zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

25.02.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 25. února 2008 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

8.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1868/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

16.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech  
č.j. 1865/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

18.  
Návrh víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě  
č.j. 108/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

19.  
Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020  
č.j. 184/08  
Předkládá: ministr vnitra

K projednání bez rozpravy:

34.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště - výjimka pro zásah stavby přeložky silnice I/25 Boží Dar do rezervace, žadatel Pragoprojekt, a s. Ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary  
č.j. 152/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 35.  
CHKO Poodří - povolení vjezdu vozidel řešitelského týmu Přírodovědecké fakulty UK v Praze za účelem výzkumu hnízdní populace poláka velkého na rybnících v CHKO, žadatel RNDr. David Hořák, odborný asistent Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK Praha, Viničná 7, 128 44 Praha 2  
č.j. 153/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 36.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Novozámecký rybník - monitorování a kroužkování ptáků v rámci mezinárodního kroužkovacího projektu CES, žadatelé Josefa Klápšťová a Jaroslav Klápšťě, bytem Železná 97, 468 22 Železný Brod  
č.j. 154/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 37.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. g), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristické akce MEZ Mistrovství České republiky „Valašská rally 2008“  
č.j. 155/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací  
č.j. 156/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 39.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou „Odbahnění a oprava technických objektů rybníka Pobočný“ v k.ú. Staré Ransko  
č.j. 157/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 40.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Přírodní památky Zadní rybník z důvodů rybářského hospodaření v I. zóně CHKO  
č.j. 158/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 41.  
Povolení výjimky podle ustanovení a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a Národní přírodní rezervace Býčí Skála v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a to za účelem terénního setkání českých a britských mykologů  
č.j. 181/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 42.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Kokořínsko, pro stavbu výpustního objektu v souvislosti se stavbou systému čištění odpadních vod a kanalizace na pozemku p.č. 997/2, 1238/2 v k.ú. Loubí pod Vlhoštěm a k.ú. Dřevčice  
č.j. 182/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 43.  
CHKO Jeseníky - povolení vstupu a odchytu brouků v Národní přírodní rezervaci NPR) Šerák - Keprník, NPR Rašeliniště Skřítek, NPR Rejvíz a odchytu brouků v Přírodní rezervaci (PR) Jelení bučina a na dalších lokalitách v 1. zóně CHKO za účelem zjištění jejich druhové skladby, žadatel Ing. Jiří Vávra, Zauliční 145, 725 26 Ostrava 26  
č.j. 183/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 44.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Českou poštu, s.p., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 192/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 45.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou „Herálec- rybník Baldouf“  
č.j. 193/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 46.  
CHKO Český kras - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace (PR) Kulivá hora pro realizaci stavby "Plynofikace obce Solopisky", žadatel společnost INGAS Praha, spol. s.r.o., Ostrovského 3/253, 150 00 Praha 5  
č.j. 194/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 47.  
Přírodní rezervace (PR) Maštale - výjimka pro stavbu "Kanalizace a ČOV Zderaz", která částečně zasahuje do PR stavbou čističky odpadních vod a její obslužnou komunikací na pozemku p.č. 629/1 v k.ú. Zderaz, žadatel Obec Zderaz, 539 44 Proseč u Skutče  
č.j. 195/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

3.  
Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR v případě, že bude umístěn ve vojenském újezdu Brdy na kótě 718 u obce Míšov  
č.j. 197/08  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí