přístup k informacím milionům lidí po celém světě. Google založili v roce 1998 Larry Page a Sergey Brin, dva studenti univerzity ve Stanfordu, a dnes má přední postavení na všech hlavních globálních trzích. Model cílené reklamy, který Google nabízí svým zákazníkům, poskytuje firmám všech velikostí měřitelné výsledky a zároveň rozšiřuje možnosti internetu pro samotné uživatele. Centrála společnosti Google se nachází v americkém Silicon Valley, jednotlivé pobočky pak na různých místech Ameriky, Evropy a Asie. Více informací najdete vždy na www.google.com.

.jpg (174k)
.jpg (744k)
  .jpg (170k)
.jpg (740k)
  .jpg (126k)
.jpg (3.9M)
.jpg (126k)
.jpg (3.6M)
  .jpg (146k)
.jpg (2.8M)
  .jpg (111k)
.jpg (2.9M)
Brilliant, Page & Brin in RechargeIT car - 6/18/07
.jpg (104k) - .jpg (1.1M)
Larry Brilliant with RechargeIT car - 6/18/07
.jpg (100k) - .jpg (1.2M)
Brin & Page plugging in RechargeIT car - 6/18/07
.jpg (104k) - .jpg (1.3M)
Closeup of plug-in hybrid RechargeIT car - 6/18/07
.jpg (60k) - .jpg (782k)

# # #
Google je ochrannou známkou společnosti Google Inc. Všechny další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.

Dotazy tisku:
Markéta Kaclová
Mmd Public Relations
tel. 224 251 555, 774 103 457
marketa.kaclova@mmdcee.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí