zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

06.02.2008
Zemědělství
Startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova
Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008.
Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na  obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.„Na třetí kolo příjmu žádostí pro opatření osy I, II a III je vyčleněna částka téměř devadesát čtyři miliony euro, tedy přibližně dvě a půl miliardy korun,“ vysvětluje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „Na rozdíl od prvního a druhého kola příjmu žádostí nebude uplatněna výjimka ministra zemědělství týkající se stavebního povolení, takže žadatelé v souladu s pravidly žádostí o dotaci a podle seznamu povinných příloh musejí při registraci žádosti předložit platné a pravomocné stavební povolení,upozorňuje náměstek Hlaváč. 12. prosince 2007 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič nová Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů. Toto se skládá ze dvou podopatření. Hlavním cílem podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření je prevence před kalamitou a odstraňování následků kalamit v lesích, např. po orkánu Kyrill. Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích bude podporovat projekty ke zvyšování společenské hodnoty lesů.Ministr zemědělství  schválil také zpřesnění Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, která byla poprvé spuštěna v červenci roku 2007.Aktuální Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz (Podpora z EU a národní dotace/ EAFRD – Program rozvoje venkova/ Pravidla a Nařízení vlády k opatření PRV) a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz .Alokace finančních prostředků na třetí kolo pro jednotlivá opatření shrnuje následující tabulka.
opatření alokované prostředky pro rok 2008
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 41,5 mil. € (tj. cca 1 mld Kč)
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců      8 mil. € (tj. cca 213 mil Kč)
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  19,9 mil.€ (tj. cca 530 mil Kč)
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj 13,3 mil € (tj. cca 353 mil. Kč )
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů  4,9 mil € (tj. cca 130 mil Kč)
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude podle schváleného a zveřejněného harmonogramu probíhat od 26. února do 17. března 2008, do 13 hodin ( výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008, do 13 hodin) na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2 Název RO SZIF Adresa
Střední Čechy Praha a Střední Čechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava
Petr Vorlíčektiskový mluvčí MZe
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí