zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šest přístavů - jeden partner

10.03.2008
Voda
Šest přístavů - jeden partner
V roce 2002 vznikla v Děčíně firma Česko-Saské přístavy (ČSP) jako dceřiná firma Saských přístavů Horní Labe v Drážďanech (SBO) s přístavy na Labi v Děčíně a Lovosicích. Mateřská firma SBO vlastní saské přístavy v Drážďanech, Riese a Torgau.

V roce 2005 byl do tohoto svazku začleněn Průmyslový přístav Rosslau ve Spolkové zemi Sasko-Anhaltsko (IHR). Tak byla vytvořena síť polabských přístavů jako trimodálních logistických center poskytujících bezdiskriminační přechod zboží mezi železniční, silniční a vodní dopravou včetně skladování, spedice a dalších služeb. Stoprocentním vlastníkem těchto přístavů je spolkový Svobodný stát Sasko.

V těchto labských přístavech bylo loni přeloženo 2,67 mil. t zboží, což je 9% meziroční nárůst. Podstatný přírůstek překladu byl docílen v Německu - 8,5 %. To bylo podmíněno rozsáhlými opatřeními pro zlepšení splavnosti Labe po změně vládní garnitury v SRN, která se snaží ekologickou vodní dopravu více využívat a čelit tak enormnímu nárůstu automobilové nákladní dopravy. V ČSP bylo přeloženo o 6,5 % zboží více. Česká část svazku profitovala z nárůstu poptávky po logistických službách, v oblasti vodní dopravy však na rozdíl od sousedního Německa stagnují nepříznivé plavební podmínky na úseku od hranice se SRN do Ústí nad Labem s následným odchodem části české flotily do zahraničí a tak české přístavy přes značný zájem o ekologické přepravy po vodě nemohou tuto potřebu uspokojit.

V zájmu většího zapojení ekologické vodní dopravy jako alternativy k automobilové dopravě provozuje SBO s partnerskými podniky Labskou kontejnerovou linku (ECL 2000) mezi Riesou a Hamburkem. V roce 2007 byla rozšířena i na přístavy v České republice pod označením ETS (Ecological Transport Service). SBO čelí nedostatku lodního prostoru nasazením charterovaných plavidel ve vlastní režii, která pendlují na trase Lovosice - Děčín - Drážďany - Riesa - Torgau - Rosslau.

Vinou nedostatku lodí nemohl být ČSP ani dalšími českými subjekty ve větším rozsahu uskutečňován překlad kontejnerů. To je v rozporu s vývojem u SBO a na všech západoevropských vodních cestách, kde se vodní doprava dokázala zapojit právě do přeprav kontejnerů zejména do námořních přístavů. Při tom je Hamburk nejdůležitějším kontejnerovým přístavem v Evropě pro dopravu mezi Východní Evropou, Baltickou oblastí a Čínou. Tyto přepravy se každých pět let zdvojnásobují, loni byl přírůstek překladu kontejnerů v Hamburku 11,6 %. SBO loni přeložila přes 33 tis. kontejnerů s ročním nárůstem 25 %. Vodní dopravou bylo přepraveno na 7 tis. kontejnerů.

Důležitým úkolem vnitrozemských přístavů je i překládka zásilek, jejichž rozměry a hmotnost neumožňovaly technicky a ekonomicky volbu jiného druhu transportu a tak jsou efektivně dopravovány po vodě. Zde nejvíce profilují přístavy Drážďany a Lovosice.

Pro rok 2008 připravuje skupina SBO s partnerskými přístavy a rejdaři z obou zemí realizaci projektu pro rozvoj ekologické vodní dopravy v EU v rámci programu Marco Polo, kdy je na provoz lodní dopravy spolu s překladem poskytována dotace z fondů EU. Program počítá mimo jiné i s postupným zlepšením plavebních podmínek na německém i českém Labi. Program je koncipován na 4 roky a jeho lepší využití na české straně zablokoval zatím stop na uvažované zlepšení plavebních ponorů na Labi.

Přístavy pracují pro budoucnost - v Lovosicích bylo vybudováno velkokapacitní silo pro skladování a přípravu surovin na výrobu bioetanolu, v Drážďanech nová přístavní poloha RO-RO pro expedici těžkých nákladů po Labi bez použití nákladné jeřábové techniky, ČSP plánuje pro zlepšení efektivnosti lomené dopravy vodní dopravou a následně železnicí vybudování meziskladovací kapacity v Děčíně a také chce rozšířit železniční napojení Lovosického přístavu pro vyšší zapojení železnice v trimodální logistice. SBO i ČSP připravují i zkvalitnění infrastruktury v přístavech, zlepšení pozemních komunikací a získání dalších ploch odstraněním starých objektů.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí