zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o odpadech – pro lepší třídění a recyklaci

28.02.2008
Odpady
Novela zákona o odpadech – pro lepší třídění a recyklaci

„Novela zákona o odpadech občanům výrazně usnadní třídění odpadu a také ekonomicky zvýhodní recyklaci před spalováním a především skládkováním,“ shrnuje ministr životního prostředí Martin Bursík hlavní přínos velké novely zákona o odpadech, kterou dnes představil na tiskové konferenci.

  • Zkvalitnění třídění odpadů pro občany

Obce musí nejpozději do začátku roku 2010 umožnit svým občanům třídit základní druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad [1]. MŽP v současné době připravuje novelu zákona o obalech, která rozšíří recyklační povinnosti obalového průmyslu, jenž bude muset obcím více přispívat na třídění.

Zejména v třídění bioodpadu existují obrovské rezervy. V České republice je nyní 137 fungujících kompostáren, ale pouze devět bioplynových stanic. Podle Plánu odpadového hospodářství ČR by mělo na skládkách v roce 2010 skončit pouze 112 kg rozložitelného odpadu na obyvatele. Ve skutečnosti putovalo v roce 2006 na skládky 142,5 kg na obyvatele. Na skládkách skončí bezmála polovina biologicky rozložitelného komunálního odpadu, i když je možné tento odpad dobře využít – v kompostárnách či pro výrobu energie v bioplynových stanicích.

  • Zlepšení systému zpětného odběru baterií a akumulátorů

Výrobci baterií a akumulátorů musí zajistit pro občany možnost zpětného odběru těchto výrobků v každém obchodě, kde se prodávají. Občané za odevzdání baterií a akumulátorů nebudou nic platit.

Výrobci mají také podle předkládané novely povinnost zajistit, aby nejpozději do 26. září 2010 bylo znovu využito 75 % hmotnosti všech na trh uvedených niklkadmiových baterií a akumulátorů a 65 % hmotnosti všech olověných baterií a akumulátorů. U ostatních typů baterií je povinnost zajistit recyklaci alespoň 50 % z nich.

  • Zlepšení systému zpětného odběru elektrozařízení

Novela zvyšuje transparentnost systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení a kontrolovatelnost provozovatelů těchto systémů. Zvýší také počet míst, kde je možné vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat.

Všichni prodejci jsou podle návrhu povinní bezplatně odebrat přístroje výměnou „kus za kus“ při nákupu nového zboží. Prodejny větší než 200 m2 musí navíc od zákazníka odebrat starý přístroj do 5 kg hmotnosti bez ohledu na to, zda si zákazník kupuje nový či nikoli. Internetoví prodejci jsou povinni bezplatně zajistit zpětný odběr starého přístroje při dodávce nového.

  • Efektivní likvidace autovraků

Novela zlepší dostupnost míst, kde je možné odevzdat vozidlo s ukončenou životností (autovrak) k jeho ekologické likvidaci. Každý výrobce bude muset zajistit efektivní síť míst po celé české republice, kde je možné se autovraku legálně zbavit. To znamená alespoň jedno takové místo ve správním obvodu každé obce s rozšířenou působností. Výrobci musí zajistit, že se 85 % materiálu a dílů z vyřazených aut znovu využije [2]. Náklady na tuto sběrnou síť i na ekologickou likvidaci vozů ponese výrobce. Novela také zefektivňuje informační systém nakládání s autovraky, propojený s registrem silničních vozidel.

  • Ukládání odpadu na skládky nesmí být výhodné

Novela zákona zpřísňuje požadavky na provozování skládek a zvyšuje pravomoci krajských úřadů při jejich provozování. Zároveň dochází ke zvýšení poplatků za každou tunu skládkovaného odpadu až na konečných 1500 Kč v roce 2013 [3]. Výnos z těchto poplatků bude směřovat z 80 % krajům, z 20 % obcím, na jejichž území skládky leží. „Kraje musí tyto prostředky reinvestovat zpět do odpadového hospodářství – tedy na zlepšení možností třídění odpadu pro občany, budování nových kompostáren a recyklačních linek a podobné projekty,“ vysvětluje ministr Bursík.

Většinu výnosu z poplatku na skládkování dostanou právě kraje proto, že jsou odpovědné za systém nakládání s komunálním odpadem na celém svém území. „To není levná záležitost a příjem z poplatků je tak šancí pro kraje získat na zkvalitnění služeb vlastní prostředky,“ říká náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha. Obce, na jejichž katastru se skládka nachází, budou nadále dostávat 20 % z výnosu z poplatků a nebudou za vlastní skládkovaný odpad muset poplatek hradit. „Pro obce je skládka zátěží, zároveň ale nechceme, aby se skládka stala lukrativním způsobem získávání prostředků pro obecní rozpočty. Poplatky za skládkování musí směřovat zpět do odpadového hospodářství,“ vysvětluje Karel Bláha.

  • Podpora projektů z Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí připravilo kromě zákona také finanční nástroj na podporu investic do lepšího hospodaření s odpady, určený pro obce, kraje, neziskové organizace i podnikatele. V Operačním programu Životní prostředí je pro tento účel vyčleněno 520,2 milionu eur do roku 2013. Finanční podpora pro prvních téměř 150 úspěšných projektů je již na cestě. Jsou mezi nimi nové třídící a recyklační linky, kompostárny či bioplynové stanice nebo projekty na zefektivnění sběru bioodpadu. Další výzva k předkládání projektů bude vyhlášena na přelomu srpna a září letošního roku.

Poznámky:

[1] Povinnost zajistit místo k odkládání bioodpadu se bude zpočátku týkat jen těch částí obcí, kde převládá zástavba rodinných domků. Na ostatní části obcí a měst se tato povinnost bude rozšiřovat postupně tak, aby obce měly šanci se na tuto povinnost připravit a zajistit využití sebraného odpadu.

[2] Od roku 2015 budou muset výrobci zajistit opětovné využití 95 % hmotnosti všech vybraných autovraků své značky.

[3] Poplatek za skládkování komunálního odpadu se bude zvyšovat postupně. V roce 2009 bude činit 700 Kč/t, v roce 2011 1000 Kč/t a v roce 2013 1500 Kč/t.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí