zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Teplárna v Brně zvažuje možnost uhlí jako paliva

14.02.2008
Obecné
Energie
EIA
Teplárna v Brně  zvažuje možnost uhlí jako paliva

Podle televizního zpravodajství uvažují Teplárny Brno o využití uhlí jako paliva ve svém provozu v Brně - Maloměřicích. Občané v okolí nejsou příliš nadšeni. Podívejme se co o svých zdrojích píší teplárny na svých webových stránkách.

Pro zlepšení životního prostředí uskutečnila naše společnost za předcházející období řadu rekonstrukcí technického zařízení. Jednou z nejvýznamnějších byl přechod od spalování uhlí na spalování zemního plynu a zaváděním nových progresivních technologií výroby elektřiny a tepla. Veškerá výrobní zařízení spalují energeticky a ekologicky nejvýhodnější palivo, kterým je právě zemní plyn. Provoz Brno - sever v Maloměřicích spaluje vedle zemního plynu také těžký topný olej.

Pro snížení množství emisí oxidu siřičitého se používá nízkosirný topný olej s obsahem síry okolo 0,8 %. Provoz Červený Mlýn, který nahradil původní uhelný provoz, patří svým zařízením paroplynové jednotky k nejuznávanějším technologiím jak v oblasti účinnosti při výrobě elektrické energie a současně i tepla, tak hlavně svou šetrností k životnímu prostředí. Tato paroplynová teplárna byla uvedena do provozu v roce 1999 a znamená pro město Brno podstatné snížení emisí znečišťujících látek, hlavně tuhých látek a oxidu siřičitého.

U ostatních spalovacích zdrojů, jako je provoz Špitálka a provoz Brno - sever, byly provedeny v letech 1996 až 1997 rozsáhlé úpravy kotlů, abychom snížili produkované emise, došlo k tzv. ekologizaci zdrojů.

Na všech spalovacích zdrojích jsou instalovány měřící přístroje pro kontinuální měření emisí tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. Toto měření slouží nejen ke sledování množství emisí znečišťujících látek, ale je také nedílnou součástí ekonomického provozování zařízení. Zařízení provozuje vysoce kvalifikovaná obsluha, která dohlíží na to, aby byly dodržovány emisní limity emisí dané příslušným integrovaným povolením a vyhláškou k zákonu o ovzduší.

Jak je zřejmé z přiloženého přehledu produkovaného znečištění za období 10 let na poli ochrany ovzduší, byly sníženy emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku a prakticky eliminovány emise tuhých látek.

V roce 2006 byla vydána na základě zákona č. 76/2003 Sb. o integrované prevenci třem provozům (Špitálka, Brno – sever, Červený mlýn) integrovaná povolení, která určují emisní limity, jež jsou ještě přísnější než limity dané legislativně. Tyto limity nejsou překračovány. Toto dokladuje skutečnost, že od počátku sledování vypouštěného znečištění nebyly žádné závažné problémy s orgány státní správy a nikdy nebyly naší společnosti na tomto úseku uloženy pokuty za porušení ustanovení zákona.

ZDROJ:www.teplarny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí