zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Domy, ekologie a nové technologie

12.03.2008
Obecné
Energie
Domy, ekologie a nové technologie
Dům, který je schopen vygenerovat elektrickou energii ze špenátu, navrhli američtí architekti Matthew Coates a Tim Meldrum.
Soudobá tvář moderního bydlení se razantně mění. S nastupujícími trendy se transformují i podoby rodinných domů - jsou větší, s prostornějšími pokoji, pracovny bývají samostatné, v domech nechybějí místnosti na domácí práce, pokoje pro hosty, posilovny, sauny, bazénové haly.

Narůstající trend představuje i oblast energeticky úsporného bydlení - tedy nízkoenergetické domy. Především na západ od naší republiky. O něco technologicky náročnější jsou domy s vlastním zdrojem energie na provoz, například tepelným čerpadlem nebo slunečními panely, a dobrou izolací. Často jsou to domy bytové, vícepodlažní, které díky dobrým propočtům dokážou vytvořit tolik energie, že jsou nejen absolutně soběstačné, ale dokonce mohou nadbytečnou energii dodávat i do jiných budov. Jejich autoři přitom využívají nejnovější technické objevy. Záleží vám na životním prostředí a zajímáte se o alternativní zdroje energie? Pak se nechte inspirovat následujícími čtyřmi průkopnickými způsoby.

ŠPENÁT, ENERGETICKÁ "VÝŽIVA" PRO VÁŠ DŮM

Dům, který je schopen vygenerovat elektrickou energii ze špenátu, navrhli američtí architekti Matthew Coates a Tim Meldrum. Jedná se o systém zachycující sluneční energii na základě fotosyntézy. Systém využívá sluneční články, jejichž hlavní komponentou pro tvorbu elektrické energie je protein, nazývaný Fotosystém I, získaný ze špenátu. Bylo by ale poněkud nadnesené tvrdit, že by špenátová energie stačila na celý chod obydlí. Systém, vyvinutý univerzitními vědci v Tennessee v USA, je stále ještě v plenkách, přesto představuje dobrý základ pro vytvoření ještě účinnějších solárních článků.

OBNOVITELNÁ ENERGIE Z TRUSU

Přírodní trus produkuje metan, plyn, jenž na jednu stranu způsobuje skleníkový efekt, ale zároveň může být využit jako alternativní zdroj energie. Proces vypadá následovně: metan se smíchá s uhlíkem a poté zmrazí, čímž se uvolní dusík. Takto vyčištěný plyn již lze použít. Především chovatelé psů, respektive "odpad" jejich čtyřnohých miláčků v tomto směru představuje obrovský dodavatelský zdroj při cestě za obnovitelnou energií. Řešení spočívá v nashromáždění psího trusu do anaerobní nádrže (bez přítomnosti kyslíku) obsahující bakterie, jež přemění organický odpad na metan. Tento plyn je následně zachycován a využíván na pohon zařízení, která obvykle fungují na zemní plyn, například sporák nebo kamna. Spalováním tohoto plynu lze také získat energii ve formě elektřiny. Technologie a procesy tohoto typu se stále vylepšují a je pravděpodobné, že hnůj z kravského trusu se stane v nadcházejících letech novým "solárním panelem".

ENERGIE ZVUKOVÝCH VLN

Přestože ještě neexistuje stavba tohoto typu, myšlenka, že zvukové vlny mohou být přeměněny v použitelnou energii, je velmi slibná a zároveň ohromující. Fyzik Orest Symko a jeho žáci z univerzity v Utahu v USA vyvinuli způsob, jak přeměnit přebytečné teplo ve zvuk a nakonec v elektrickou energii. Vše funguje na jednoduchém a dobře známém principu. Pokud vezmete jakýkoliv zdroj tepla a soustředíte ho do uzavřeného prostoru, vzduch se začne roztahovat a zvyšovat tlak uvnitř. Tento stlačený vzduch vychází ven úzkým otvorem a produkuje zvuk. Čím více je tato frekvence čistá a usměrněná, tím snazší je získat z ní energii. V poslední fázi procházejí zvukové vlny skrze piezoelektrická zařízení, která mění zvuk v elektřinu.

Můžeme tuto technologii aplikovat k výrobě elektrické energie v našich domech? Na to není snadná odpověď. Nicméně určité praktické využití možné je. Vezmeme-li v úvahu například počítač nebo televizní obrazovku, můžeme do nich nainstalovat toto zařízení a získat tak část ztraceného tepla v podobě elektrické energie zpět do baterie.

KINETICKÁ ENERGIE - ENERGIE Z LIDSKÉHO POHYBU

Tato technologie se začala používat v říjnu 2006 v nizozemském tanečním klubu Sustainable Dance Club v Rotterdamu. Energie z pohybu nohou tanečníků se přeměňuje na kilowatty, které pak napájejí světla v klubu, reproduktory a další zařízení.

S obdobným projektem se můžete setkat i v hongkongské posilovně California . Zde se energie cvičících převádí a usměrňuje do osvětlení fitness centra a nadbytečná energie se ukládá v baterii. Program, nazvaný "Na tvůj pohon", umožňuje jeho uživatelům udržet se ve formě a zároveň i chránit životní prostředí. A navíc. Pokud strávíte jednu hodinu denně na běžícím pásu, můžete vytvořit 18,2 kW elektrické energie za rok.

Pokrýt dům soběstačnou provozní energií a v souladu se životním prostředím, jak by se dalo charakterizovat bydlení budoucnosti, k tomu by ale bylo potřeba značné množství běžců. Jak tedy tento aspekt vhodně zabezpečit? Stačí propojit příhodné technologické řešení s nekonečnou sluneční energií.

ROTUJÍCÍ "SLUNEČNICE"

Lidský fištrón se v tomto směru již pochlapil, o čemž svědčí existence podobně laděných staveb. O jedné z nich jsme psali již v loňském roce, o unikátním domu, který si v rodném Freiburgu v roce 1994 navrhl německý architekt Rolf Disch, a to jako zkušební projekt solárních systémů. A tak jen stručně. Nejpozoruhodnější na tomto obydlí je jeho centrální hřídel - osa, na které se celý dům otáčí. Přední část stavby, chráněná silnými trojitými okny, je v průběhu zimy namířena ke slunci, zadní část, vybavená standardní izolací, zase rotuje za sluncem během teplých letních měsíců. Energetickou samostatnost si objekt udržuje díky solárním kolektorům, které následují slunce v průběhu celého dne na způsob slunečnice, umístěny na "multifunkční" střeše. Vedle nich tam lze totiž nalézt i balkon, jehož zábradlí splňuje roli solárních vakuových trubic, zajišťujících oběh horké vody po celém domě.

Také fotonky (fotonka - mění sluneční energii na elektrickou energii) umístěné na střeše, rotují nezávisle za sluncem a vygenerují až šestkrát více energie, než představuje skutečná spotřeba domu. Kromě tohoto velice účinného solárního systému je stavba vybavena nádržemi na zachytávání dešťové vody.

Pro zaoceánský "vzorek" otáčivého bydlení si odskočíme do kalifornského San Diega. Zde na vrcholku hory Helix pyšně ční čtyřpokojový dům o velikosti 470 metrů čtverečních s úžasnou vyhlídkou, jehož autory jsou Al a Janet Johnstonovi. Stavba rotujícího domu není omezena ani velikostí, tvarem, počtem poschodí či výběrem části, která by se měla otáčet.

Tím, že celá stavba rotuje kolem své osy, není již na místě rozhodování, která místnost bude mít více světla a lepší výhled a která nikoliv, a to i díky střešní pohyblivé plošině. Daná konstrukce zajistí nepřetržité napojení na všechny typy služeb a zároveň je schopna otočit dům více než tisíckrát jedním či druhým směrem, zastavit se v určité poloze a zůstat nehybná. A to vše díky originálnímu patentovanému Swivel systému, umístěnému v srdci obydlí (Swivel je spojení, jež umožňuje horizontální či vertikální rotaci).

Na majiteli je i volba rychlosti otáčení. Autor projektu doporučuje rychlost v rozmezí jedné otáčky za třicet minut až po jednu otáčku za čtyřiadvacet hodin, vše záleží na nastavení motoru. Johnston přitom tvrdí, že motor s výkonem jeden a půl koně nespotřebuje více elektřiny než běžný bazén. A se solárními panely na střeše domu se jeho účet za elektřinu pohybuje do pětasedmdesáti dolarů měsíčně.

I bez technického vzdělání Johnston navrhl projekt svého domu s vervou amatérského nadšence. Šest měsíců mu trvalo vypracování plánů a dalších devět měsíců probíhalo schvalování. Vlastní stavbu manželé zahájili v červnu 2000, o tři roky později se již mohli nastěhovat. Zatímco Al působil jako architekt, inženýr a stavbyvedoucí, jeho žena Janet se ujala výzdoby interiéru. Al navrhl do svého domu bezpočet jedinečných doplňků a třicet si jich nechal patentovat. Jedním z nich je kanalizační systém zabudovaný v jádru tak, aby potrubí zůstalo propojené i ve chvíli, kdy se dům otáčí.

Stavba ale ještě není hotová. Do budoucna Al Johnston plánuje dokončit montáž výtahu, světla na chodbách, jež by se rozsvěcovala za pomoci čidel reagujících na pohyb, a osvětlení v jednotlivých místnostech ovládané hlasovými pokyny.

UNIKÁTNÍ VĚTRNÝ DŮM

V severní části amerického státu Kalifornia se zase nachází stavba, která se pyšní šesti prostornými apartmány, včetně střešní nástavby s panoramatickým výhledem. Co je na ní zvláštního? Budova totiž vlivem větru neustále rotuje. Díky lehkým materiálům, ze kterých je stavba postavena, je vítr schopen otáčet po centrální ose nejen celý pavilon, ale i jeho jednotlivé části, čímž neustále mění tvar této budovy.

V základním postavení stojí všechny části domu v symetrické poloze. Jakmile se do domu opře vítr, začnou se bloky otáčet a jejich poloha se mění. Obyvatelé domu mohou upravovat rotaci podle svých přání a představ. Budova funguje obdobně jako větrný mlýn, přičemž vítr je schopen vygenerovat dostatek elektřiny, jenž mohou následně obyvatelé domu využít ke svícení.

Autorem větrného domu, jenž v sobě zosobňuje prvky umění, architektury i schopnost obnovitelné energie, je americký architekt Michael Jantzenem, který ho pojmenoval Wind Shaped Pavilion. Tento typ stavby může sloužit nejen k bydlení, ale i ke komerčním účelům.

MRAKODRAP NA VĚTRNÝ POHON

Větrný pohon rovněž využívá otáčivý mrakodrap, navržený italským architektem Davidem Fischerem. Autor o svém projektu prohlašuje, že jeho "rotátor" nejenže vytvoří dostatek energie pro svou vlastní potřebu, ale vygeneruje i energii pro dalších deset budov stejné velikosti, a to pomocí velkých větrných turbín umístěných mezi každým poschodím. Připravovaný objekt není prvním svého druhu na světě, ve Spojených arabských emirátech už například existuje věž Sluneční hodiny, konkrétně v Dubaji, a není ani první budovou vyrábějící elektřinu z větrné energie. Rozhodně je ale první v množství vygenerované energie.

Trochu překvapující je u tohoto projektu skutečnost, že unikátní mrakodrap není určen pro panorama Dubaje, ale Fisher má v plánu postavit tuto věž v místě vyhovujícím zejména energetickým schopnostem budovy, ve větrném Chicagu.

EPILOG NA BÁZI DŘEVA

Ne všechny rodinné domy se ale ubírají především směrem k technické dokonalosti. Stavějí se naopak i takové, jež se snaží jít proti technologickým vymoženostem. Jsou to buď dřevostavby, nebo kombinují základní přírodní materiály, jako je hlína a sláma. Jsou alternativou pro lidi, kteří se snaží utéct od civilizace, být soběstační, žít ekologicky a v souladu s přírodou.

Méně radikální jsou dřevostavby, které se přesně podle projektu vyrobí v truhlárně a na místě se sestaví jako stavebnice. Tyto novodobé sruby jsou architektonicky uhlazenější, vycházejí z lokality, kde vznikají, a jsou kompletně technologicky vybavené. Je to přírodní bydlení jen naoko. Zcela moderní dřevostavby si nehrají na repliky, naopak, někdy jsou to skutečné architektonické lahůdky, uplatňující kombinaci materiálů, moderní technologie a uspořádání prostorů a plně konkurenční domům stavěným klasickou metodou.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí