zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KULATÝ STŮL EL-EFF-REGION – ÚSPORY ELEKTŘINY V JIHOČESKÉM KRAJI

29.02.2008
Energie
KULATÝ STŮL EL-EFF-REGION – ÚSPORY ELEKTŘINY V JIHOČESKÉM KRAJI

Dne 21. února 2008 uspořádalo Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou v rámci projektu EL-EFF-REGION Kulatý stůl El-Eff-Region – Úspory elektřiny v Jihočeském kraji. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci krajské samosprávy, jihočeských měst a obcí a účastníci z řad odborné veřejnosti.

Na úvod byl představen evropský projekt EL-EFF-REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech, jenž probíhá v období od ledna 2007 do dubna 2009. Na projektu spolupracuje 11 partnerů z 8 evropských regionů, je koordinován hornorakouským sdružením Energiesparverband z Lince a jeho cílem je motivovat obyvatele k úspornému využívání elektřiny a snížení její spotřeby. Mezi konkrétní cíle patří zhotovení Akčních plánů na úsporu elektřiny, vydání publikací, uspořádání seminářů a další osvětové aktivity, jež povedou k oslovení alespoň 3% populace v daných regionech a snížení spotřeby elektřiny o 1%. Největší část Kulatého stolu byla věnována současné situaci ve spotřebě elektřiny v Jihočeském kraji. Projektový manažer ECČB Tomáš Avramov představil mj. výsledky výzkumu  Spotřeba elektřiny v jihočeských domácnostech (o výzkumu podrobněji viz níže), a výsledky průzkumu mezi aktéry činnými v oblasti výroby, distribuce a spotřeby elektřiny, kteří vidí hlavní překážky pro úspory elektřiny v domácnostech např. ve špatné informovanosti, nezájmu veřejnosti, špatné cenové politice nebo monopolizaci výroby elektřiny.

Krajský úřad Jihočeského kraje se staví k úsporám elektřiny pozitivně. Zapojil se např. do projektu  Greenlight  a použitím úsporných zářivek snížil spotřebu elektřiny o 40 000 kWh ročně. Informoval o tom Ing. Luboš Průcha, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ JČK.

Dále bylo představeno 15 opatření projektu na snížení spotřeby elektřiny v Jihočeském kraji, např. nahrazení systémů elektrického ohřevu vody a vytápění v rodinných domech jinými, které využívají obnovitelné zdroje, zapojení měst a vesnic do Solární ligy... „Při využívání solárních kolektorů lze ušetřit  60 – 80% elektřiny potřebné pro ohřev užitkové vody a 20 – 30% elektřiny potřebné pro vytápění. Návratnost investice do solárních systémů se pohybuje u rodinných domů mezi 15 – 20 lety. Při získání dotace od státu, která může činit až 50000 Kč, se návratnost investice snižuje o několik let (na 8 – 12), přičemž životnost systémů se pohybuje kolem 35 let“, řekl Ing. Josef Šťastný, energetický poradce ECČB. Dále je důležité začít seznamovat děti s možnostmi úspor elektřiny již ve školách, pořádat semináře o efektivnějším  využívání elektřiny pro různé cílové skupiny a využít pro informování  sdělovací prostředky.

ECČB vydalo novou brožuru Úspory elektřiny v domácnosti za finanční podpory EU v rámci projektu EL-EFF-REGION. Brožura je k  dispozici v kanceláři ECČB nebo ke stažení na www.eccb.cz. Na březen 2008 se také připravuje vydání brožury Úspory elektřiny v zemědělství.

Pro informace o možných způsobech úspor elektřiny mohou případní zájemci využít bezplatného a nezávislého poradenství na telefonní lince 387 312 580.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí