zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rajčata z ekologické a konvenční produkce

06.02.2008
Zemědělství
Rajčata z ekologické a konvenční produkce

Rozdíly v kvalitě a nutriční hodnotě u zpracovaných rajčat pěstovaných ekologicky a konvenčně. Z průzkumu provedeného mezi spotřebiteli (1999) vyplynulo, že 43 % spotřebitelů kupuje výrobky z ekologické produkce z důvodu lepší chutě, 28 % spotřebitelů proto, že ekologická produkce je šetrnější k životnímu prostředí a 24 % z důvodu lepších podmínek pro chov zvířat. Kromě toho se řada spotřebitelů domnívá, že ekologicky získané produkty jsou zdravější než produkty z konvenční produkce, ačkoliv výzkum v této oblasti není definitivní.Existuje vědecký důkaz, že ekologicky pěstované plodiny mají vyšší obsah minerálních látek a vitaminů, dále vyšší obsah antioxidantů a lepší chuť než plodiny z konvenčních produkčních systémů. Existují dokonce obavy některých autorů, že obsah antioxidantů v potravinách získaných z konvenčních produkčních systémů je nižší než je optimální potřeba pro zdraví člověka.Jiné studie docházejí k závěru, že rozdíly v kvalitě a výživové hodnotě ekologicky a konvenčně produkovaných potravin jsou rozporuplné nebo nepodložené. V řadě prací z posledních let, které hodnotily studie, ve kterých se porovnávala kvalita ekologických a konvenčních potravin, došli odborníci k závěru, že interpretovat výsledky srovnávacích studií je obtížné vzhledem k metodologickým odlišnostem v souvislosti s výběrem kultivarů, podmínkami pěstování a metodami odběru a analýzy vzorků.Institut potravinářských technologů v USA publikoval v roce 2006 tzv. Scientific Status Summary (souhrn vědeckých stanovisek), ve kterém autor dochází k závěru, že je předčasné uvádět, že ekologický nebo konvenční systém produkce potravin je lepší z hlediska bezpečnosti nebo nutričního složení.  Ačkoliv se kvalita a potenciální výhody ekologicky pěstovaných potravin stále ještě studují, Organic Trade Association (2004) uvádí, že prodej ekologických produktů se ročně zvyšuje o 20 %. V Kalifornii jsou rajčata 6. komoditou mezi 10 hlavními komoditami pěstovanými ekologickým postupem. Celkem 93 % ekologicky pěstovaných rajčat prodávaných v USA (2003) pochází z Kalifornie.Výzkumníci z University of California ve spolupráci s odborníky z řad producentů rajčat aj. provedli studii, ve které se zaměřili na komerční produkci zpracovaných rajčat. Byly analyzovány vzorky od čtyř pěstitelů rajčat , každý získával rajčata z ekologicky i konvenčně obdělávaných polí. Z výsledků analýz rajčat vyplynulo, že rajčatová šťáva vyrobená z ekologicky produkovaných rajčat na některých farmách měla podstatně vyšší refraktometrickou sušinu (°Brix), lepší konzistenci, vyšší titrovatelné kyseliny, ale nižší obsah červeného barviva, askorbové kyseliny a celkových fenolových látek ve šťávě ošetřené mikrovlnami. Výsledky se u jednotlivých pěstitelů značně lišily. Tyto rozdíly se přisuzovaly typu půdy a nutričním faktorům v půdě, kultivarům rajčat, podmínkám životního prostředí a jiným faktorům souvisejícím s produkcí. Vyšší hodnoty refraktometrické sušiny, titrovatelných kyselin a konzistence jsou požadovány pro výrobu rajčatového protlaku. Rajčata s těmito vlastnostmi jsou aromatičtější a vyžadují mírnější tepelné ošetření. To vede k tomu, že pro výrobu protlaku se spotřebuje méně energie. V důsledku nižší tepelné degradace se získají výrobky vyšší kvality z hlediska barvy, aroma a nutrientů.Další práce v této oblasti se bude zaměřovat na větší počet komerčních producentů. Výsledky od pěstitelů budou porovnávány s výzkumy prováděnými na univerzitních výzkumných políčkách.

Journal of Food Science72, 2007, č. 9, s. C441–C451

Zdroj: http://www.agronavigator.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí