zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Teplo, teplíčko...

14.03.2008
Energie
Vytápění, zateplení
Teplo, teplíčko...
V pekle se zásadně nestarají o jednu myšlenku: zdraží, nebo nezdraží nám teplíčko?!?
Tak si prozpěvují čertovská kvítka v ději jedné nejmenované, ale zato velmi dobře známé staročeské pohádky. Na tom by ani nebylo nic tak divného, až na to, že v pekle se zásadně nestarají o jednu myšlenku: zdraží, nebo nezdraží nám teplíčko?!?

To, že o něm rozhoduje vyšší moc, Češi opět pocítili na Nový rok. Všichni, kdo topí uhlím, od ledna platí za teplo zhruba o 10 % více. Zákon jim předepsal ekologickou daň. Jen těsně tomu unikly domácnosti, kde se topí zemním plynem. Jejich palivo ovšem beztak zdražilo zhruba o 5 %; o kolik přesně, záleží na tom, pod kterého právě spadají distributora. Není to ovšem otázka posledních let: od roku 1995 se cena zemního plynu u nás zvýšila třikrát.

UKAŽ, CO UMÍŠ

Najít způsob, jak efektivně zatopit, se snaží firmy, výzkumné ústavy i drobní vynálezci. Mezinárodní úřad intelektuálního vlastnictví registruje každý týden další a další vynálezy spojené s vytápěním. Je mezi nimi třeba elektrická tapeta, vynález elektrikáře z Nizozemska.

Nalepí se na zeď a hřeje. Také na běžném trhu jsou kuriózní vynálezy: například krb na biolíh, který funguje bez komína a lze jej použít "i v paneláku". Vyvedení variuje od barokního ke kosmickému. Koupit lze i "syntetická polena", zvaná krblena, slepená z dřevěných zbytků a parafinu; výrobce slibuje, že jedno hoří až tři hodiny.

Inovuje se i design: nejlepší a nejsnobštější nabízí italská značka Scirocco. Jeden její radiátor je potažený hedvábím jako japonský paraván, další je z průhledného skla. Veskrze ale jde o vedlejší produkty při řešení hlavního problému - jak zatopit levně a bez závislosti na rozmarech nespolehlivých zemí a energetických koncernů.

PELETKY ANO, UHLÍ NE

Topení je v rodinném rozpočtu velká položka, asi 50 - 60 % z energií. A ceny tepla se do budoucna budou jedině zvyšovat, tudíž se hledají náhrady.

Letos dostaly požehnání peletky z biomasy. Od ledna se tyto malé válečky z rostlinných zbytků, které se sypou do kotle, přesunují do nižší, 9% DPH. Spotřeba peletek v Česku vzrostla za poslední dva roky desetkrát. Prudce nahoru jde i jejich tuzemská výroba, aby se vyvážely hlavně do Rakouska a Německa. Snížením daně se dá předpokládat, že tento trend bude pokračovat.

Nové a lepší varianty peletek zkoumají ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky. Zkouší se sláma, řepková sláma, energetický šťovík, například i v mixu s uhlím. Úvaha je jednoduchá: z každého obilného lánu je zhruba tolik slámy jako zrní. A přetvořenou do malých válečků ji lze celkem pohodlně spálit.

Čím vlastně dnešní české domácnosti topí? Zhruba platí: nejvíc tepla je ze zemního plynu (třetina), z elektřiny (pětina) a z uhlí (šestina). Roste i spotřeba dřeva. To se po celé 20. století pálilo čím dál méně, dnes zájem opět stoupá. Alternativních zdrojů je zatím jen zlomek: tepelná čerpadla a sluneční kolektory pokryjí dohromady ani ne procento. Ale rychle jich přibývá. Domácností, topících tepelným čerpadlem, tj. teplem z vrtu do země, je od roku 2002 trojnásobek. Také slunečních kolektorů na českých střechách natřikrát přibylo.

OBOR SE DRAMATICKY MĚNÍ

Výzkumu se věnuje i laboratoř Vysokého učení technického v Brně. Zkoušejí, jak se v domě chovají ještě efektivnější kotle, radiátory s co nejmenším objemem vody, plochy, které zároveň topí a chladí. Zkoušejí také, jak teplo co nejlépe skladovat v akumulačních nádržích.

Na stěnách laboratoře jsou díry, kterými je vidět trubičky zabudovaného topení. Testují tady, jak fungují za různých podmínek. A také nový trend: zabetonovat trubičky do zdí už při stavbě, aby pak zároveň topily i hřály. Je totiž velmi pravděpodobné, že v budoucnu budeme topit hlavně zdmi a podlahou anebo radiátory s velkou plochou; čím větší plocha, tím méně horká voda je potřeba.

Dnes už se netopí vodou teplou 70°C, nebo dokonce 90°C, ale chladnější, zhruba 45°C. Celkově se radí topit co nejméně. Jeden stupeň v místnosti navíc znamená zvýšení nákladů o 5 %, zní topenářská mantra. Další podstatná cesta k úsporám je co nejpřesnější regulace. Každý pokoj by měl mít svou regulaci. Pokud náhodou změníte svůj obvyklý rytmus, stačí topení zapnout po síti nebo přes SMS. Až o 40 % se tím mohou snížit výdaje za teplo.

KOLIK TO "KOŠTUJE"

Zatím je u nás zvykem, že se lidé moc nezajímají o spotřebu domů. To se ale brzy změní. Objekty, které budou kolaudovány v roce 2009, už musí podle zákona mít tzv. průkaz energetické náročnosti budovy. Bude na něm napsáno, kolik energie se tu spotřebuje na vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody a svícení.

Kategorie jsou od A do G, a je mezi nimi věru rozdíl. Jeden příklad pro ilustraci: "Áčko" může být kvalitně zateplený, dobře navržený i postavený nízkoenergetický dům. "Céčko" obdrží zděný domek podle všech norem vytápěný zemním plynem. Oba jsou stejně velké, kupř. 200 m2 plochy. V domě A zaplatí za teplo 7000 Kč/zima, ve srovnání s 17 000-29 000 Kč v domě C.

Ten, kdo bude kolaudovat nemovitost po 1.1. 2009, musí energetický průkaz nechat vystavit. A každý, kdo od příštího roku bude takový dům kupovat, může průkaz vyžadovat. Což se mu rozhodně vyplatí.

ROZHRANÍ ČLOVĚK-POČÍTAČ

Stále víc majitelů obytných domů a bytů sní o plně automatizované, inteligentní domácnosti. Jednak trvale rostou nároky dnešní populace na komfort bydlení, jednak velký technický pokrok v automatizaci obytných domů a domácností, umožňující např. sledovat a řídit spotřebu energií, dálkově ovládat a automaticky regulovat topení, klimatizaci a vzduchotechniku, ale také osvětlení interiéru či informační techniku.

Automatizaci obytných domů a domácností donedávna využívali jen zákazníci s vyššími příjmy. Současná doba ale přináší snižování cen jednotlivých zařízení i celých systémů, které jsou tak dostupné širšímu okruhu uživatelů. Další vývoj evropského trhu bude záviset hlavně na dobré informovanosti potenciální klientů o schopnostech nabízených systémů pro automatizaci obytných domů a domácností, spojené s výslednou volbou požadavků těchto zákazníků. Ať už to bereme jakkoliv, v budoucnu se systémům řízení budov nevyhneme, především v zájmu celosvětového tlaku na snížení spotřeby energií.

PŘETAHOVANÁ NA DRÁTECH

Daná skutečnost se týká i České republiky. Její energetické trh se v roce 2007 výrazně změnil vznikem burzy. Není to sice obraz nabídky a poptávky, přesto však určuje cenu. Cenový rozptyl mezi obchodníky se pohybuje v řádu jednotek procent, licenci na obchod s elektřinou přitom u nás vlastní 293 firem. Zhruba desetina z nich nabízí své služby na komerčním trhu, celoplošně jich v republice obchoduje jen asi jedna desítka. Patří mezi ně například Česká energie, E.ON ČR, Czech Coal, Pražská energetika či ČEZ.

Nicméně, boj o zákazníka probíhá na všech úrovních. Obsahuje různě propracované služby, kde hlavní rozdíl je v přidané hodnotě, poradenství a aktivním řízení nákladů jednotlivých obchodujících subjektů. Jinými slovy řečeno, jedná se o schopnost přesně modelovat odběrový diagram portfolia klientů. Příkladem jsou domácnosti, pro které existuje šest základních sazeb, odpovídajících konkrétní energetické náročnosti.

Důležitou složkou energetických komodit je i Operátor trhu s elektřinou. Eviduje veškeré pohyby elektřiny v sítích ČR a má přehled o tom, kdo, kdy, v jakém množství a komu elektřinu dodává. Zjišťuje odchylky ve sjednaných dodávkách a vyúčtovává je tomu, kdo je za ně odpovědný. Při obchodování s elektřinou se ale může stát, že obchodník nesplní své smluvní povinnosti, či se najde podvodník, který by zkasíroval zákazníky a elektřinu jim nedodal. Zákazník však bez elektřiny nezůstane: může se obrátit na Energetický regulační úřad, jenž mu určí tzv. dodavatele poslední instance - regionálně příslušnou distribuční firmu.

EU: VŠICHNI ZA JEDEN PROVAZ

Odborníci očekávají, že v příštích deseti letech v Evropě poroste spotřeba elektrické energie o 3,5 % ročně a do roku 2015 tak bude nutné instalovat zdroje o výkonu 25 tisíc MW. To si vyžádá investice za 60 miliard eur, další pak i výzkum a vývoj nových materiálů a technologií, které pomůžou uspořit energii. Distribuce energetických surovin, jakož i výstavba nových, efektivnějších a ekologičtějších zdrojů by ale měla být v Evropě koordinována. Na tomto názoru se shodli účastníci Prvního regionálního fóra o energetice v říjnu 2007 v Budapešti. Experti s politiky rovněž podpořili myšlenku finanční podpory výstavby nové a modernizace staré energetické infrastruktury ze strany EU. Středoevropským zemím by přitom měly pomoci zahraniční investice a peníze z unijních fondů.

Investiční boom v energetice se očekává v období let 2008 až 2020. Na jeho konci chce unie vyrábět 20 % energie z obnovitelných zdrojů. Komplexní změnu tak bude potřebovat také přístup podniků a vlád jednotlivých zemí k energii i ke zdrojům. Otázkou do budoucna z hlediska rozvoje lidstva rovněž je, zda alternativní zdroje zcela nahradí fosilní paliva, a zda nebude nutné opět otevřít citlivé téma o jaderné energetice.

BUDOUCNOST S OTAZNÍKEM

I když Evropa začne šetřit a využívat víc alternativních zdrojů, celosvětová spotřeba energie se do roku 2030 skoro zdvojnásobí a objem exhalací poroste ještě desítky let. Alespoň takový je odhad americké firmy Energy Information Administration. Projekce růstu spotřeby energie vycházejí hlavně z odhadů OSN o vývoji populace na Zemi: do roku 2050 má stoupnout ze současných 6,5 mld. na 9,1 mld., nejvíce lidí přibude v Africe a v Asii. Ekonomický růst a zvyšování životní úrovně tak bude znamenat vyšší spotřebu energie.

Podle studie World Power 2007 bude v 21. století na energetickém trhu dominovat pět hlavních témat: vyčerpání zdrojů, tlak ze strany poptávky, klimatické změny, bezpečnost dodávek a zdroje v souvislosti s národními zájmy. Z tohoto hlediska bude především u posledního atributu potřebná celosvětová koordinace. V zemích, jež před nedávnem prošly transformací, kam patří i Česko, sice klesá energetická náročnost výroby, ve světě ale převažují státy, které před tuto otázku staví svůj hospodářský růst.

PEKELNÝ EPILOG

O tom, jestli nám bude teplo, rozhodují politici na globální i okresní úrovni a obchodní zájmy gigantických společností. Jediná možnost, jak se bránit, je inteligentně stavět, úsporně a vícezdrojově topit a přesně regulovat. Protože pak třeba Rusové či Arabové otočí kohoutem, a člověk si už nezatopí...
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí